Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo cuối năm 2020

Nội Dung Bài Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo cuối năm 2020

Báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo mới nhất Mẫu báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo cuối 5 2020

Báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo mới nhất gồm 2 mẫu, được ban chỉ đạo đơn vị lập ra nhằm báo cáo kết quả, kiểm điểm bình chọn của cộng đồng ban chỉ đạo trong 5 gần đây.Nội dung trong mẫu báo cáo kiểm điểm cộng đồng cần thể hiện rõ thế mạnh, kết quả đạt được, giảm thiểu, thiếu sót và nguyên cớ, giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, phương hướng giải quyết những giảm thiểu. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo kiểm điểm cộng đồng 5 2020:Báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo 5 2020Báo cáo kiểm điểm cộng đồng công việc chỉ đạo, Chỉ đạo của Chi bộ 5 2020Báo cáo kiểm điểm của cộng đồng Ban giám hiệu trườngBáo cáo kiểm điểm cộng đồng công việc chỉ đạo, Chỉ đạo của Chi bộ 5 2020(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐẢNG BỘ XÃ ……….CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NONSố: 04-BC/CBMNĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………., ngày …..tháng ….5 ….BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂCÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM……..Căn cứ Kế hoạch số………… ngày……….. của Huyện ủy Huyện ………….. về việc “Kiểm điểm, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và cộng đồng tư nhân cán bộ chỉ đạo, điều hành”;Thực hiện Kế hoạch ………. của Đảng ủy xã ………. về việc “Kiểm điểm, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và cộng đồng tư nhân cán bộ chỉ đạo, điều hành”5 ……;Căn cứ kết quả chỉ đạo, chỉ huy tiến hành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Số đông Chi uỷ Chi bộ trường Măng non thực hiện kiểm điểm công đoạn chỉ đạo, chỉ huy với các nội dung chủ chốt trong 5 ………như sau:I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.1. Việc quán triệt, tổ chức tiến hành các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức tiến hành các chương trình, kế hoạch công việc của cộng đồng:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ huy, quán triệt, tiến hành nghiêm chỉnh các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, cơ chế luật pháp của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức trong đơn vị. Đã tuyên truyền, khai triển đến 100% các đồng đội cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị tiến hành nghiêm chỉnh đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và kiểu mẫu tiến hành bổn phận của công dân tại nơi trú ngụ theo Quy định 76-QĐ/TW.100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên cường với chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã hăng hái tuyên truyền, chuyển động người nhà và gia đình, quần chúng chấp hành đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước.100% cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị đều có ý thức học tập để tăng lên trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công việc. Luôn phát huy tính kiểu mẫu của người Đảng viên, tiến hành nghiêm chỉnh Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, tiến hành tốt nhiệm vụ 5 học …… và 5 học …….. Luôn có ý thức kết đoàn tương thân tương ái cung cấp giúp sức nhau về mọi mặt, thăm hỏi cổ vũ kịp thời.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xây dựng khối kết đoàn nội bộ, hợp nhất cao trong mọi hoạt động; tham dự đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; tiến hành tốt cơ chế công khai, dân chủ trong nhà trường, theo ý thức cuộc chuyển động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và “Trung thành – Thông minh – Tận tụy – Kiểu mẫu”. Luôn nêu cao vai trò chỉ đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng đội Đảng viên kiểu mẫu trong công việc và xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có tinh thần tranh đấu chống tham nhũng, tư túi phí phạm, quan liêu và các biểu lộ thụ động khác. Luôn kiểu mẫu tiên phong trong cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”100% cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong Chi bộ và Nhà trường tiến hành nghiêm chỉnh những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, nhân viên ko được làm.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém2. Công việc chỉ đạo, chỉ huy các mặt công việc của đơn vị trong 5; kết quả thật hiện các tiêu chí, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, coi xét trong 5:Ban chỉ ủy và chỉ đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường lớn mạnh, để chuyên dụng cho tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và xong xuôi tốt nhiệm vụ 5 học, hăng hái xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng nhanh công việc xã hội hoá giáo dục. Chú ý công việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa tiên tiến hóa tổ quốc. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn tăng lên trình độ, điều hành giáo dục.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xây dựng và tiến hành tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có ý thức thái độ chuyên dụng cho quần chúng. Thực hiện nghiêm chỉnh cơ chế tiếp dân, khắc phục tố cáo, khiếu nại chính đáng của quần chúng.* Kết quả thật hiện các tiêu chí, nhiệm vụ được giao:+ Về số lượng: Toàn trường đã huy động được 485 cháu trong độ tuổi ra lớp.Trong đấy: – Trẻ Nhà trẻ 66 cháu đạt tỉ lệ 56% trẻ trong độ tuổi.- Trẻ Mẫu giáo 419 cháu đạt tỉ lệ 96,3% trẻ trong độ tuổi.- Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỉ lệ 100% và đã được cấp trên xác nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.+ Về chất lượng nuôi: Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội đầu cơ kinh phí xây dựng trường theo mẫu hình trường chuẩn Quốc gia và được đầu cơ đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị chuyên dụng cho cho công việc nuôi dưỡng khang trang và tiên tiến. BCU đã phối hợp tốt với Ban giám hiệu chỉ huy hàng ngũ viên chức tiến hành tốt công việc bán trú cho các cháu tại trường.Kết quả tỉ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỉ lệ 100%, tỉ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với 5 học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được nâng cao rõ rệt và bảo đảm đề xuất, nhà trường đã tiến hành xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ bảo đảm chất lượng. Đặc trưng là khâu điều hành và hiệp đồng sắm bán thực phẩm được tiến hành theo đúng thứ tự, chặt chẽ, bởi thế trong những 5 qua nhà trường đã ko xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu yêu cầu về chất lượng giảng dạy ngày càng cao, thành ra BCU,BGH luôn giúp cho Đảng viên, CB,GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để tăng lên trình độ chuyên môn và tay nghề. Chi tiết toàn trường có 42 đ/c.Trong đấy có: 36 đ/c có trình độ ĐH – CĐ đạt tỉ lệ 86%; 6 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỉ lệ 14%. Trong đấy có 4 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa. Phần đông các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, vồ vập và ham học hỏi, 5 học …….. toàn trường đã đạt được những thành quả sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Trường: Đạt giải 3 khu vực miền Bắc Hội thi “Xây dựng mẫu hình bảo vệ tự nhiên và môi trường khu vực miền bắc” và được tặng bằng khen của Hội bảo vệ tự nhiên môi trường Việt Nam, xếp thứ 5/26 trường MN trong huyện và được UBND huyện xác nhận “Số đông lao động đương đại cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành quả tuyệt vời trong công việc xây dựng môi trường học tập cho học trò”.+ 7 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.+ 50 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.+ 01 đ/c GV đạt giải nhị, 01 đ/c GV đạt giải 3, 02 đ/c đạt GVG,NVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.+ 9 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 1 đ/c được xếp loại A cấp Huyện và 7 đ/c được xác nhận xếp loại B cấp cơ sở.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém3. Việc tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ và các quy định, Quy chế làm việc:Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và tiến hành tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Hăng hái tranh đấu chống tư tưởng bè cánh cục bộ. Tăng cường việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch rà soát giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước.Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời kì quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên lý tập hợp dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cắt cử nhiệm vụ chi tiết cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao ý thức phận sự của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.Xây dựng và tiến hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công tác đều tiến hành theo nguyên lý công khai – dân chủ. Nội bộ kết đoàn, trong 5 ko có hiện tượng đơn thư tố cáo, khiếu nại của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học trò; Xây dựng kế hoạch rà soát giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và tiến hành các nhiệm vụ được giaoLãnh đạo xây dựng hàng ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV tiến hành đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức bình chọn, phân loại đúng thực trạng hàng ngũ nhà giáo, cán bộ điều hành giáo dục. Thực hiện nghiêm chỉnh việc bình chọn cán bộ, nhân viên hàng tháng, hàng kỳ và hàng 5, bình chọn chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo, để sắp đặt xếp đặt các địa điểm việc làm thích hợp với năng lực chuyên môn từng nhân vật. Xây dựng hàng ngũ nhà giáo và cán bộ điều hành đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhân phẩm đạo đức lối sống tốt, có trình độ tập huấn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cách thức giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, phục vụ với nhu cầu của xã hội hiện(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thực hiện tốt công việc quy hoạch, tập huấn, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng 5 chỉ đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử thầy cô giáo tham gia các lớp học tăng lên trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong 5 2020 nhà trường đã có thêm 02 đồng đội tốt nghiệp xong lớp trung cấp lý luận chính trị.Trong công việc, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng cộng đồng kết đoàn, thân ái, phát huy tính thông minh, chủ động công việc ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên lý tập hợp dân chủ.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém4. Việc tranh đấu chặn đứng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ gắn với tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và công việc tranh đấu phòng chống tham nhũng phí phạm:Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải cương quyết tranh đấu “Ngăn chặn, đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ là công tác cần kíp và phải được thực hiện thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” 5 2019 trong Đảng viên và dân chúng, tiến hành đăng ký thi đua với chủ đề “Tăng lên chất lượng , nuôi dưỡng và giáo dục”100% Đảng viên và dân chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự bình chọn ưu thiếu sót và đăng ký cố gắng đoàn luyện từng mặt chi tiết “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” gắn với việc tiến hành nhiệm vụ chuyên môn.Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, liên kết với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để bình chọn kết quả cố gắng và tiến hành việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong 5. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” do các ngành tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và rà soát chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước đúng theo kế hoạch.Việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh bạo về tinh thần tu dưỡng, đoàn luyện, tăng lên đạo đức cách mệnh, tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, thụ động, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học đã đề ra.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém5. Kết quả chỉ đạo, chỉ huy, tiến hành công việc rà soát, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:Trên cơ sở kế hoạch rà soát, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ huy Nhà trường xây dựng kế hoạch tiến hành công việc rà soát, giám sát cộng với việc tiến hành nhiệm vụ và biện pháp chủ chốt trong 5 học, trong đấy có nhiệm vụ rà soát, giám sát trong Đảng nhằm phòng dự phòng, chặn đứng xảy ra thiếu sót, vi phạm của tổ chức tư nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong công đoạn rà soát của Đảng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được tiến hành thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công việc rà soát Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký rà soát việc chấp hành Điều lệ Đảng trong 5 2019, qua mỗi lần sinh hoạt thực hiện rà soát từ 1 tới 2 Đảng viên; tập hợp rà soát về việc tiến hành Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước; tiến hành cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; tiến hành “Nêu gương”; Đảng viên tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao trong công việc chuyên môn; chỉ đạo, chỉ huy thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, phí phạm; việc sắm sửa, sử dụng của nả công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức ko được làm… trong 5 đã rà soát 21/21 Đảng viên.Trong 5 học qua, Cấp ủy chi bộ đã thực hiện lên kế hoạch rà soát giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đấy Chi bộ ko xảy ra bất cứ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được tiến hành đúng quy định, trong 5 học qua có 2 Đảng viên xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ, 18 Đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ và ko có Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ KémII. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.1. Giảm thiểu, thiếu sót:- Trách nhiệm của các tư nhân trong Ban Chi ủy, Ban chỉ đạo, cán bộ, Đảng viên và thầy cô giáo, viên chức trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối liên kết với các đoàn thể tại địa phương để làm công việc tuyên truyền thỉnh thoảng còn giảm thiểu. Trong công việc còn 1 số tư nhân chưa bạo dạn yêu cầu và tham vấn các biện pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công việc điều hành chỉ huy và , nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và phận sự của từng tư nhân, còn e sợ, chưa bạo dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nề hà, tình cảm trong công việc phê bình và tự phê bình. Tinh thần tranh đấu phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của 1 số tư nhân còn chưa tốt, còn nề hà ngại va chạm.- Việc tham dự học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của 1 số tư nhân Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức trong đơn vị đôi lúc còn chưa tham dự đầy đủ, ko bảo đảm thời kì quy định, còn đi muộn về sớm.- Chất lượng hàng ngũ chưa đồng đều, vẫn còn 1 số thầy cô giáo nhiều tuổi và thầy cô giáo mới vào trường, nên việc vận dụng CNTT vào giảng dạy còn giảm thiểu, ý thức phận sự đối với công tác của 1 số Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức chưa tốt.2. Nguyên nhân của giảm thiểu:Sự chỉ đạo, chỉ huy khai triển, tổ chức tiến hành nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị thỉnh thoảng chưa phát huy hết ý thức phận sự. 1 số cán bộ, Đảng viên còn biểu lộ những giảm thiểu về năng lực công việc, còn biểu lộ chưa cao về tu dưỡng, đoàn luyện.Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội đôi lúc phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập hợp dành thời kì để nghiên cứu, mày mò sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; luật pháp cơ chế của Nhà nước. Trong công việc chỉ đạo, chỉ huy Chi bộ và Nhà trường thỉnh thoảng còn nề hà, chưa quả quyết và chưa ngay thẳng phê bình các biểu lộ chưa tốt của 1 số Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị.Tinh thần tranh đấu trong Đảng của 1 số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được chỉ tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. 