Công văn 1265/BYT-DP Hướng dẫn mới nhất về xét nghiệm với người nhập cảnh

Nội Dung Bài Công văn 1265/BYT-DP Hướng dẫn mới nhất về xét nghiệm với người nhập cảnh

Công văn 1265/BYT-DP Hướng dẫn mới nhất về xét nghiệm với người nhập cảnh

Ngày 15/03/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 1265/BYT-DP năm 2022 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.
Theo đó, người nhập cảnh vào Việt Nam theo đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp giấy chứng nhận.
Trong vòng 72 giờ nếu xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR/RT-LAMP;
Trong vòng 24 giờ nếu xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi rút SARS-CoV-2;

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: 1265/BYT-DPV/v phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, số nhiễm mới vi rút SARS-CoV-2 theo ngày ở nước ta vẫn ở mức cao, biến thể Omicron đã được ghi nhận trong cộng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được tiêm chủng vắc xin COVID-19 đã đạt mức cao trên toàn quốc (là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin COVID-19 cao trên thế giới), số ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 vẫn đang được kiểm soát. Tiếp tục thực hiện chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam như sau:
1. Yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh
1.1. Xét nghiệm:
a) Đối với người nhập cảnh theo đường hàng không: phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi rút SARS-CoV-2 và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận .
b) Đối với người nhập cảnh theo các đường khác (đường bộ, đường thủy, đường sắt):
Phải có xét nghiệm như đối với yêu cầu tại điểm a). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như quy định tại điểm a) nêu trên, phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương pháp bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
c) Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân.
1.2. Khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
– Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định.
– Tại cửa khẩu nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp…) thì báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.
1.3. Theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng bệnh COVID-19
– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh: tự theo dõi sức khỏe, nếu có các triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp…) thì phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, quản lý kịp thời; thực hiện các biện pháp phòng bệnh: thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn.
– Đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh: trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, hạn chế dừng, đỗ dọc đường; tránh tiếp xúc gần với người xung quanh.
2. Công văn này thay thế Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh; Công văn 10943/BYT- MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày); Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”; Công văn số 429/BYT-MT ngày 26/01/2022 về việc phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế.
Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo giảm nguy cơ lây nhiễm cho người đi cùng và cộng đồng.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);– Các Đ/c Thứ trưởng;– Các Đ/c thành viên BCĐQG;– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;– Sở Y tế, TT KSBT/TTYTDP các tỉnh, TP;– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Trường Sơn

#Công #văn #1265BYTDP #Hướng #dẫn #mới #nhất #về #xét #nghiệm #với #người #nhập #cảnh

Ngày 15/03/2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 1265 / BYT-DP năm 2022 về việc phòng, chống dịch COVID-19 cho người nhập cư.

Theo đó, người nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước xét nghiệm cấp giấy chứng nhận.

  • Trong vòng 72 giờ khi phân tích bằng phương pháp RT-PCR / RT-LAMP;
  • Trong vòng 24 giờ nếu xét nghiệm nhanh kháng nguyên tìm vi rút SARS-CoV-2;

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 1265 / BYT-DP
Về phòng chống dịch COVID-19 cho người nhập cư

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Ước lượng:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, số ca nhiễm mới vi rút SARS-CoV-2 mỗi ngày ở nước ta vẫn ở mức cao, biến thể Omicron được đăng ký trong cộng đồng. Tuy nhiên, số người đi tiêm vắc xin COVID-19 đã đạt cao điểm quốc gia (một trong những nước có tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 cao nhất thế giới), số ca mắc bệnh nặng và tử vong vẫn ở mức cao. -19 trường hợp tử vong vẫn trong tầm kiểm soát. Tiếp tục thực hiện chủ trương “thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt và hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19) đang hướng dẫn triển khai các biện pháp. phòng, chống dịch COVID-19 cho người vào Việt Nam như sau:

1. Yêu cầu phòng, chống dịch đối với người ra vào

1.1. Thử nghiệm:

a) Đối với người nhập cảnh bằng đường hàng không: Phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi khởi hành trong vòng 72 giờ đối với phương pháp RT-PCR / RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ đối với phương pháp nhanh. Phương pháp xét nghiệm kháng nguyên đối với vi rút SARS-CoV-2 được sử dụng và được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tiến hành xét nghiệm.

b) Đối với người đi vào bằng các đường khác (đường bộ, đường sông, đường sắt):

Thử nghiệm tương tự phải được thực hiện như đối với yêu cầu của điểm (a). Nếu không có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như quy định tại điểm a) ở trên, thì phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (sử dụng phương pháp RT) trong vòng 24 giờ đầu tiên. PCR / RT-LAMP hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh để tìm vi rút SARS-CoV-2) từ khi xâm nhập. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được đi khỏi nơi ở và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử trí thích hợp.

c) Trẻ em dưới 2 tuổi không cần xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa tiêm vắc xin COVID-19 hoặc chưa từng bị nhiễm SARS-CoV-2, có thể tham gia và tham gia các hoạt động bên ngoài khu vực bao vây . nơi ở với cha mẹ, người thân sinh sống.

