Câu hỏi ôn tập môn Cơ sở văn hóa có đáp án

Nội Dung Bài Câu hỏi ôn tập môn Cơ sở văn hóa có đáp án

Câu hỏi ôn tập môn Cơ sở văn hóa có đáp án

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn Câu hỏi ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung ứng những tri thức hữu dụng cho các bạn trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

 
CÂU HỎI ÔN THI MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Vì sao nói : “Con Người là Chủ / Khách thể của Văn Hóa” ?

1 trong những góc cạnh cần phê duyệt của vấn đề là quan hệ giữa con người và văn hóa.

Mối quan hệ này được biểu thị ra ở 3 góc cạnh quan trọng:

Con người với nhân cách là chủ thể thông minh của văn hóa,
Con người cũng là thành phầm của văn hóa,
Con người cũng là đại biểu mang trị giá văn hóa do con người thông minh ra.
Như vậy, con người vừa là chủ thể mà vừa là khách thể của văn hóa. Có nhìn nhận văn hóa như 1 chỉnh thể hợp nhất, chúng tạ mới lí giải được mối quan hệ hữu cơ giữa con người với xã hội, giữa con người với thiên nhiên. Trong những mối quan hệ đó, con người là chủ thể, là trung tâm, như mẫu hình sau:
Thế mà, từ trước cho tới hiện tại cả 3 thành tố trong mẫu hình này, chẳng hề đã được mọi người, mọi thời nhìn nhận 1 cách nhất quán.
Câu 2: Khái niệm về Văn Hóa ? Khái niệm Văn hóa theo từng chu kì ?

Văn hóa là thành phầm do con người thông minh, có từ thuở rạng đông của xã hội nhân loại. 
Vào thế kỉ XIX thuật ngữ “văn hóa” được những nhà loài người học phương Tây sử dụng như 1 danh từ chính. Những học giả này cho rằng văn hóa (tân tiến) toàn cầu có thể phân loại ra từ trình độ thấp nhất tới cao nhất, và văn hóa của họ chiếm địa điểm cao nhất. Bởi vì họ cho rằng thực chất văn hóa hướng về trí năng và sự vươn lên, sự tăng trưởng tạo thành tân tiến, E.B. Taylo (E.B. Taylor) là đại diện của họ. Theo ông, văn hóa là toàn thể phức thể bao gồm hiểu biết, tôn giáo, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, phong tục, những bản lĩnh và tập quán khác nhưng mà con người có được với nhân cách là 1 thành viên của xã hội.
Ở thế kỉ XX, định nghĩa “văn hóa” chỉnh sửa theo F.Boa (F.Boas), ý nghĩa văn hóa được quy định do khung giảng giải riêng chứ chẳng hề bắt nguồn từ chứng dẫn cừ khôi như “trí năng”, vì sự thế không giống nhau về mặt văn hóa từng dân tộc cũng chẳng hề theo tiêu chuẩn trí năng. Ấy cũng là “hơi hơi luận của văn hóa”. Văn hóa ko xét ở chừng độ thấp cao nhưng mà ở giác độ dị biệt.
A.L. Kroibơ (A L Kroeber) và C.L. Klúchôn (C L Kluckhohn) quan niệm văn hóa là loại hành vi rõ ràng và ám thị đã được đúc kết và truyền lại bằng biểu trưng, và nó tạo nên quả lạ mắt của loài người khác với các loại hình khác, trong đấy bao gồm cả đồ tạo tác do con người làm ra.
Câu 3: Khái niệm về  Văn Minh ?

Tân tiến là danh từ Hán – Việt (văn là vẻ đẹp, minh là sáng), chỉ tia sáng của đạo đức, bộc lộ ở chính trị, luật pháp, văn chương, nghệ thuật. Trong tiếng Anh, Pháp, từ civilisation với nội hàm nghĩa tân tiến, có từ căn gốc La tinh là civitas với nghĩa gốc: đô thị, thị thành, và các nghĩa phái sinh: thị dân, công dân.
W. Đuran (W. Durrant) sử dụng định nghĩa tân tiến để chỉ sự thông minh văn hóa, nhờ 1 thứ tự xã hội gây ra và kích thích. Tân tiến được dùng theo nghĩa tổ chức xã hội, tổ chức luân lí và hoạt động văn hóa.
Tân tiến trong tiếng Đức là để chỉ các xã hội đã đạt được đến quá trình tổ chức đô thị và chữ viết.
Theo F. Ăngghen, tân tiến là chính trị khoanh văn hóa lại và sợi dây kết hợp tân tiến là Nhà nước. Như vậy định nghĩa tân tiến thường bao hàm 4 nhân tố căn bản: đô thị, nhà nước chữ viết, các giải pháp kĩ thuật cải thiện, sắp xếp có lí, tiện nghi cho cuộc sống của con người.
Câu 4: Khái niệm về Văn Hiến ?

Có thể hiểu văn hiến là văn hóa theo cách dùng, cách hiểu trong lịch sử. Từ đời Lý (1010) người Việt đã kiêu hãnh nước mình là 1 “văn hiến chi bang”. Tới đời Lê (thế kỉ XV) Nguyễn Trãi viết “Duy ngã Đại Việt chi quốc thực vi văn hiến chi bang”– (Duy nước Đại Việt ta thực thụ là 1 nước văn hiến). Từ văn hiến nhưng mà Nguyễn Trãi dùng ở đây là 1 định nghĩa rộng chỉ 1 nền văn hóa cao, trong đấy nếp sống ý thức, đạo đức được chú trọng.
Văn hiến (hiến= hiền tài)– truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp. GS. Đào Duy Anh lúc giảng giải từ “văn hiến” khẳng định: “là sách vở” và đối tượng tốt trong 1 đời. Nói cách khác văn là văn hóa, hiến là hiền tài, tương tự văn hiến thiên về những trị giá ý thức do những người có tài đức chuyên tải, trình bày tính dân tộc, tính lịch sử rõ rệt.
Câu 5: Khái niệm Văn Hóa theo UNESCO ?

