Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2021 – 2022

Nội Dung Bài Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 5 2021 – 2022

Đề cương ôn tập Sinh học 10 học kì 1 5 2021 – 2022 là tài liệu cực kì có ích, tóm lược toàn thể lý thuyết và các dạng bài tập Sinh 10 học kì 1.
Đề cương Sinh học 10 học kì 1 giúp các bạn củng cố và hệ thống lại tri thức để sẵn sàng tốt nhất cho bài thi học kì 1 sắp đến. Toàn bộ các bài tập trong đề cương được bám sát chương trình trong SGK. Kế bên ấy các em tham khảo thêm: đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh, đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lí, đề thi học kì 1 môn Toán 10. Vậy sau đây là nội dung cụ thể đề cương, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Câu 1: Trình bày các ngành tổ chức và đặc biệt căn bản của toàn cầu sống?
* Các đơn vị quản lý tổ chức căn bản của toàn cầu sống:
– Các đơn vị quản lý tổ chức của toàn cầu sống:
Nguyên tử,phân tử,bào quan , tế bào , mô , cơ quan ,hệ cơ quan, thân thể, sinh quyển ,hệ sinh thái ,quần xã ,quần thể
– Cấp tổ chức bé hơn làm nền móng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp trên vừa có đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới vừa có những đặc tính nổi bật nhưng tổ chức sống cấp dưới ko có được.
– Các đơn vị quản lý tổ chức sống chính: Tế bào, thân thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
– Mọi thân thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.
– Thế giới sinh vật được diễn ra theo ngôi thứ rất chặt chẽ, trong ấy tế bào là đơn vị tổ chức căn bản của sự sống. Ở mọi cấp tổ chức của toàn cầu sống, cấu trúc và công dụng luôn có quan hệ khăng khít với nhau.
* Các đặc biệt căn bản của toàn cầu sống:
– Tổ chức theo nguyên lý ngôi thứ: cấp tổ chức bé hơn làm nền móng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp trên vừa có đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới vừa có những đặc tính nổi bật nhưng tổ chức sống cấp dưới ko có được.
– Hệ thống mở và tự điều chỉnh: sinh vật ở mọi cấp độ ko dừng luận bàn vật chất và năng lượng với môi trường. Mọi cấp tổ chức sống đều có bản lĩnh tự điều chỉnh để bảo đảm duy trì và điều hòa sự thăng bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể còn đó và tăng trưởng.
– Thế giới sống liên tiếp tiến hóa: Sự sống ko dừng tiến hóa hình thành 1 toàn cầu sống hết sức nhiều chủng loại nhưng mà lại hợp nhất.
Câu 2: Trình bày về các giới sinh vật
* Khái niệm: Giới là đơn vị phân loại bự nhất gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất mực.
* Hệ thống 5 giới sinh vật:
– Giới khởi sinh (Monera):
+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân sơ, thân thể đơn bào
+ Đặc điểm dinh dưỡng: dị dưỡng hoặc tự dưỡng
+ Các nhóm tiêu biểu: gồm các loài vi khuẩn.
– Giới nguyên sinh (Protista):
+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân thực, thân thể đơn bào hoặc đa bào.
+ Đặc điểm dinh dưỡng: tự dưỡng hoặc dị dưỡng.
+ Các nhóm tiêu biểu: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.
– Giới nấm (Fungi):
+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân thực.
+ Đặc điểm dinh dưỡng: đơn bào hoặc đa bao
+ Các nhóm tiêu biểu: dị dưỡng hoặc hoại sinh.
– Giới thực vật (Plantae):
+ Đặc điểm cấu tạo: đơn bào hoặc đa bào, nhân thực
+ Đặc điểm dinh dưỡng: có bản lĩnh quang hợp, quang tự dưỡng.
+ Các nhóm tiêu biểu: rêu, quyết, hạt trần, hạt kín.
