Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022

Nội Dung Bài Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022

Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022

Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022. Nhân viên làm việc tại các bộ phận trong trường học (không phải là giáo viên) như lao công, bảo vệ, văn thư, hành chính…liệu có được hưởng chế độ nghỉ hè như giáo viên? Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc và sẽ được DTA City giải đáp tại bài viết dưới đây. Mời bạn đọc tham khảo.
Quy định về chế độ nghỉ hè của nhân viên trường họcHỏi: Tôi là nhân viên thư viện Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó Điều 29 giáo viên, nhân viên có quyền được nghỉ hè. Vậy xin hỏi nhân viên có được nghỉ hè theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT không?
1. Nhân viên nhà trường có được nghỉ hè?
Trả lời: Hiện nay, theo quy định của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, nhân viên, giáo viên nhà trường có các quyền sau đây:
a) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.
b) Được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.
c) Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.
d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.
đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.
e) Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, tương tự như giáo viên, nhân viên công tác trong nhà trường cũng được hưởng quyền lợi nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
2. Chế độ nghỉ hè của nhân viên nhà trường
Hình ảnh minh họa nhân viên nhà trườngHiện tại, theo quy định của Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (được SĐBS bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) thì thời gian nghỉ hè đối với giáo viên mầm non là 08 tuần và thời gian nghỉ hè đối với giáo viên phổ thông là 02 tháng (bao gồm cả ngày nghỉ hàng năm). Thời gian nghỉ hè, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp.
Do đó, nhân viên nhà trường cũng sẽ được hưởng nguyên lương và phụ cấp như giáo viên trong thời gian nghỉ hè.
Ngoài ra, nhân viên trường học sẽ được nghỉ và hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương và các ngày nghỉ hàng năm theo quy định của Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.
Trước kia, chế độ nghỉ hè của nhân viên nhà trường không được thừa nhận trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại, nhà nước đã xem xét và ban hành quy định cho nhân viên trường học được hưởng quyền lợi như giáo viên.
Thực tế việc giải quyết công việc trong thời gian hè đối với nhân viên trường học là rất ít, thậm chí không có việc ngoại trừ kế toán thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh.
Vì công tác trong ngành giáo dục nên dù là nhân viên và không tham gia công tác giảng dạy, mọi người vẫn gọi và thừa nhận nhân viên là các thầy, cô giáo. Do đó, mong muốn được hưởng chế độ quyền lợi như thầy, cô của nhân viên nhà trường là điều chính đáng và hợp lý.
Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu là nhân viên thư viện nhà trường cấp THCS, bạn hoàn toàn có quyền hưởng chế độ nghỉ hè 02 tháng như giáo viên.
Bài viết trên đã giải đáp cho câu hỏi Nhân viên nhà trường có được nghỉ hè? Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Giáo dục đào tạo trong mục Biểu mẫu của DTA City.
Bảng lương nhân viên trường học năm 2022
Chế độ phụ cấp của nhân viên trường học
Chế độ làm việc của nhân viên trường học

#Chế #độ #nghỉ #hè #của #nhân #viên #trường #học

Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022. Nhân viên làm việc tại các bộ phận trong trường học (không phải là giáo viên) như lao công, bảo vệ, văn thư, hành chính…liệu có được hưởng chế độ nghỉ hè như giáo viên? Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc và sẽ được DTA City giải đáp tại bài viết dưới đây. Mời bạn đọc tham khảo.

Quy định về chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học
Quy định về chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học

Hỏi: Tôi là nhân viên thư viện Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó Điều 29 giáo viên, nhân viên có quyền được nghỉ hè. Vậy xin hỏi nhân viên có được nghỉ hè theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT không?

1. Nhân viên nhà trường có được nghỉ hè?

Trả lời: Hiện nay, theo quy định của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, nhân viên, giáo viên nhà trường có các quyền sau đây:

a) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.

b) Được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

c) Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

e) Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tương tự như giáo viên, nhân viên công tác trong nhà trường cũng được hưởng quyền lợi nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

2. Chế độ nghỉ hè của nhân viên nhà trường

Hình ảnh minh họa nhân viên nhà trường
Hình ảnh minh họa nhân viên nhà trường

Hiện tại, theo quy định của Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (được SĐBS bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) thì thời gian nghỉ hè đối với giáo viên mầm non là 08 tuần và thời gian nghỉ hè đối với giáo viên phổ thông là 02 tháng (bao gồm cả ngày nghỉ hàng năm). Thời gian nghỉ hè, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp.

Do đó, nhân viên nhà trường cũng sẽ được hưởng nguyên lương và phụ cấp như giáo viên trong thời gian nghỉ hè.