Văn hóa là thành phầm của nhân loại, văn hóa được tạo ra và tăng trưởng trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại tham dự vào việc hình thành con người, và duy trì sự vững bền và thứ tự xã hội. Văn hóa được truyền từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác phê chuẩn công đoạn xã hội hóa. Văn hóa được tái hiện và tăng trưởng trong công đoạn hành động và tương tác xã hội của con người. Văn hóa là trình độ tăng trưởng của con người và của xã hội được bộc lộ trong các kiểu và bề ngoài tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong trị giá vật chất và ý thức nhưng mà do con người tạo ra.

Theo quan niệm của UNESCO có 2 loại di sản văn hóa:

1 là, những di sản văn hóa hữu thể (Tangible) như đình, đền, chùa, miếu, lăng, mộ, nhà sàn v.v…
Hai là, những di sản văn hóa vô hình (Intangible) bao gồm các bộc lộ biểu trưng và “ko sờ thấy được” của văn hóa được lưu truyền và chuyển đổi qua thời kì, với 1 số công đoạn tái hiện, “trùng tu” của tập thể phổ thông… Những di sản văn hóa tạm gọi là vô hình này theo UNESCO bao gồm cả âm nhạc, múa, truyền thống, văn học truyền mồm, tiếng nói, huyền thoại, tư thế (tư thái), nghi tiết, phong tục, tập quán, y dược cổ kính, việc nấu bếp và các món ăn, lễ hội, phương pháp và thứ tự công nghệ của các nghề truyền thống…
Câu 6: Thế nào là môi trường thiên nhiên? Môi trường nhân  tạo. Đặc điểm hệ sinh thái Việt Nam?

Môi trường thiên nhiên là 1 bộ phận trong “môi trường to”, là toàn cục các yếu tố thiên nhiên bao quanh chúng ta như bầu khí quyển, nước, thực vật, động vật, thổ nhưỡng, nham thạch, tài nguyên, bức xạ mặt trời…v.v.
Môi trường nhân tác/tạo là hệ thống môi trường được tạo ra do con người lợi dụng thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên. Vì môi trường nhân tác–tạo được thông minh và tăng trưởng trên cơ sở môi trường thiên nhiên, bởi thế môi trường nhân tác–tạo bị môi trường thiên nhiên chi phối và trái lại nó cũng tác động đến môi trường thiên nhiên.
Câu 7: Xã hội là gì? Những nguyên lí tổ chức xã hội?

Xã hội là toàn thể những nhóm người, những tập đoàn, những lĩnh vực hoạt động, những nhân tố hợp thành 1 tổ chức được điều khiển bằng những thiết chế nhất mực. Theo C.Mác, trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Xã hội được hiểu như những cơ cấu và những tác dụng. Cơ cấu trình bày các tương quan giữa các thành phần hình thành xã hội, những phân khúc, những giai cấp, những nhóm người. Chức năng trình bày các hoạt động phục vụ nhu cầu của xã hội, các hoạt động đó nằm trong 1 hệ thống. Xã hội chỉnh sửa – chỉnh sửa về cơ cấu và tác dụng.

Những nguyên lí tổ chức Xã hội :

Nguyên lí cùng cỗi nguồn hay nguyên lí cùng dòng máu
Nguyên lí cùng ích lợi
Nguyên lí cùng chỗ
Câu 8: Thế nào là nhập thân văn hóa và xã hội hóa tư nhân?

Con người – sinh vật xã hội ngoài di truyền sinh vật học (như mọi loài của toàn cầu sinh vật) còn được hưởng 1 loại di truyền khác – đấy là di truyền văn hóa phê chuẩn giáo dục (giáo dục hiểu theo nghĩa rộng là sự truyền đạt văn hóa ngoài nhà trường và trong nhà trường). Trong trường hợp này, gia đình là môi trường văn hóa trước tiên để cá thể người tiếp thu văn hóa của tập thể. Con người nhập thân văn hóa trước nhất ngay diễn ra từ còn trong bào thai mẹ. Ở Việt Nam việc giáo dục trẻ nhỏ từ trong trứng nước là di truyền truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp. Những điều kiêng cữ, cấm kị đối với đàn bà mang thai đều nhằm mục tiêu tạo cho đứa trẻ 1 môi trường văn hóa lành mạnh và trắng trong. Ngay từ thế kỉ XVI ở Việt Nam đã có sách về Thai giáo (của bà ngoại chúa Trịnh Tráng).
Đứa trẻ vừa sinh ra đã được sống và cảm thụ, hội nhập văn hóa trước nhất là ở gia đình, rồi sau đấy ở gia đình mở mang, thôn xóm… Việt Nam có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. “Tính” có mặt bẩm sinh. Tính cách con người được tạo nên rất sớm. Vì thế tiên tổ ông bà người Việt rất coi trọng việc giáo dục văn hóa. “Dạy con từ thủa còn thơ”. Gia đình nhập vai trò quan trọng trong việc tạo nên tư cách và trong việc truyền đạt các trị giá văn hóa: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.
Như vậy bối cảnh môi sinh gia đình – tộc họ – làng xóm là nơi con người nhập thân văn hóa xã hội hóa tư nhân trước tiên.
Câu 9: Nêu những hiểu biết của anh (chị) về gia đình và làng của người Việt?

Gia đình

Gia đình người Việt, trong đại gần như trường hợp (theo số liệu dò xét từ 2/3 tới 3/4) là gia đình hạt nhân (bác mẹ và con cái chưa trưởng thành). Ngoài ra còn có bề ngoài gia đình bé (bác mẹ và gia đình 1 đàn ông, thường là đàn ông trưởng). 
Tuy vậy trong từng làng, 1 “gia đình bé” chỉ là thiểu số kế bên rất nhiều gia đình hạt nhân
Làng

Làng là 1 đơn vị quần tụ có 1 vùng đất chung của cư dân nông nghiệp, 1 bề ngoài tổ chức xã hội nông nghiệp tiểu nông tự cấp tự túc, mặt khác là mô hình xã hội thích hợp, là chế độ thích nghi với sản xuất tiểu nông, với gia đình – tông tộc gia trưởng, bảo đảm sự thăng bằng và vững bền của xã hội nông nghiệp đó. Làng được tạo nên, được diễn ra chủ đạo dựa vào 2 nguyên lí cỗi nguồn và cùng chỗ. 
Câu 10: Biến đổi xã hội và chuyển đổi văn hóa ở Việt Nam hiện tại ?