– Giới động vật (Animalia):
+ Đặc điểm cấu tạo: đa bào, nhân thực
+ Đặc điểm dinh dưỡng: dị dưỡng
+ Các nhóm tiêu biểu: thân lỗ, ruột khoang, giun, nhuyễn thể.
Câu 3: Vì sao nói tế bào là đơn vị tổ chức căn bản của sự sống?
– Mọi thân thể sống đều được cấu hình thành từ tế bào.
– Tế bào có đầy đủ các tín hiệu đặc biệt của sự sống như: TĐC, sinh trưởng, sinh sản, tăng trưởng, chạm màn hình di truyền, biến dị…
– Quá trình sinh sản ở mức thân thể có cơ sở từ sự sinh sản tế bào.
II. SINH HỌC TẾ BÀO
Chương I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
Câu 4: Các nguyên tố cấu thành thân thể sống. Phân biệt nghuyên tố vi lượng, nguyên tố đa lượng.
– Các nguyên tố hóa học của thân thể sống: Có khoảng 25-60 trong số 92 nguyên tố hóa học trong tự nhiên tham dự cấu tạo thân thể sống. VD: C, H, N, O, P, Ca, Fe, K,…
– Nguyên tố đa lượng:
+ Là các nguyên tố nhưng thân thể sống cần nhiều, chiếm khối lượng trong chất sống >0.01%.VD: C,H,O,N,…
+ Vai trò chính yếu là xây dựng cấu trúc của tế bào.
– Nguyên tố vi lượng
+ Là nguyên tố nhưng thân thể sống cần ít, chiến khối lượng trong chất sống <0.01%. VD: Fe, Cu, Zn, Bo,…
+ Là thành phần buộc phải của hàng trăm loại emzyme xúc tác các phản ứng sinh hóa trong tế bào. Do vậy, tuy cần ít nhưng mà đây là thành phần chẳng thể thiếu của tế bào sống.
Câu 5: Trình bày cấu trúc, đặc tính lí – hóa và vai trò của nước?
* Cấu trúc và đặc tính hoá – lí của nước:
– 1 nguyên tử Oxi liên kết với 2 nguyên tử H bằng kết hợp cộng hóa trị.
– Phân tử H2O có 2 đầu tích điện trái dấu do đôi điện tử trong mối kết hợp bị kéo lệch về phía Oxi à Có tính phân cực
* Vai trò:
– Là dung môi hòa tan các chất, nhờ ấy là môi trường khuếch tán, là môi trường phản ứng chính yếu của các thành phần hóa học trong tế bào.
– Là vật liệu tham dự các phản ứng sinh hóa quan trọng trong tế bào.
– Điều hòa nhiệt độ cho tế bào, thân thể.
– Nước kết hợp có vai trò bảo vệ cấu trúc tế bào.
Câu 6. Hậu quả gì có thể xảy ra lúc đưa tế bào sống vào ngăn đá lạnh?
Khi đưa tế bào sống vào ngăn đá, nước trong nguyên sinh chất của tế bào đông thành đá, khoảng cách các phân tử xa nhau do ấy ko tiến hành được các giai đoạn luận bàn chất, thể tích tế bào nâng cao khiến cho cấu trúc tế bào bị phá vỡ và tế bào bị chết
Câu 7: Vì sao lúc kiếm tìm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học đầu tiên phải tìm xem ở ấy có nước hay ko?
Phân tử nước được cấu tạo từ 1 nguyên tử ôxi liên kết với 2 nguyên tử hiđrô bàng các kết hợp cộng hoá trị. Các phân tử trong tế bào còn đó ở dạng tự do hoặc ở dạng kết hợp.Trong thân thể, nước vừa là thành phần cấu tạo vừa là dung môi hòa tan nhiều chất thiết yếu cho các hoạt động sống của tế bào, cùng lúc nước còn là môi trường của các phản ứng sinh hóa. Nước là thành phần chính yếu trong mọi tế bào và thân thể sống.Nếu ko có nước, tế bào chẳng thể thực hiện chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống. Hơn nữa, nước có tính phân cực nên nước có thuộc tính lí hoá đặc thù, nên có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. => Do nước có vai trò quan trọng tương tự nhưng lúc kiếm tìm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học đầu tiên phải tìm xem ở ấy có nước hay ko.
Câu 8: Trình bày cấu trúc và công dụng của các loại cacbonhidrat?
-Cấu trúc: Là các chất hữu cơ được cấu tạo từ C, H, O theo nguyên lý đa phân. Công thức chung: (CH2O)n