1.2. Giấy khai báo y tế và kiểm dịch y tế cửa khẩu

– Người đến theo quy định phải làm giấy chứng nhận y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng hồ sơ cấp giấy chứng nhận y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

– Tại cửa khẩu nếu bạn có các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 (sốt, ho, đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi, đau mình, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, giảm hoặc mất khứu giác) ; đau đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp …) phải báo ngay cho cơ quan y tế cửa khẩu để có biện pháp y tế theo quy định.

1.3. Theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh COVID-19

– Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhập viện: tự kiểm tra sức khỏe, nếu có các triệu chứng của nhiễm SARS-CoV-2 (sốt, ho, đau họng, sổ mũi, ngạt mũi, đau mình, mệt mỏi), ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau nhức, nhức đầu; bệnh tiêu chảy; khó thở; nhiễm trùng đường hô hấp …) cần báo ngay cho trung tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn, xử trí kịp thời; thực hiện các biện pháp phòng bệnh: thường xuyên đeo khẩu trang, sát trùng tay bằng dung dịch sát khuẩn.

– Đối với người chưa xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh: trong quá trình chuyển khẩu từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi ở, dừng, đỗ trên đường; Tránh tiếp xúc gần với những người xung quanh bạn.

2. Công văn này thay thế cho công văn số 10688 / BYT-MT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 cho người đến nhập viện; Công văn 10943 / BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam công tác ngắn hạn (dưới 14 ngày); Thỏa thuận 2553 / QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế dự phòng lây nhiễm COVID-19 cho phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa”. và không khí ”; Công văn số 429 / BYT-MT ngày 26/01/2022 về việc phòng, chống dịch bệnh cho tổ bay trên các chuyến bay quốc tế.

Bộ Y tế (cơ quan thường trực của Tổng cục Phòng, chống COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, bộ, ngành hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm. từ những người bạn đồng hành và cộng đồng.

Cảm tạ./.

người nhận:

– Là người nhận;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng (được thông báo);
– các Thứ trưởng;
– Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia;
– Các đơn vị trực thuộc và phụ thuộc Bộ Y tế;
– Các Bộ Y tế, Trung tâm PCBLGĐ / Trung tâm Dược các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
THAY THẾ
Con trai của Nguyễn Trường

Xem thêm thông tin Công văn 1265/BYT-DP Hướng dẫn mới nhất về xét nghiệm với người nhập cảnh

Công văn 1265/BYT-DP Hướng dẫn mới nhất về xét nghiệm với người nhập cảnh

Ngày 15/03/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 1265/BYT-DP năm 2022 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.
Theo đó, người nhập cảnh vào Việt Nam theo đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp giấy chứng nhận.
Trong vòng 72 giờ nếu xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR/RT-LAMP;
Trong vòng 24 giờ nếu xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi rút SARS-CoV-2;

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: 1265/BYT-DPV/v phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, số nhiễm mới vi rút SARS-CoV-2 theo ngày ở nước ta vẫn ở mức cao, biến thể Omicron đã được ghi nhận trong cộng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được tiêm chủng vắc xin COVID-19 đã đạt mức cao trên toàn quốc (là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin COVID-19 cao trên thế giới), số ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 vẫn đang được kiểm soát. Tiếp tục thực hiện chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam như sau:
1. Yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh
1.1. Xét nghiệm:
a) Đối với người nhập cảnh theo đường hàng không: phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi rút SARS-CoV-2 và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận .
b) Đối với người nhập cảnh theo các đường khác (đường bộ, đường thủy, đường sắt):
Phải có xét nghiệm như đối với yêu cầu tại điểm a). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như quy định tại điểm a) nêu trên, phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương pháp bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
c) Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân.
1.2. Khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
– Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định.
– Tại cửa khẩu nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp…) thì báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.
1.3. Theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng bệnh COVID-19
– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh: tự theo dõi sức khỏe, nếu có các triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp…) thì phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, quản lý kịp thời; thực hiện các biện pháp phòng bệnh: thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn.
– Đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh: trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, hạn chế dừng, đỗ dọc đường; tránh tiếp xúc gần với người xung quanh.
2. Công văn này thay thế Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh; Công văn 10943/BYT- MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày); Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”; Công văn số 429/BYT-MT ngày 26/01/2022 về việc phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế.
Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo giảm nguy cơ lây nhiễm cho người đi cùng và cộng đồng.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);– Các Đ/c Thứ trưởng;– Các Đ/c thành viên BCĐQG;– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;– Sở Y tế, TT KSBT/TTYTDP các tỉnh, TP;– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Trường Sơn

#Công #văn #1265BYTDP #Hướng #dẫn #mới #nhất #về #xét #nghiệm #với #người #nhập #cảnh

  • Tổng hợp: DTA City
  • #Công #văn #1265BYTDP #Hướng #dẫn #mới #nhất #về #xét #nghiệm #với #người #nhập #cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button