1 trong những đặc thù của văn hóa Việt Nam là tính phong phú nhiều chủng loại trong 1 chỉnh thể văn hóa hợp nhất nền móng là truyền thống Việt. Văn hóa Việt Nam có nhiều nhân tố nội sinh nhưng mà cũng có ko ít nhân tố ngoại sinh, từ 4 phương trời Đông Á, Nam Á, Thái Bình Dương Nam Đảo, Âu Tây gửi tới và dần dà được hội nhập vào văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử cho đến quá trình công nghiệp đương đại đã trải qua nhiều chuyển đổi, song sắc thái đặc trưng của văn hóa Việt Nam là sự hỗn dung văn hóa.
Những chuyển đổi văn hóa đó nhưng mà đúng hơn là sự ứng biến (thích nghi và chuyển đổi) của văn hóa Việt Nam trình bày rất rõ tiềm thức Việt – là sự khoan hòa. Hay khả năng văn hóa Việt Nam, theo J. Feray, là sự “ko khước từ” về văn hóa trong việc hấp thu các nhân tố ngoại sinh.
Những chuyển đổi văn hóa từng thời gian, từng quá trình dù mang những vận tốc, sắc thái không giống nhau thì vẫn có 1 mặt bằng văn hóa chung cho mọi thời đại văn hóa – tân tiến. Ấy là Dân cày – Nông nghiệp và Làng xóm.
Câu 11: Thế nào là xúc tiếp văn hóa?

Giao lưu văn hóa là sự chuyển động thường xuyên của xã hội, gắn bó với tiến hóa xã hội mà cũng gắn bó với sự tăng trưởng của văn hóa, là sự chuyển động thường xuyên của văn hóa.
Câu 12: Trình bày : Giao lưu và tiếp biến trong quá trình hiện tại?

Từ sau Cách mệnh tháng 8 5 1945 thành công, việc giao lưu và tiếp biến văn hóa có sự chỉnh sửa rất rõ nét so với các quá trình trước. Với ý kiến nhưng mà đồng đội Đỗ Mười đã tuyên bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng cộng sản Việt Nam: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả quốc gia, cảnh ngộ lịch sử của giao lưu và tiếp biến văn hóa đã chỉnh sửa về nhiều bình diện:
Thứ nhất sự văn minh của các đơn vị quản lý khoa học kĩ thuật, đặc trưng là sự bùng nổ của công nghệ thông tin làm cho văn hóa, các thành phầm văn hóa càng nhiều chủng loại và phong phú. Nói khác đi giao lưu và tiếp biến văn hóa là giao lưu tiếp biến văn hóa ở thời đại tin học. Lịch sử bữa nay có những bề ngoài thành phầm giao lưu nhưng mà trước kia chưa hề có, công cụ giao lưu văn hóa lại nhiều chủng loại, phong phú.
Thứ 2, công cuộc đổi mới và mở cửa bữa nay hoàn toàn do dân tộc Việt Nam chủ động dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho việc giao lưu văn hóa là hoàn toàn tình nguyện, chủ động, chẳng phải bị áp đặt hay hãm hiếp.
{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Câu hỏi ôn tập môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về mobile tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

1 số phản ứng và bài tập áp dụng 5 2020 môn Hóa học 12 có đáp án

193

Ôn cấp tốc lý thuyết thi THPT Quốc Gia 5 2020 môn Hóa học Trường THPT Vạn Hoàng

440

Bài toán áp dụng định luật bảo toàn điện tích – Ôn thi THPT QG môn Hóa học

329

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

1968

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

8393

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Câu #hỏi #ôn #tập #môn #Cơ #sở #văn #hóa #có #đáp #án

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn Câu hỏi ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung ứng những tri thức hữu dụng cho các bạn trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

 

CÂU HỎI ÔN THI MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Vì sao nói : “Con Người là Chủ / Khách thể của Văn Hóa” ?

1 trong những góc cạnh cần phê duyệt của vấn đề là quan hệ giữa con người và văn hóa.

Mối quan hệ này được biểu thị ra ở 3 góc cạnh quan trọng:

 • Con người với nhân cách là chủ thể thông minh của văn hóa,
 • Con người cũng là thành phầm của văn hóa,
 • Con người cũng là đại biểu mang trị giá văn hóa do con người thông minh ra.
 • Như vậy, con người vừa là chủ thể mà vừa là khách thể của văn hóa. Có nhìn nhận văn hóa như 1 chỉnh thể hợp nhất, chúng tạ mới lí giải được mối quan hệ hữu cơ giữa con người với xã hội, giữa con người với thiên nhiên. Trong những mối quan hệ đó, con người là chủ thể, là trung tâm, như mẫu hình sau:
 • Thế mà, từ trước cho tới hiện tại cả 3 thành tố trong mẫu hình này, chẳng hề đã được mọi người, mọi thời nhìn nhận 1 cách nhất quán.

Câu 2: Khái niệm về Văn Hóa ? Khái niệm Văn hóa theo từng chu kì ?