Đường đơn

Đường đôi

Đường đá

Thí dụ

-Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ, ribozơ

-saccarôzơ, mantôzơ, lactôzơ.

-Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen.

Cấu trúc

-Có từ 3 – 7 nguyên tử cacbon trong phân tử.
-Dạng mạch thẳng hoặc vòng.

-Gồm 2 phân tử đường đơn nối với nhau nhờ kết hợp glicôzit bằng cách loại chung 1 phân tử nước.

– Là 1 chuỗi gồm nhiều phân tử đường đơn tạo thành bằng các phản ứng trùng ngưng loại nước.
+Tạo mạch thẳng: xenlulôzơ.
+Tạo mạch phân nhánh: tinh bột, glicôgen.

Thuộc tính

Khử mạnh

Mất tính khử

Không có tính khử

– Chức năng:
+ Là nguyên liêu trực tiếp, cung ứng cho giai đoạn oxi hóa giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.
+ Là thành phần cấu trúc của tế bào.
+ Là năng lượng dự trữ cho tế bào.
Câu 9: Trình bày cấu trúc và công dụng của lipit
– Cấu trúc: Là nhóm chất hữu cơ ko tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ như ete, enzen, clorophoc … ko cấu tạo theo nguyên lý đa phân, thành phần hóa học rất nhiều chủng loại. Thành phần chính: C, H, O
+ Lipit dễ ợt:

Mỡ

Dầu

Sáp

Thành phần

Axit phệ no + glixêrol

Axit phệ chưa no + glixêrol

1 đơn vị axit phệ + rượu mạch dài

Trạng thái

Nửa lỏng, nửa rắn

Lỏng

Rắn lúc ở nhiệt độ thường.

+Lipit phức tạp:
– Photpholipit gồm 1 phân tử glixêrol kết hợp với 2 phân tử axit phệ và nhóm photphát.
– Photpholipit có tính lưỡng cực:
+ Đầu ancol phức ưa nước.
+ Đuôi kị nước (mạch cacbua hydro dài của axit phệ).
– Sterôit chứa các nguyên tử kết vòng, đặc thù là colesteron và axit mật.
– Chức năng:
+ Cấu trúc nên hệ thống màng sinh vật học
+ Nguyên liệu dự trữ năng lượng (dầu, mỡ), dự trữ nước.
+ Thành phần cấu tạo của sắc tố diệp lục, hormone, vitamin
Câu 10: Nêu những điểm không giống nhau căn bản giữa Cacbohiđrat và Lipit?
* Khác nhau giữa Cacbohiđrat và Lipit:

Đặc điểm so sánh

Cacbohiđrat

Lipit

1- Cấu trúc hóa học

Tỉ lệ C: H: O theo tỉ lệ 1:2:1 (đường đơn)
Đa phân

Tỷ lệ C: H: O là không giống nhau
Không theo cấu trúc đa phân

2- Thuộc tính

Tan nhiều trong nước, dễ phân hủy hơn.

Kị nước, tan trong dung môi hữu cơ. Khó phân hủy hơn.

3- Vai trò

– Đường đơn: cung ứng NL, cấu trúc nên đường đa.
– Đường đôi: cung ứng năng lượng, chuyển vận chất
– Đường đa: dự trữ NL( tinh bột, glicôgen ); tham dự cấu trúc tế bào( Xenlulôzơ ); liên kết với prôtêin.

Tham gia cấu trúc màng sinh vật học, là thành phần của các hoocmon, vitamin. Ngoài ra lipit còn có vai trò dự trữ năng lượng cho tế bào và nhiều công dụng sinh vật học khác.

………………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

TagsSinh học 10

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #5

Giáo án Sinh học 10 Học kì 1 5 2021 – 2022 là tài liệu tổng hợp đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập trong học kì 1 môn Sinh học lớp 10 rất có ích.

Chương trình Sinh học 10 học kì 1 Nó sẽ giúp các em củng cố và hệ thống hóa kiến ​​thức để có thể sẵn sàng tốt hơn cho kì thi học kì 1 sắp đến. Tất cả các bài tập trong dàn ý đều bám sát chương trình sách giáo khoa. Ngoài ra, các bạn có thể kể tới: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học, Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý, Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán. Sau đây là nội dung cụ thể của Đề án, Mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Chương trình học kì 10 lớp 10 môn Sinh học.

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Câu hỏi 1: Miêu tả các ngành tổ chức và các đặc điểm căn bản của toàn cầu sống?

* Các đơn vị quản lý độ tổ chức căn bản của toàn cầu sống:

Các đơn vị quản lý độ tổ chức trong toàn cầu sống:

Nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, sinh vật, sinh quyển, hệ sinh thái, quần xã, quần thể

– Cấp tổ chức thấp hơn làm cơ sở để xây dựng tổ chức sống cao hơn; Tổ chức sống cao hơn có những đặc điểm của tổ chức sống lệ thuộc và những đặc điểm đáng kể nhưng tổ chức sống lệ thuộc ko có.

– Các đơn vị quản lý độ tổ chức chính yếu của sinh vật: Tế bào, sinh vật, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

– Mọi sinh vật đều được tạo thành từ tế bào và tế bào chỉ được tạo ra do giai đoạn phân chia tế bào.