Ngoài ra, nhân viên trường học sẽ được nghỉ và hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương và các ngày nghỉ hàng năm theo quy định của Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Trước kia, chế độ nghỉ hè của nhân viên nhà trường không được thừa nhận trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại, nhà nước đã xem xét và ban hành quy định cho nhân viên trường học được hưởng quyền lợi như giáo viên.

Thực tế việc giải quyết công việc trong thời gian hè đối với nhân viên trường học là rất ít, thậm chí không có việc ngoại trừ kế toán thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh.

Vì công tác trong ngành giáo dục nên dù là nhân viên và không tham gia công tác giảng dạy, mọi người vẫn gọi và thừa nhận nhân viên là các thầy, cô giáo. Do đó, mong muốn được hưởng chế độ quyền lợi như thầy, cô của nhân viên nhà trường là điều chính đáng và hợp lý.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu là nhân viên thư viện nhà trường cấp THCS, bạn hoàn toàn có quyền hưởng chế độ nghỉ hè 02 tháng như giáo viên.

Bài viết trên đã giải đáp cho câu hỏi Nhân viên nhà trường có được nghỉ hè? Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Giáo dục đào tạo trong mục Biểu mẫu của DTA City.

  • Bảng lương nhân viên trường học năm 2022
  • Chế độ phụ cấp của nhân viên trường học
  • Chế độ làm việc của nhân viên trường học

Xem thêm thông tin Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022

Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022

Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022. Nhân viên làm việc tại các bộ phận trong trường học (không phải là giáo viên) như lao công, bảo vệ, văn thư, hành chính…liệu có được hưởng chế độ nghỉ hè như giáo viên? Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc và sẽ được DTA City giải đáp tại bài viết dưới đây. Mời bạn đọc tham khảo.
Quy định về chế độ nghỉ hè của nhân viên trường họcHỏi: Tôi là nhân viên thư viện Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó Điều 29 giáo viên, nhân viên có quyền được nghỉ hè. Vậy xin hỏi nhân viên có được nghỉ hè theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT không?
1. Nhân viên nhà trường có được nghỉ hè?
Trả lời: Hiện nay, theo quy định của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, nhân viên, giáo viên nhà trường có các quyền sau đây:
a) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.
b) Được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.
c) Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.
d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.
đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.
e) Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, tương tự như giáo viên, nhân viên công tác trong nhà trường cũng được hưởng quyền lợi nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
2. Chế độ nghỉ hè của nhân viên nhà trường
Hình ảnh minh họa nhân viên nhà trườngHiện tại, theo quy định của Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (được SĐBS bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) thì thời gian nghỉ hè đối với giáo viên mầm non là 08 tuần và thời gian nghỉ hè đối với giáo viên phổ thông là 02 tháng (bao gồm cả ngày nghỉ hàng năm). Thời gian nghỉ hè, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp.
Do đó, nhân viên nhà trường cũng sẽ được hưởng nguyên lương và phụ cấp như giáo viên trong thời gian nghỉ hè.
Ngoài ra, nhân viên trường học sẽ được nghỉ và hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương và các ngày nghỉ hàng năm theo quy định của Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.
Trước kia, chế độ nghỉ hè của nhân viên nhà trường không được thừa nhận trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại, nhà nước đã xem xét và ban hành quy định cho nhân viên trường học được hưởng quyền lợi như giáo viên.
Thực tế việc giải quyết công việc trong thời gian hè đối với nhân viên trường học là rất ít, thậm chí không có việc ngoại trừ kế toán thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh.
Vì công tác trong ngành giáo dục nên dù là nhân viên và không tham gia công tác giảng dạy, mọi người vẫn gọi và thừa nhận nhân viên là các thầy, cô giáo. Do đó, mong muốn được hưởng chế độ quyền lợi như thầy, cô của nhân viên nhà trường là điều chính đáng và hợp lý.
Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu là nhân viên thư viện nhà trường cấp THCS, bạn hoàn toàn có quyền hưởng chế độ nghỉ hè 02 tháng như giáo viên.
Bài viết trên đã giải đáp cho câu hỏi Nhân viên nhà trường có được nghỉ hè? Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Giáo dục đào tạo trong mục Biểu mẫu của DTA City.
Bảng lương nhân viên trường học năm 2022
Chế độ phụ cấp của nhân viên trường học
Chế độ làm việc của nhân viên trường học

#Chế #độ #nghỉ #hè #của #nhân #viên #trường #học

  • Tổng hợp: DTA City
  • #Chế #độ #nghỉ #hè #của #nhân #viên #trường #học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button