Cách xem ứng dụng nào đang sử dụng mạng trên

Làm cách nào để biết ứng dụng nào hiện đang được sử dụng trên Windows 10?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button