– Thế giới sinh vật được diễn ra theo ngôi thứ rất chặt chẽ, trong ấy tế bào là đơn vị tổ chức căn bản của sự sống. Ở mọi cấp độ tổ chức trong toàn cầu sống, cấu trúc và công dụng đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

* Đặc điểm căn bản của toàn cầu sống:

– Tổ chức theo nguyên lý ngôi thứ: tổ chức cấp dưới làm cơ sở để xây dựng tổ chức cấp trên chân thực; Tổ chức sống cao hơn có những đặc điểm của tổ chức sống lệ thuộc và những đặc điểm đáng kể nhưng tổ chức sống lệ thuộc ko có.

– Hệ thống mở và tự điều chỉnh: sinh vật các ngành ko dừng luận bàn vật chất và năng lượng với môi trường. Tất cả các ngành của thân thể sống đều có bản lĩnh tự điều chỉnh để bảo đảm hệ thống duy trì sự thăng bằng động và điều hòa nó, giúp các tổ chức sống còn đó và tăng trưởng.

– Thế giới sống ko dừng tăng trưởng: Sự sống ko dừng tăng trưởng hình thành toàn cầu sống rất nhiều chủng loại nhưng mà hợp nhất.

Câu 2: Trình bày các giới sinh vật

* Khái niệm: Giới là đơn vị phân loại bự nhất của sinh vật có chung những đặc điểm nhất mực.

* Hệ thống 5 giới sinh vật:

– Lệnh tạo (Monera):

Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân sơ, sinh vật đơn bào

Đặc điểm dinh dưỡng: dị dưỡng hoặc tự dưỡng

+ Nhóm đặc biệt: gồm các loài vi khuẩn.

– Protist:

+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân thực, sinh vật đơn bào hoặc đa bào.

Đặc điểm dinh dưỡng: tự dưỡng hoặc dị dưỡng.

+ Các nhóm đặc biệt: tảo, mốc bùn, động vật nguyên sinh.

– Nấm (Nấm):

+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân thực.

Đặc điểm dinh dưỡng: đơn bào hoặc đa bào

+ Nhóm tiêu biểu: sinh vật dị dưỡng hoặc sống hoại sinh.

Vương quốc thực vật (Plantae):

Đặc điểm cấu tạo: đơn bào hoặc đa bào, sinh vật nhân thực

+ Đặc điểm dinh dưỡng: có bản lĩnh quang hợp, quang dưỡng.

+ Các nhóm đặc biệt: rêu, quyết, hạt trần, hạt kín.

– Vương quốc Động vật (Động vật):

Đặc điểm cấu tạo: sinh vật đa bào, sinh vật nhân thực

Đặc điểm dinh dưỡng: sinh vật dị dưỡng

+ Các nhóm đặc biệt: thân hố, sâu khoang, sâu non, thân mềm.

Câu hỏi 3: Vì sao nói là đơn vị tổ chức căn bản của đời sống tế bào?

Tất cả các sinh vật đều được tạo thành từ các tế bào.

Tế bào có tất cả các tín hiệu của sự sống, chả hạn như di dời, bự lên, sinh sản, tăng trưởng, chạm màn hình di truyền, đột biến …

Ở cấp độ sinh vật, sự sinh sản dựa trên sự sinh sản của tế bào.

II. SINH HỌC TẾ BÀO

Chương I: HÓA HỌC TẾ BÀO

Câu hỏi 4: Các nhân tố hình thành sinh vật sống. Phân biệt nguyên tố vi lượng và nguyên tố đa lượng.

– Nguyên tố hóa học của sinh vật: Có khoảng 25-60 trong số 92 nguyên tố hóa học trong thiên nhiên tham dự vào cấu tạo của sinh vật. Thí dụ: C, H, N, O, P, Ca, Fe, K, …

– Nhiều mặt hàng:

+ Vật sống có cần nhiều nguyên tố ko, khối lượng vật chất sống> 0,01%, tỉ dụ: C, H, O, N, …

Chức năng chính của nó là xây dựng cấu trúc của tế bào.

– Các nhân tố theo dõi

+ Là nguyên tố thân thể sống cần ít, khối lượng vật chất sống <0,01%. Thí dụ: Fe, Cu, Zn, Bo, ...

Nó là thành phần chính yếu của hàng trăm loại enzym xúc tác các phản ứng sinh hóa trong tế bào. Đây là lý do vì sao, mặc dầu ít thiết yếu, nó là 1 thành phần cấp thiết của các tế bào sống.

Câu hỏi 5: Nêu cấu tạo, thuộc tính lý hóa và vai trò của nước?