 • Văn hóa là thành phầm do con người thông minh, có từ thuở rạng đông của xã hội nhân loại. 
 • Vào thế kỉ XIX thuật ngữ “văn hóa” được những nhà loài người học phương Tây sử dụng như 1 danh từ chính. Những học giả này cho rằng văn hóa (tân tiến) toàn cầu có thể phân loại ra từ trình độ thấp nhất tới cao nhất, và văn hóa của họ chiếm địa điểm cao nhất. Bởi vì họ cho rằng thực chất văn hóa hướng về trí năng và sự vươn lên, sự tăng trưởng tạo thành tân tiến, E.B. Taylo (E.B. Taylor) là đại diện của họ. Theo ông, văn hóa là toàn thể phức thể bao gồm hiểu biết, tôn giáo, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, phong tục, những bản lĩnh và tập quán khác nhưng mà con người có được với nhân cách là 1 thành viên của xã hội.
 • Ở thế kỉ XX, định nghĩa “văn hóa” chỉnh sửa theo F.Boa (F.Boas), ý nghĩa văn hóa được quy định do khung giảng giải riêng chứ chẳng hề bắt nguồn từ chứng dẫn cừ khôi như “trí năng”, vì sự thế không giống nhau về mặt văn hóa từng dân tộc cũng chẳng hề theo tiêu chuẩn trí năng. Ấy cũng là “hơi hơi luận của văn hóa”. Văn hóa ko xét ở chừng độ thấp cao nhưng mà ở giác độ dị biệt.
 • A.L. Kroibơ (A L Kroeber) và C.L. Klúchôn (C L Kluckhohn) quan niệm văn hóa là loại hành vi rõ ràng và ám thị đã được đúc kết và truyền lại bằng biểu trưng, và nó tạo nên quả lạ mắt của loài người khác với các loại hình khác, trong đấy bao gồm cả đồ tạo tác do con người làm ra.

Câu 3: Khái niệm về  Văn Minh ?

 • Tân tiến là danh từ Hán – Việt (văn là vẻ đẹp, minh là sáng), chỉ tia sáng của đạo đức, bộc lộ ở chính trị, luật pháp, văn chương, nghệ thuật. Trong tiếng Anh, Pháp, từ civilisation với nội hàm nghĩa tân tiến, có từ căn gốc La tinh là civitas với nghĩa gốc: đô thị, thị thành, và các nghĩa phái sinh: thị dân, công dân.
 • W. Đuran (W. Durrant) sử dụng định nghĩa tân tiến để chỉ sự thông minh văn hóa, nhờ 1 thứ tự xã hội gây ra và kích thích. Tân tiến được dùng theo nghĩa tổ chức xã hội, tổ chức luân lí và hoạt động văn hóa.
 • Tân tiến trong tiếng Đức là để chỉ các xã hội đã đạt được đến quá trình tổ chức đô thị và chữ viết.
 • Theo F. Ăngghen, tân tiến là chính trị khoanh văn hóa lại và sợi dây kết hợp tân tiến là Nhà nước. Như vậy định nghĩa tân tiến thường bao hàm 4 nhân tố căn bản: đô thị, nhà nước chữ viết, các giải pháp kĩ thuật cải thiện, sắp xếp có lí, tiện nghi cho cuộc sống của con người.

Câu 4: Khái niệm về Văn Hiến ?

 • Có thể hiểu văn hiến là văn hóa theo cách dùng, cách hiểu trong lịch sử. Từ đời Lý (1010) người Việt đã kiêu hãnh nước mình là 1 “văn hiến chi bang”. Tới đời Lê (thế kỉ XV) Nguyễn Trãi viết “Duy ngã Đại Việt chi quốc thực vi văn hiến chi bang”– (Duy nước Đại Việt ta thực thụ là 1 nước văn hiến). Từ văn hiến nhưng mà Nguyễn Trãi dùng ở đây là 1 định nghĩa rộng chỉ 1 nền văn hóa cao, trong đấy nếp sống ý thức, đạo đức được chú trọng.
 • Văn hiến (hiến= hiền tài)– truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp. GS. Đào Duy Anh lúc giảng giải từ “văn hiến” khẳng định: “là sách vở” và đối tượng tốt trong 1 đời. Nói cách khác văn là văn hóa, hiến là hiền tài, tương tự văn hiến thiên về những trị giá ý thức do những người có tài đức chuyên tải, trình bày tính dân tộc, tính lịch sử rõ rệt.

Câu 5: Khái niệm Văn Hóa theo UNESCO ?

Văn hóa là thành phầm của nhân loại, văn hóa được tạo ra và tăng trưởng trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại tham dự vào việc hình thành con người, và duy trì sự vững bền và thứ tự xã hội. Văn hóa được truyền từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác phê chuẩn công đoạn xã hội hóa. Văn hóa được tái hiện và tăng trưởng trong công đoạn hành động và tương tác xã hội của con người. Văn hóa là trình độ tăng trưởng của con người và của xã hội được bộc lộ trong các kiểu và bề ngoài tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong trị giá vật chất và ý thức nhưng mà do con người tạo ra.

Theo quan niệm của UNESCO có 2 loại di sản văn hóa:

 • 1 là, những di sản văn hóa hữu thể (Tangible) như đình, đền, chùa, miếu, lăng, mộ, nhà sàn v.v…
 • Hai là, những di sản văn hóa vô hình (Intangible) bao gồm các bộc lộ biểu trưng và “ko sờ thấy được” của văn hóa được lưu truyền và chuyển đổi qua thời kì, với 1 số công đoạn tái hiện, “trùng tu” của tập thể phổ thông… Những di sản văn hóa tạm gọi là vô hình này theo UNESCO bao gồm cả âm nhạc, múa, truyền thống, văn học truyền mồm, tiếng nói, huyền thoại, tư thế (tư thái), nghi tiết, phong tục, tập quán, y dược cổ kính, việc nấu bếp và các món ăn, lễ hội, phương pháp và thứ tự công nghệ của các nghề truyền thống…

Câu 6: Thế nào là môi trường thiên nhiên? Môi trường nhân  tạo. Đặc điểm hệ sinh thái Việt Nam?

