Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông ôn thi vào lớp 10

Nội Dung Bài Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông ôn thi vào lớp 10

Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông ôn thi vào lớp 10

Tài liệu gồm 17 trang, chỉ dẫn bí quyết giải và tuyển chọn các bài tập chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông, có đáp án và lời giải cụ thể, giúp học trò lớp 9 ôn tập sẵn sàng cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán; các bài toán trong tài liệu được trích từ các đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán của các sở GD&ĐT và các trường THPT chuyên trên toàn quốc.
Hệ thức về cạnh và đường cao
Khi giải các bài toán liên can tới cạnh và đường cao trong tam giác vuông, ngoài việc nắm vững các tri thức về định lý Talet, về các trường giao kèo dạng của tam giác, cần phải nắm vững các tri thức sau: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chú ý: Diện tích tam giác vuông: 1 2 S ab.Tỉ số lượng giác của góc nhọn
1. Các tỉ số lượng giác của góc nhọn (hình) được khái niệm như sau: sin cos tan cot AB AC AB AC BC BC AC AB.
+ Nếu là 1 góc nhọn thì 0 sin 1 0 cos 1 tan 0 cot 0.
2. Với 2 góc nhưng 0 90 ta có: sin cos cos sin tan cot cot tan. Nếu 2 góc nhọn và có sin sin hoặc cos cos thì 3 2 2 sin cos 1 cot 1 tg g.
4. Với 1 số góc đặc thù ta có: 0 0 0 0 1 2 sin 30 cos 60 sin 45 cos 45 2 2 0 0 0 0 3 1 cos 30 sin 60 cot60 tan 30 2 3 0 0 0 0 tan 45 cot 45 1 cot 30 tan 60 3.Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
1. Trong 1 tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:
a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hay nhân với cosin góc kề.
b) Cạnh góc vuông kia nhân với tan của góc đối hay nhân với cot của góc kề.
2. Gicửa ải tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh và các góc chưa biết của tam giác vuông đấy.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #hệ #thức #lượng #trong #tam #giác #vuông #ôn #thi #vào #lớp

Tài liệu dài 17 trang, chỉ dẫn bí quyết giải và tuyển lựa các bài tập theo chuyên đề hệ thức lượng giác ở góc vuông, có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học trò lớp 9 ôn thi vào lớp 10 môn Toán; Các bài toán trong tài liệu được trích từ các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của các Sở GD & ĐT và các trường THPT trên cả nước.

Mối quan hệ giữa các cạnh và độ cao

Khi giải các bài toán liên can tới cạnh và đường cao của tam giác vuông, ngoài việc nắm vững định lý Talet và các kiến ​​thức về các trường giao kèo dư của tam giác, cần nắm vững các kiến ​​thức sau: Tam giác ABC vuông An, đường cao AH. Chú ý: Diện tích tam giác vuông: 1 2 S ab.
Tỉ số lượng giác của góc nhọn

1. Các quan hệ lượng giác của góc nhọn (hình vẽ) được xác định là: sin cos tan cot AB AC AB AC BC BC AC AB.
+ Nếu là góc nhọn thì 0 sin 1 0 cos 1 tan 0 cot 0.
2. Ta có 0 90 với 2 góc: sin cos cos sin tan cot cot tan. Nếu có 2 góc nhọn và chúng có sin hoặc cos cos thì 3 2 2 sin cos 1 cot 1 tg g.
4. Đối với các góc đặc thù: 0 0 0 0 1 2 sin 30 cos 60 sin 45 cos 45 2 2 0 0 0 0 3 1 cos 30 sin 60 cot60 tan 30 2 3 0 0 0 0 tan 45 cot 45 1 cot 30 tan 60 3.
Quan hệ giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông

1. Trong 1 tam giác vuông, mỗi cạnh của góc vuông là:
a) Nhân cạnh huyền với sin của góc đối diện hoặc nhân với cosin của góc kề.
b) Hiệu của góc vuông khác nhân với tana của góc đối diện hoặc hoành độ của góc kề.
2. Để giải 1 tam giác vuông là tìm cạnh bên của tam giác vuông đấy và tìm tất cả các góc chưa biết.

Tệp từ (Kính thưa quý vị): TẢI XUỐNGTải xuống tài liệu

.

Xem thêm thông tin Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông ôn thi vào lớp 10

Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông ôn thi vào lớp 10

Tài liệu gồm 17 trang, chỉ dẫn bí quyết giải và tuyển chọn các bài tập chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông, có đáp án và lời giải cụ thể, giúp học trò lớp 9 ôn tập sẵn sàng cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán; các bài toán trong tài liệu được trích từ các đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán của các sở GD&ĐT và các trường THPT chuyên trên toàn quốc.
Hệ thức về cạnh và đường cao
Khi giải các bài toán liên can tới cạnh và đường cao trong tam giác vuông, ngoài việc nắm vững các tri thức về định lý Talet, về các trường giao kèo dạng của tam giác, cần phải nắm vững các tri thức sau: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chú ý: Diện tích tam giác vuông: 1 2 S ab.Tỉ số lượng giác của góc nhọn
1. Các tỉ số lượng giác của góc nhọn (hình) được khái niệm như sau: sin cos tan cot AB AC AB AC BC BC AC AB.
+ Nếu là 1 góc nhọn thì 0 sin 1 0 cos 1 tan 0 cot 0.
2. Với 2 góc nhưng 0 90 ta có: sin cos cos sin tan cot cot tan. Nếu 2 góc nhọn và có sin sin hoặc cos cos thì 3 2 2 sin cos 1 cot 1 tg g.
4. Với 1 số góc đặc thù ta có: 0 0 0 0 1 2 sin 30 cos 60 sin 45 cos 45 2 2 0 0 0 0 3 1 cos 30 sin 60 cot60 tan 30 2 3 0 0 0 0 tan 45 cot 45 1 cot 30 tan 60 3.Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
1. Trong 1 tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:
a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hay nhân với cosin góc kề.
b) Cạnh góc vuông kia nhân với tan của góc đối hay nhân với cot của góc kề.
2. Gicửa ải tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh và các góc chưa biết của tam giác vuông đấy.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #hệ #thức #lượng #trong #tam #giác #vuông #ôn #thi #vào #lớp

#Chuyên #đề #hệ #thức #lượng #trong #tam #giác #vuông #ôn #thi #vào #lớp

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button