* Cấu trúc nước và các đặc tính lý hóa:

– Nguyên tử oxi liên kết với 1 2 nguyên tử H phê duyệt kết hợp cộng hóa trị.

– H phân tử2Ok có 2 đầu điện tích trái dấu vì cặp electron kết hợp kéo về phía ôxy, có cực.

* Vai diễn:

– Làm dung môi hòa tan các chất, làm môi trường khuếch tán, làm môi trường phản ứng chính cho các thành phần hóa học của tế bào.

Nó là vật liệu tham dự vào các phản ứng sinh hóa quan trọng trong tế bào.

– Điều hòa nhiệt độ tế bào và thân thể.

Liên kết với nước có vai trò bảo vệ cấu trúc của tế bào.

Câu 6. Có thể là cách nào để đưa các tế bào sống vào tủ đông?

Khi tế bào sống vào ngăn đá, nước trong nguyên sinh chất của tế bào chuyển thành nước đá, các phân tử ở xa nên chẳng thể tiến hành được giai đoạn luận bàn chất, cấu trúc tế bào bị phá vỡ và tế bào bị chết.

Câu 7: Vì sao lúc kiếm tìm sự sống trên các hành tinh khác trong vũ trụ, đầu tiên các nhà khoa học phải biết có nước trong ấy hay ko?

Phân tử nước được tạo thành từ 1 nguyên tử oxy, kết hợp cộng hóa trị với 2 nguyên tử hydro. Các phân tử tự do hoặc kết hợp trong tế bào, trong thân thể nước còn là thành phần cấu trúc và dung môi hòa tan nhiều chất thiết yếu cho hoạt động sống của tế bào, nước còn là môi trường cho các phản ứng sinh hóa. Nước là thành phần cấp thiết của mọi tế bào và sinh vật, ko có nước thì tế bào chẳng thể tiến hành giai đoạn chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống. Ngoài ra, nước có tính phân cực nên nước có những thuộc tính lý hóa đặc thù nên có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. => Vì nước đóng 1 vai trò quan trọng tương tự trong việc kiếm tìm sự sống trên các hành tinh khác trong vũ trụ nên đầu tiên các nhà khoa học cần biết liệu có nước trong ấy hay ko.

Câu 8: Miêu tả cấu tạo và công dụng của cacbohiđrat?

Cấu tạo: Là những chất hữu cơ được cấu tạo từ C, H và Oz theo nguyên lý đa hình. Công thức chung: (CHỈ2Trên

Chỉ 1 dòng

Song song

Con đường đá

Thí dụ

-Glucose, fructose, galactose, ribosome

– Đường sucrose, maltose, lactose.

– Xenlulozơ, tinh bột, glycogen.

Kết cấu

-Có 3-7 nguyên tử cacbon trong phân tử.

– Mạch thẳng hoặc mạch tròn.

– Nó bao gồm 2 phân tử đường dễ ợt kết hợp với nhau bằng kết hợp glycosidic lúc 1 phân tử nước bị loại trừ theo cách thông thường.

– 1 chuỗi gồm nhiều phân tử đường dễ ợt được tạo nên do phản ứng trùng ngưng – tình cờ.

Tạo mạch thẳng: xenlulozơ.

Tạo mạch nhánh: tinh bột, glycogen.

Thiên nhiên

Loại bỏ mạnh bạo

Giảm của cải mất mát

Không có giảm thuộc tính

– Chức năng:

+ Là vật liệu trực tiếp cung ứng cho giai đoạn oxi hoá giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.

Nó là 1 thành phần cấu trúc của tế bào.

Nó là năng lượng được lưu trữ cho tế bào.

Câu 9: Miêu tả cấu tạo và công dụng của lipit

Kết cấu: Là nhóm chất hữu cơ ko tan trong nước, chỉ tan trong dung môi hữu cơ như ete, mỏ, diệp lục… nó ko cấu tạo theo nguyên lý đa phân tử, thành phần hóa học rất nhiều chủng loại. Thành phần chính: C, H, O

Chất phệ dễ ợt:

Potolo

Dầu

Sáp

Thành phần

Axit phệ bão hòa + glycerol

Axit phệ ko no + glixerol

1 đơn vị axit phệ + rượu mạch dài

Cảnh huống

Nửa lỏng, nửa rắn

Chất lỏng

Chất rắn ở nhiệt độ phòng.

Lipid phức tạp:

Phospholipid chứa 1 phân tử glyxerol, 1 phân tử gồm 2 axit phệ và 1 nhóm phốt phát.

– Photpholipit là những chất lưỡng cực:

+ Đầu rượu phức tạp ưa nước.