 • Môi trường thiên nhiên là 1 bộ phận trong “môi trường to”, là toàn cục các yếu tố thiên nhiên bao quanh chúng ta như bầu khí quyển, nước, thực vật, động vật, thổ nhưỡng, nham thạch, tài nguyên, bức xạ mặt trời…v.v.
 • Môi trường nhân tác/tạo là hệ thống môi trường được tạo ra do con người lợi dụng thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên. Vì môi trường nhân tác–tạo được thông minh và tăng trưởng trên cơ sở môi trường thiên nhiên, bởi thế môi trường nhân tác–tạo bị môi trường thiên nhiên chi phối và trái lại nó cũng tác động đến môi trường thiên nhiên.

Câu 7: Xã hội là gì? Những nguyên lí tổ chức xã hội?

Xã hội là toàn thể những nhóm người, những tập đoàn, những lĩnh vực hoạt động, những nhân tố hợp thành 1 tổ chức được điều khiển bằng những thiết chế nhất mực. Theo C.Mác, trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Xã hội được hiểu như những cơ cấu và những tác dụng. Cơ cấu trình bày các tương quan giữa các thành phần hình thành xã hội, những phân khúc, những giai cấp, những nhóm người. Chức năng trình bày các hoạt động phục vụ nhu cầu của xã hội, các hoạt động đó nằm trong 1 hệ thống. Xã hội chỉnh sửa – chỉnh sửa về cơ cấu và tác dụng.

Những nguyên lí tổ chức Xã hội :

 • Nguyên lí cùng cỗi nguồn hay nguyên lí cùng dòng máu
 • Nguyên lí cùng ích lợi
 • Nguyên lí cùng chỗ

Câu 8: Thế nào là nhập thân văn hóa và xã hội hóa tư nhân?

 • Con người – sinh vật xã hội ngoài di truyền sinh vật học (như mọi loài của toàn cầu sinh vật) còn được hưởng 1 loại di truyền khác – đấy là di truyền văn hóa phê chuẩn giáo dục (giáo dục hiểu theo nghĩa rộng là sự truyền đạt văn hóa ngoài nhà trường và trong nhà trường). Trong trường hợp này, gia đình là môi trường văn hóa trước tiên để cá thể người tiếp thu văn hóa của tập thể. Con người nhập thân văn hóa trước nhất ngay diễn ra từ còn trong bào thai mẹ. Ở Việt Nam việc giáo dục trẻ nhỏ từ trong trứng nước là di truyền truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp. Những điều kiêng cữ, cấm kị đối với đàn bà mang thai đều nhằm mục tiêu tạo cho đứa trẻ 1 môi trường văn hóa lành mạnh và trắng trong. Ngay từ thế kỉ XVI ở Việt Nam đã có sách về Thai giáo (của bà ngoại chúa Trịnh Tráng).
 • Đứa trẻ vừa sinh ra đã được sống và cảm thụ, hội nhập văn hóa trước nhất là ở gia đình, rồi sau đấy ở gia đình mở mang, thôn xóm… Việt Nam có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. “Tính” có mặt bẩm sinh. Tính cách con người được tạo nên rất sớm. Vì thế tiên tổ ông bà người Việt rất coi trọng việc giáo dục văn hóa. “Dạy con từ thủa còn thơ”. Gia đình nhập vai trò quan trọng trong việc tạo nên tư cách và trong việc truyền đạt các trị giá văn hóa: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.
 • Như vậy bối cảnh môi sinh gia đình – tộc họ – làng xóm là nơi con người nhập thân văn hóa xã hội hóa tư nhân trước tiên.

Câu 9: Nêu những hiểu biết của anh (chị) về gia đình và làng của người Việt?

Gia đình

 • Gia đình người Việt, trong đại gần như trường hợp (theo số liệu dò xét từ 2/3 tới 3/4) là gia đình hạt nhân (bác mẹ và con cái chưa trưởng thành). Ngoài ra còn có bề ngoài gia đình bé (bác mẹ và gia đình 1 đàn ông, thường là đàn ông trưởng). 
 • Tuy vậy trong từng làng, 1 “gia đình bé” chỉ là thiểu số kế bên rất nhiều gia đình hạt nhân

Làng

 • Làng là 1 đơn vị quần tụ có 1 vùng đất chung của cư dân nông nghiệp, 1 bề ngoài tổ chức xã hội nông nghiệp tiểu nông tự cấp tự túc, mặt khác là mô hình xã hội thích hợp, là chế độ thích nghi với sản xuất tiểu nông, với gia đình – tông tộc gia trưởng, bảo đảm sự thăng bằng và vững bền của xã hội nông nghiệp đó. Làng được tạo nên, được diễn ra chủ đạo dựa vào 2 nguyên lí cỗi nguồn và cùng chỗ. 

Câu 10: Biến đổi xã hội và chuyển đổi văn hóa ở Việt Nam hiện tại ?

 • 1 trong những đặc thù của văn hóa Việt Nam là tính phong phú nhiều chủng loại trong 1 chỉnh thể văn hóa hợp nhất nền móng là truyền thống Việt. Văn hóa Việt Nam có nhiều nhân tố nội sinh nhưng mà cũng có ko ít nhân tố ngoại sinh, từ 4 phương trời Đông Á, Nam Á, Thái Bình Dương Nam Đảo, Âu Tây gửi tới và dần dà được hội nhập vào văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử cho đến quá trình công nghiệp đương đại đã trải qua nhiều chuyển đổi, song sắc thái đặc trưng của văn hóa Việt Nam là sự hỗn dung văn hóa.
 • Những chuyển đổi văn hóa đó nhưng mà đúng hơn là sự ứng biến (thích nghi và chuyển đổi) của văn hóa Việt Nam trình bày rất rõ tiềm thức Việt – là sự khoan hòa. Hay khả năng văn hóa Việt Nam, theo J. Feray, là sự “ko khước từ” về văn hóa trong việc hấp thu các nhân tố ngoại sinh.
 • Những chuyển đổi văn hóa từng thời gian, từng quá trình dù mang những vận tốc, sắc thái không giống nhau thì vẫn có 1 mặt bằng văn hóa chung cho mọi thời đại văn hóa – tân tiến. Ấy là Dân cày – Nông nghiệp và Làng xóm.