Đuôi kỵ nước (chuỗi cacbua hydro dài của axit phệ).

Steroid chứa các nguyên tử tuần hoàn, đặc thù là cholesterol và axit mật.

– Chức năng:

Cấu trúc của hệ thống màng sinh vật học

+ Năng lượng dự trữ vật liệu (dầu, mỡ) để chứa nước.

+ Thành phần sắc tố diệp lục, hoocmôn, vitamin

Câu 10: Sự dị biệt chính giữa cacbohydrat và lipid là gì?

* Sự dị biệt giữa cacbohydrat và lipid:

Các công dụng so sánh

Carbohydrate

Lipid

1- Cấu trúc hóa học

Tỉ lệ C: H: O 1: 2: 1 (dòng đơn)

Đa thức

Tỉ lệ C: H: O là không giống nhau

Không làm theo tính đa hình

2- Thuộc tính

Hòa tan nhiều hơn trong nước, dễ phân hủy hơn.

Kỵ nước, hòa tan trong dung môi hữu cơ. Khó phân hủy hơn.

3- Vai trò

– Dòng đơn: để cung ứng năng lượng, cấu trúc phải đa kênh.

– Con đường kép: cung ứng năng lượng, chuyển vận các chất

– Đường đa: dự trữ năng lượng (tinh bột, glycogen); Tham gia vào cấu trúc tế bào (Cellulose); liên kết với protein.

Nó tham dự vào cấu trúc của màng sinh vật học, là thành phần của hormone và vitamin. Ngoài ra, lipid còn có vai trò trong việc dự trữ năng lượng của tế bào và trong nhiều công dụng sinh vật học khác.

Mời các bạn tải file tài liệu để có nội dung cụ thể hơn

Xem thêm thông tin Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 5 2021 – 2022