Câu 11: Thế nào là xúc tiếp văn hóa?

 • Giao lưu văn hóa là sự chuyển động thường xuyên của xã hội, gắn bó với tiến hóa xã hội mà cũng gắn bó với sự tăng trưởng của văn hóa, là sự chuyển động thường xuyên của văn hóa.

Câu 12: Trình bày : Giao lưu và tiếp biến trong quá trình hiện tại?

 • Từ sau Cách mệnh tháng 8 5 1945 thành công, việc giao lưu và tiếp biến văn hóa có sự chỉnh sửa rất rõ nét so với các quá trình trước. Với ý kiến nhưng mà đồng đội Đỗ Mười đã tuyên bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng cộng sản Việt Nam: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả quốc gia, cảnh ngộ lịch sử của giao lưu và tiếp biến văn hóa đã chỉnh sửa về nhiều bình diện:
 • Thứ nhất sự văn minh của các đơn vị quản lý khoa học kĩ thuật, đặc trưng là sự bùng nổ của công nghệ thông tin làm cho văn hóa, các thành phầm văn hóa càng nhiều chủng loại và phong phú. Nói khác đi giao lưu và tiếp biến văn hóa là giao lưu tiếp biến văn hóa ở thời đại tin học. Lịch sử bữa nay có những bề ngoài thành phầm giao lưu nhưng mà trước kia chưa hề có, công cụ giao lưu văn hóa lại nhiều chủng loại, phong phú.
 • Thứ 2, công cuộc đổi mới và mở cửa bữa nay hoàn toàn do dân tộc Việt Nam chủ động dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho việc giao lưu văn hóa là hoàn toàn tình nguyện, chủ động, chẳng phải bị áp đặt hay hãm hiếp.

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Câu hỏi ôn tập môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về mobile tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

.

Xem thêm thông tin Câu hỏi ôn tập môn Cơ sở văn hóa có đáp án

Câu hỏi ôn tập môn Cơ sở văn hóa có đáp án

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn Câu hỏi ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung ứng những tri thức hữu dụng cho các bạn trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

 
CÂU HỎI ÔN THI MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Vì sao nói : “Con Người là Chủ / Khách thể của Văn Hóa” ?

1 trong những góc cạnh cần phê duyệt của vấn đề là quan hệ giữa con người và văn hóa.

Mối quan hệ này được biểu thị ra ở 3 góc cạnh quan trọng:

Con người với nhân cách là chủ thể thông minh của văn hóa,
Con người cũng là thành phầm của văn hóa,
Con người cũng là đại biểu mang trị giá văn hóa do con người thông minh ra.
Như vậy, con người vừa là chủ thể mà vừa là khách thể của văn hóa. Có nhìn nhận văn hóa như 1 chỉnh thể hợp nhất, chúng tạ mới lí giải được mối quan hệ hữu cơ giữa con người với xã hội, giữa con người với thiên nhiên. Trong những mối quan hệ đó, con người là chủ thể, là trung tâm, như mẫu hình sau:
Thế mà, từ trước cho tới hiện tại cả 3 thành tố trong mẫu hình này, chẳng hề đã được mọi người, mọi thời nhìn nhận 1 cách nhất quán.
Câu 2: Khái niệm về Văn Hóa ? Khái niệm Văn hóa theo từng chu kì ?

Văn hóa là thành phầm do con người thông minh, có từ thuở rạng đông của xã hội nhân loại. 
Vào thế kỉ XIX thuật ngữ “văn hóa” được những nhà loài người học phương Tây sử dụng như 1 danh từ chính. Những học giả này cho rằng văn hóa (tân tiến) toàn cầu có thể phân loại ra từ trình độ thấp nhất tới cao nhất, và văn hóa của họ chiếm địa điểm cao nhất. Bởi vì họ cho rằng thực chất văn hóa hướng về trí năng và sự vươn lên, sự tăng trưởng tạo thành tân tiến, E.B. Taylo (E.B. Taylor) là đại diện của họ. Theo ông, văn hóa là toàn thể phức thể bao gồm hiểu biết, tôn giáo, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, phong tục, những bản lĩnh và tập quán khác nhưng mà con người có được với nhân cách là 1 thành viên của xã hội.
Ở thế kỉ XX, định nghĩa “văn hóa” chỉnh sửa theo F.Boa (F.Boas), ý nghĩa văn hóa được quy định do khung giảng giải riêng chứ chẳng hề bắt nguồn từ chứng dẫn cừ khôi như “trí năng”, vì sự thế không giống nhau về mặt văn hóa từng dân tộc cũng chẳng hề theo tiêu chuẩn trí năng. Ấy cũng là “hơi hơi luận của văn hóa”. Văn hóa ko xét ở chừng độ thấp cao nhưng mà ở giác độ dị biệt.
A.L. Kroibơ (A L Kroeber) và C.L. Klúchôn (C L Kluckhohn) quan niệm văn hóa là loại hành vi rõ ràng và ám thị đã được đúc kết và truyền lại bằng biểu trưng, và nó tạo nên quả lạ mắt của loài người khác với các loại hình khác, trong đấy bao gồm cả đồ tạo tác do con người làm ra.
Câu 3: Khái niệm về  Văn Minh ?

Tân tiến là danh từ Hán – Việt (văn là vẻ đẹp, minh là sáng), chỉ tia sáng của đạo đức, bộc lộ ở chính trị, luật pháp, văn chương, nghệ thuật. Trong tiếng Anh, Pháp, từ civilisation với nội hàm nghĩa tân tiến, có từ căn gốc La tinh là civitas với nghĩa gốc: đô thị, thị thành, và các nghĩa phái sinh: thị dân, công dân.
W. Đuran (W. Durrant) sử dụng định nghĩa tân tiến để chỉ sự thông minh văn hóa, nhờ 1 thứ tự xã hội gây ra và kích thích. Tân tiến được dùng theo nghĩa tổ chức xã hội, tổ chức luân lí và hoạt động văn hóa.
Tân tiến trong tiếng Đức là để chỉ các xã hội đã đạt được đến quá trình tổ chức đô thị và chữ viết.
Theo F. Ăngghen, tân tiến là chính trị khoanh văn hóa lại và sợi dây kết hợp tân tiến là Nhà nước. Như vậy định nghĩa tân tiến thường bao hàm 4 nhân tố căn bản: đô thị, nhà nước chữ viết, các giải pháp kĩ thuật cải thiện, sắp xếp có lí, tiện nghi cho cuộc sống của con người.
Câu 4: Khái niệm về Văn Hiến ?