Đề cương ôn tập Sinh học 10 học kì 1 5 2021 – 2022 là tài liệu cực kì có ích, tóm lược toàn thể lý thuyết và các dạng bài tập Sinh 10 học kì 1.
Đề cương Sinh học 10 học kì 1 giúp các bạn củng cố và hệ thống lại tri thức để sẵn sàng tốt nhất cho bài thi học kì 1 sắp đến. Toàn bộ các bài tập trong đề cương được bám sát chương trình trong SGK. Kế bên ấy các em tham khảo thêm: đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh, đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lí, đề thi học kì 1 môn Toán 10. Vậy sau đây là nội dung cụ thể đề cương, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Câu 1: Trình bày các ngành tổ chức và đặc biệt căn bản của toàn cầu sống?
* Các đơn vị quản lý tổ chức căn bản của toàn cầu sống:
– Các đơn vị quản lý tổ chức của toàn cầu sống:
Nguyên tử,phân tử,bào quan , tế bào , mô , cơ quan ,hệ cơ quan, thân thể, sinh quyển ,hệ sinh thái ,quần xã ,quần thể
– Cấp tổ chức bé hơn làm nền móng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp trên vừa có đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới vừa có những đặc tính nổi bật nhưng tổ chức sống cấp dưới ko có được.
– Các đơn vị quản lý tổ chức sống chính: Tế bào, thân thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
– Mọi thân thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.
– Thế giới sinh vật được diễn ra theo ngôi thứ rất chặt chẽ, trong ấy tế bào là đơn vị tổ chức căn bản của sự sống. Ở mọi cấp tổ chức của toàn cầu sống, cấu trúc và công dụng luôn có quan hệ khăng khít với nhau.
* Các đặc biệt căn bản của toàn cầu sống:
– Tổ chức theo nguyên lý ngôi thứ: cấp tổ chức bé hơn làm nền móng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp trên vừa có đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới vừa có những đặc tính nổi bật nhưng tổ chức sống cấp dưới ko có được.
– Hệ thống mở và tự điều chỉnh: sinh vật ở mọi cấp độ ko dừng luận bàn vật chất và năng lượng với môi trường. Mọi cấp tổ chức sống đều có bản lĩnh tự điều chỉnh để bảo đảm duy trì và điều hòa sự thăng bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể còn đó và tăng trưởng.
– Thế giới sống liên tiếp tiến hóa: Sự sống ko dừng tiến hóa hình thành 1 toàn cầu sống hết sức nhiều chủng loại nhưng mà lại hợp nhất.
Câu 2: Trình bày về các giới sinh vật
* Khái niệm: Giới là đơn vị phân loại bự nhất gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất mực.
* Hệ thống 5 giới sinh vật:
– Giới khởi sinh (Monera):
+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân sơ, thân thể đơn bào
+ Đặc điểm dinh dưỡng: dị dưỡng hoặc tự dưỡng
+ Các nhóm tiêu biểu: gồm các loài vi khuẩn.
– Giới nguyên sinh (Protista):
+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân thực, thân thể đơn bào hoặc đa bào.
+ Đặc điểm dinh dưỡng: tự dưỡng hoặc dị dưỡng.
+ Các nhóm tiêu biểu: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.
– Giới nấm (Fungi):
+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật nhân thực.
+ Đặc điểm dinh dưỡng: đơn bào hoặc đa bao
+ Các nhóm tiêu biểu: dị dưỡng hoặc hoại sinh.
– Giới thực vật (Plantae):
+ Đặc điểm cấu tạo: đơn bào hoặc đa bào, nhân thực
+ Đặc điểm dinh dưỡng: có bản lĩnh quang hợp, quang tự dưỡng.
+ Các nhóm tiêu biểu: rêu, quyết, hạt trần, hạt kín.
– Giới động vật (Animalia):
+ Đặc điểm cấu tạo: đa bào, nhân thực
+ Đặc điểm dinh dưỡng: dị dưỡng
+ Các nhóm tiêu biểu: thân lỗ, ruột khoang, giun, nhuyễn thể.
Câu 3: Vì sao nói tế bào là đơn vị tổ chức căn bản của sự sống?
– Mọi thân thể sống đều được cấu hình thành từ tế bào.
– Tế bào có đầy đủ các tín hiệu đặc biệt của sự sống như: TĐC, sinh trưởng, sinh sản, tăng trưởng, chạm màn hình di truyền, biến dị…
– Quá trình sinh sản ở mức thân thể có cơ sở từ sự sinh sản tế bào.
II. SINH HỌC TẾ BÀO
Chương I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
Câu 4: Các nguyên tố cấu thành thân thể sống. Phân biệt nghuyên tố vi lượng, nguyên tố đa lượng.
– Các nguyên tố hóa học của thân thể sống: Có khoảng 25-60 trong số 92 nguyên tố hóa học trong tự nhiên tham dự cấu tạo thân thể sống. VD: C, H, N, O, P, Ca, Fe, K,…
– Nguyên tố đa lượng:
+ Là các nguyên tố nhưng thân thể sống cần nhiều, chiếm khối lượng trong chất sống >0.01%.VD: C,H,O,N,…
+ Vai trò chính yếu là xây dựng cấu trúc của tế bào.
– Nguyên tố vi lượng
+ Là nguyên tố nhưng thân thể sống cần ít, chiến khối lượng trong chất sống <0.01%. VD: Fe, Cu, Zn, Bo,…
+ Là thành phần buộc phải của hàng trăm loại emzyme xúc tác các phản ứng sinh hóa trong tế bào. Do vậy, tuy cần ít nhưng mà đây là thành phần chẳng thể thiếu của tế bào sống.
Câu 5: Trình bày cấu trúc, đặc tính lí – hóa và vai trò của nước?
* Cấu trúc và đặc tính hoá – lí của nước:
– 1 nguyên tử Oxi liên kết với 2 nguyên tử H bằng kết hợp cộng hóa trị.
– Phân tử H2O có 2 đầu tích điện trái dấu do đôi điện tử trong mối kết hợp bị kéo lệch về phía Oxi à Có tính phân cực
* Vai trò:
– Là dung môi hòa tan các chất, nhờ ấy là môi trường khuếch tán, là môi trường phản ứng chính yếu của các thành phần hóa học trong tế bào.
– Là vật liệu tham dự các phản ứng sinh hóa quan trọng trong tế bào.
– Điều hòa nhiệt độ cho tế bào, thân thể.
– Nước kết hợp có vai trò bảo vệ cấu trúc tế bào.
Câu 6. Hậu quả gì có thể xảy ra lúc đưa tế bào sống vào ngăn đá lạnh?
Khi đưa tế bào sống vào ngăn đá, nước trong nguyên sinh chất của tế bào đông thành đá, khoảng cách các phân tử xa nhau do ấy ko tiến hành được các giai đoạn luận bàn chất, thể tích tế bào nâng cao khiến cho cấu trúc tế bào bị phá vỡ và tế bào bị chết
Câu 7: Vì sao lúc kiếm tìm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học đầu tiên phải tìm xem ở ấy có nước hay ko?
Phân tử nước được cấu tạo từ 1 nguyên tử ôxi liên kết với 2 nguyên tử hiđrô bàng các kết hợp cộng hoá trị. Các phân tử trong tế bào còn đó ở dạng tự do hoặc ở dạng kết hợp.Trong thân thể, nước vừa là thành phần cấu tạo vừa là dung môi hòa tan nhiều chất thiết yếu cho các hoạt động sống của tế bào, cùng lúc nước còn là môi trường của các phản ứng sinh hóa. Nước là thành phần chính yếu trong mọi tế bào và thân thể sống.Nếu ko có nước, tế bào chẳng thể thực hiện chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống. Hơn nữa, nước có tính phân cực nên nước có thuộc tính lí hoá đặc thù, nên có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. => Do nước có vai trò quan trọng tương tự nhưng lúc kiếm tìm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học đầu tiên phải tìm xem ở ấy có nước hay ko.
Câu 8: Trình bày cấu trúc và công dụng của các loại cacbonhidrat?
-Cấu trúc: Là các chất hữu cơ được cấu tạo từ C, H, O theo nguyên lý đa phân. Công thức chung: (CH2O)n