Có thể hiểu văn hiến là văn hóa theo cách dùng, cách hiểu trong lịch sử. Từ đời Lý (1010) người Việt đã kiêu hãnh nước mình là 1 “văn hiến chi bang”. Tới đời Lê (thế kỉ XV) Nguyễn Trãi viết “Duy ngã Đại Việt chi quốc thực vi văn hiến chi bang”– (Duy nước Đại Việt ta thực thụ là 1 nước văn hiến). Từ văn hiến nhưng mà Nguyễn Trãi dùng ở đây là 1 định nghĩa rộng chỉ 1 nền văn hóa cao, trong đấy nếp sống ý thức, đạo đức được chú trọng.
Văn hiến (hiến= hiền tài)– truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp. GS. Đào Duy Anh lúc giảng giải từ “văn hiến” khẳng định: “là sách vở” và đối tượng tốt trong 1 đời. Nói cách khác văn là văn hóa, hiến là hiền tài, tương tự văn hiến thiên về những trị giá ý thức do những người có tài đức chuyên tải, trình bày tính dân tộc, tính lịch sử rõ rệt.
Câu 5: Khái niệm Văn Hóa theo UNESCO ?

Văn hóa là thành phầm của nhân loại, văn hóa được tạo ra và tăng trưởng trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại tham dự vào việc hình thành con người, và duy trì sự vững bền và thứ tự xã hội. Văn hóa được truyền từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác phê chuẩn công đoạn xã hội hóa. Văn hóa được tái hiện và tăng trưởng trong công đoạn hành động và tương tác xã hội của con người. Văn hóa là trình độ tăng trưởng của con người và của xã hội được bộc lộ trong các kiểu và bề ngoài tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong trị giá vật chất và ý thức nhưng mà do con người tạo ra.

Theo quan niệm của UNESCO có 2 loại di sản văn hóa:

1 là, những di sản văn hóa hữu thể (Tangible) như đình, đền, chùa, miếu, lăng, mộ, nhà sàn v.v…
Hai là, những di sản văn hóa vô hình (Intangible) bao gồm các bộc lộ biểu trưng và “ko sờ thấy được” của văn hóa được lưu truyền và chuyển đổi qua thời kì, với 1 số công đoạn tái hiện, “trùng tu” của tập thể phổ thông… Những di sản văn hóa tạm gọi là vô hình này theo UNESCO bao gồm cả âm nhạc, múa, truyền thống, văn học truyền mồm, tiếng nói, huyền thoại, tư thế (tư thái), nghi tiết, phong tục, tập quán, y dược cổ kính, việc nấu bếp và các món ăn, lễ hội, phương pháp và thứ tự công nghệ của các nghề truyền thống…
Câu 6: Thế nào là môi trường thiên nhiên? Môi trường nhân  tạo. Đặc điểm hệ sinh thái Việt Nam?

Môi trường thiên nhiên là 1 bộ phận trong “môi trường to”, là toàn cục các yếu tố thiên nhiên bao quanh chúng ta như bầu khí quyển, nước, thực vật, động vật, thổ nhưỡng, nham thạch, tài nguyên, bức xạ mặt trời…v.v.
Môi trường nhân tác/tạo là hệ thống môi trường được tạo ra do con người lợi dụng thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên. Vì môi trường nhân tác–tạo được thông minh và tăng trưởng trên cơ sở môi trường thiên nhiên, bởi thế môi trường nhân tác–tạo bị môi trường thiên nhiên chi phối và trái lại nó cũng tác động đến môi trường thiên nhiên.
Câu 7: Xã hội là gì? Những nguyên lí tổ chức xã hội?

Xã hội là toàn thể những nhóm người, những tập đoàn, những lĩnh vực hoạt động, những nhân tố hợp thành 1 tổ chức được điều khiển bằng những thiết chế nhất mực. Theo C.Mác, trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Xã hội được hiểu như những cơ cấu và những tác dụng. Cơ cấu trình bày các tương quan giữa các thành phần hình thành xã hội, những phân khúc, những giai cấp, những nhóm người. Chức năng trình bày các hoạt động phục vụ nhu cầu của xã hội, các hoạt động đó nằm trong 1 hệ thống. Xã hội chỉnh sửa – chỉnh sửa về cơ cấu và tác dụng.

Những nguyên lí tổ chức Xã hội :

Nguyên lí cùng cỗi nguồn hay nguyên lí cùng dòng máu
Nguyên lí cùng ích lợi
Nguyên lí cùng chỗ
Câu 8: Thế nào là nhập thân văn hóa và xã hội hóa tư nhân?