Đường đơn

Đường đôi

Đường đá

Thí dụ

-Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ, ribozơ

-saccarôzơ, mantôzơ, lactôzơ.

-Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen.

Cấu trúc

-Có từ 3 – 7 nguyên tử cacbon trong phân tử.
-Dạng mạch thẳng hoặc vòng.

-Gồm 2 phân tử đường đơn nối với nhau nhờ kết hợp glicôzit bằng cách loại chung 1 phân tử nước.

– Là 1 chuỗi gồm nhiều phân tử đường đơn tạo thành bằng các phản ứng trùng ngưng loại nước.
+Tạo mạch thẳng: xenlulôzơ.
+Tạo mạch phân nhánh: tinh bột, glicôgen.

Thuộc tính

Khử mạnh

Mất tính khử

Không có tính khử

– Chức năng:
+ Là nguyên liêu trực tiếp, cung ứng cho giai đoạn oxi hóa giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.
+ Là thành phần cấu trúc của tế bào.
+ Là năng lượng dự trữ cho tế bào.
Câu 9: Trình bày cấu trúc và công dụng của lipit
– Cấu trúc: Là nhóm chất hữu cơ ko tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ như ete, enzen, clorophoc … ko cấu tạo theo nguyên lý đa phân, thành phần hóa học rất nhiều chủng loại. Thành phần chính: C, H, O
+ Lipit dễ ợt:

Mỡ

Dầu

Sáp

Thành phần

Axit phệ no + glixêrol

Axit phệ chưa no + glixêrol

1 đơn vị axit phệ + rượu mạch dài

Trạng thái

Nửa lỏng, nửa rắn

Lỏng

Rắn lúc ở nhiệt độ thường.

+Lipit phức tạp:
– Photpholipit gồm 1 phân tử glixêrol kết hợp với 2 phân tử axit phệ và nhóm photphát.
– Photpholipit có tính lưỡng cực:
+ Đầu ancol phức ưa nước.
+ Đuôi kị nước (mạch cacbua hydro dài của axit phệ).
– Sterôit chứa các nguyên tử kết vòng, đặc thù là colesteron và axit mật.
– Chức năng:
+ Cấu trúc nên hệ thống màng sinh vật học
+ Nguyên liệu dự trữ năng lượng (dầu, mỡ), dự trữ nước.
+ Thành phần cấu tạo của sắc tố diệp lục, hormone, vitamin
Câu 10: Nêu những điểm không giống nhau căn bản giữa Cacbohiđrat và Lipit?
* Khác nhau giữa Cacbohiđrat và Lipit:

Đặc điểm so sánh

Cacbohiđrat

Lipit

1- Cấu trúc hóa học

Tỉ lệ C: H: O theo tỉ lệ 1:2:1 (đường đơn)
Đa phân

Tỷ lệ C: H: O là không giống nhau
Không theo cấu trúc đa phân

2- Thuộc tính

Tan nhiều trong nước, dễ phân hủy hơn.

Kị nước, tan trong dung môi hữu cơ. Khó phân hủy hơn.

3- Vai trò

– Đường đơn: cung ứng NL, cấu trúc nên đường đa.
– Đường đôi: cung ứng năng lượng, chuyển vận chất
– Đường đa: dự trữ NL( tinh bột, glicôgen ); tham dự cấu trúc tế bào( Xenlulôzơ ); liên kết với prôtêin.

Tham gia cấu trúc màng sinh vật học, là thành phần của các hoocmon, vitamin. Ngoài ra lipit còn có vai trò dự trữ năng lượng cho tế bào và nhiều công dụng sinh vật học khác.

………………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

TagsSinh học 10

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #5

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #5

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button