Con người – sinh vật xã hội ngoài di truyền sinh vật học (như mọi loài của toàn cầu sinh vật) còn được hưởng 1 loại di truyền khác – đấy là di truyền văn hóa phê chuẩn giáo dục (giáo dục hiểu theo nghĩa rộng là sự truyền đạt văn hóa ngoài nhà trường và trong nhà trường). Trong trường hợp này, gia đình là môi trường văn hóa trước tiên để cá thể người tiếp thu văn hóa của tập thể. Con người nhập thân văn hóa trước nhất ngay diễn ra từ còn trong bào thai mẹ. Ở Việt Nam việc giáo dục trẻ nhỏ từ trong trứng nước là di truyền truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp. Những điều kiêng cữ, cấm kị đối với đàn bà mang thai đều nhằm mục tiêu tạo cho đứa trẻ 1 môi trường văn hóa lành mạnh và trắng trong. Ngay từ thế kỉ XVI ở Việt Nam đã có sách về Thai giáo (của bà ngoại chúa Trịnh Tráng).
Đứa trẻ vừa sinh ra đã được sống và cảm thụ, hội nhập văn hóa trước nhất là ở gia đình, rồi sau đấy ở gia đình mở mang, thôn xóm… Việt Nam có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. “Tính” có mặt bẩm sinh. Tính cách con người được tạo nên rất sớm. Vì thế tiên tổ ông bà người Việt rất coi trọng việc giáo dục văn hóa. “Dạy con từ thủa còn thơ”. Gia đình nhập vai trò quan trọng trong việc tạo nên tư cách và trong việc truyền đạt các trị giá văn hóa: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.
Như vậy bối cảnh môi sinh gia đình – tộc họ – làng xóm là nơi con người nhập thân văn hóa xã hội hóa tư nhân trước tiên.
Câu 9: Nêu những hiểu biết của anh (chị) về gia đình và làng của người Việt?

Gia đình

Gia đình người Việt, trong đại gần như trường hợp (theo số liệu dò xét từ 2/3 tới 3/4) là gia đình hạt nhân (bác mẹ và con cái chưa trưởng thành). Ngoài ra còn có bề ngoài gia đình bé (bác mẹ và gia đình 1 đàn ông, thường là đàn ông trưởng). 
Tuy vậy trong từng làng, 1 “gia đình bé” chỉ là thiểu số kế bên rất nhiều gia đình hạt nhân
Làng

Làng là 1 đơn vị quần tụ có 1 vùng đất chung của cư dân nông nghiệp, 1 bề ngoài tổ chức xã hội nông nghiệp tiểu nông tự cấp tự túc, mặt khác là mô hình xã hội thích hợp, là chế độ thích nghi với sản xuất tiểu nông, với gia đình – tông tộc gia trưởng, bảo đảm sự thăng bằng và vững bền của xã hội nông nghiệp đó. Làng được tạo nên, được diễn ra chủ đạo dựa vào 2 nguyên lí cỗi nguồn và cùng chỗ. 
Câu 10: Biến đổi xã hội và chuyển đổi văn hóa ở Việt Nam hiện tại ?

1 trong những đặc thù của văn hóa Việt Nam là tính phong phú nhiều chủng loại trong 1 chỉnh thể văn hóa hợp nhất nền móng là truyền thống Việt. Văn hóa Việt Nam có nhiều nhân tố nội sinh nhưng mà cũng có ko ít nhân tố ngoại sinh, từ 4 phương trời Đông Á, Nam Á, Thái Bình Dương Nam Đảo, Âu Tây gửi tới và dần dà được hội nhập vào văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử cho đến quá trình công nghiệp đương đại đã trải qua nhiều chuyển đổi, song sắc thái đặc trưng của văn hóa Việt Nam là sự hỗn dung văn hóa.
Những chuyển đổi văn hóa đó nhưng mà đúng hơn là sự ứng biến (thích nghi và chuyển đổi) của văn hóa Việt Nam trình bày rất rõ tiềm thức Việt – là sự khoan hòa. Hay khả năng văn hóa Việt Nam, theo J. Feray, là sự “ko khước từ” về văn hóa trong việc hấp thu các nhân tố ngoại sinh.
Những chuyển đổi văn hóa từng thời gian, từng quá trình dù mang những vận tốc, sắc thái không giống nhau thì vẫn có 1 mặt bằng văn hóa chung cho mọi thời đại văn hóa – tân tiến. Ấy là Dân cày – Nông nghiệp và Làng xóm.
Câu 11: Thế nào là xúc tiếp văn hóa?

Giao lưu văn hóa là sự chuyển động thường xuyên của xã hội, gắn bó với tiến hóa xã hội mà cũng gắn bó với sự tăng trưởng của văn hóa, là sự chuyển động thường xuyên của văn hóa.
Câu 12: Trình bày : Giao lưu và tiếp biến trong quá trình hiện tại?

Từ sau Cách mệnh tháng 8 5 1945 thành công, việc giao lưu và tiếp biến văn hóa có sự chỉnh sửa rất rõ nét so với các quá trình trước. Với ý kiến nhưng mà đồng đội Đỗ Mười đã tuyên bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng cộng sản Việt Nam: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả quốc gia, cảnh ngộ lịch sử của giao lưu và tiếp biến văn hóa đã chỉnh sửa về nhiều bình diện:
Thứ nhất sự văn minh của các đơn vị quản lý khoa học kĩ thuật, đặc trưng là sự bùng nổ của công nghệ thông tin làm cho văn hóa, các thành phầm văn hóa càng nhiều chủng loại và phong phú. Nói khác đi giao lưu và tiếp biến văn hóa là giao lưu tiếp biến văn hóa ở thời đại tin học. Lịch sử bữa nay có những bề ngoài thành phầm giao lưu nhưng mà trước kia chưa hề có, công cụ giao lưu văn hóa lại nhiều chủng loại, phong phú.
Thứ 2, công cuộc đổi mới và mở cửa bữa nay hoàn toàn do dân tộc Việt Nam chủ động dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho việc giao lưu văn hóa là hoàn toàn tình nguyện, chủ động, chẳng phải bị áp đặt hay hãm hiếp.
{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Câu hỏi ôn tập môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về mobile tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

1 số phản ứng và bài tập áp dụng 5 2020 môn Hóa học 12 có đáp án

193

Ôn cấp tốc lý thuyết thi THPT Quốc Gia 5 2020 môn Hóa học Trường THPT Vạn Hoàng

440

Bài toán áp dụng định luật bảo toàn điện tích – Ôn thi THPT QG môn Hóa học

329

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

1968

Câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

8393

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Câu #hỏi #ôn #tập #môn #Cơ #sở #văn #hóa #có #đáp #án

#Câu #hỏi #ôn #tập #môn #Cơ #sở #văn #hóa #có #đáp #án

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button