1 số Đảng viên chưa thấy rõ được địa điểm, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công việc chỉ đạo, chỉ huy của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.Công việc bồi dưỡng hàng ngũ thỉnh thoảng tiến hành còn chưa hiệu quả, công việc tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, hăng hái. Việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp vấn đề về thời kì vì lý do các cháu còn bé.III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.Ban chi ủy, Ban chỉ đạo nhà trường đã đề ra các giải pháp giải quyết những mặt còn giảm thiểu, thiếu sót của cộng đồng và từng tư nhân trong Chi bộ và nhà trường. Cùng lúc khuyến khích các cộng đồng trong đơn vị và từng tư nhân luôn tự tu dưỡng, đoàn luyện bản thân, hăng hái học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các tri thức chuyên môn, kĩ năng sử dụng CNTT để vận dụng vào công việc điều hành, chỉ huy, , nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì thế 5 2020 trong Chi bộ và Nhà trường ko có Đảng viên và cán bộ, công chức, nhân viên nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, nhân viên ko được làm. Cùng lúc tiến hành tốt kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên đã ủy quyền, kết đoàn hợp nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường càng ngày càng tăng trưởng và đi lên, trong 5 học ….., nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở địa điểm số 5/26 trường măng non trong toàn huyện, vượt lên địa điểm so với 5 học trước 1 bậc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ KémII. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).1. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:Số đông Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, tăng lên nhận thức, phận sự cho hàng ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên lý cộng đồng chỉ đạo, tư nhân đảm trách. Tăng lên chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở mang sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng bảo đảm về số lượng, cơ cấu cân đối, chất lượng; phát huy vai trò, phận sự tư nhân của cấp ủy viên.Thường xuyên phát huy vai trò đi đầu kiểu mẫu, ý thức dám nói, dám làm, dám chịu phận sự của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong khắc phục công tác giữa người đứng đầu với cộng đồng Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.Thực hiện tốt việc tranh đấu tự phê bình và phê bình, cương quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ vẻ ngoài. Đổi mới thứ tự ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức tiến hành Nghị quyết, đảm bảo phát huy trí óc cộng đồng Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức.Duy trì tốt cơ chế chỉ đạo, thường xuyên rà soát, giám sát để kịp thời chặn đứng, giải quyết các thiếu sót, sai phép của cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức lúc mới mở màn có tín hiệu vi phạm, nhất là biểu lộ vi phạm nguyên lý tập hợp dân chủ, mất kết đoàn, độc đoán, chuyên quyềnII. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.Ban Chi uỷ, ban chỉ đạo nhà trường tập hợp cao hơn nữa trong việc chỉ đạo, chỉ huy về công việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng khái quát và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức nhận thức đúng mực, đầy đủ những biểu lộ về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, tranh đấu chặn đứng và đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của 1 số bộ phận ko bé trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ chỉ đạo, điều hành để tăng lên năng lực chỉ đạo, sức tranh đấu của Đảng. Thông qua đấy tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức tự hoàn thiện mình và bình chọn chừng độ suy thoái để có biện pháp giải quyết tu sửa.Tăng cường công việc tuyên tuyên giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức tiến hành có hiệu quả về việc khai triển học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, cá tính Hồ Chí Minh”.Tăng mạnh sự chỉ đạo, tiến hành tốt công việc rà soát, giám sát và chủ động ngăn dự phòng những giảm thiểu, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức của đơn vị; giữ giàng kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; tăng lên chất lượng công việc sinh hoạt Chi bộ.Tăng cường công việc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong kiểu mẫu, nhìn thẳng vào sự thực, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè cánh làm mất kết đoàn nội bộ; chỉ đạo Chi bộ và nhà trường giải quyết hiện trạng còn nề hà, tránh né, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.Tăng mạnh chỉ đạo công việc điều hành Đảng viên, cương quyết tranh đấu phê phán những tư tưởng, ý kiến sai lầm góp phần làm thất bại mưu mô “diễn biến hòa bình” của các thần thế cừu địch; cùng lúc chủ động ngăn dự phòng những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.Cấp ủy Chi bộ và chỉ đạo nhà trường cần ân cần hơn nữa trong công việc chỉ đạo, chỉ huy, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công việc tăng trưởng Đảng viên là thầy cô giáo, viên chức. Cùng lúc phát hiện kịp thời những thầy cô giáo, viên chức ưu tú giới thiệu cho Đảng phê chuẩn để kết nạp.Thường xuyên chuyển động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận tiện để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự đoàn luyện, tự tập huấn mình để tăng lên trình độ, nhằm phục vụ các đề xuất và nhiệm vụ đặt ra trong thời đoạn đổi mới.Cần xác định rõ thẩm quyền, phận sự người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với cộng đồng Cấp uỷ, cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị và tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.Ban Chi ủy, Ban chỉ đạo nhà trường cần tăng nhanh sự phối hợp giữa Bí thơ với các thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với các đoàn thể và thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị về việc tiến hành nhiệm vụ chung của nhà trường; Thực hiện cắt cử, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên trong Cấp ủy và Ban chỉ đạo nhà trường.Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch chi tiết, thích hợp với tình hình của đơn vị và địa phương; ân cần chỉ huy, dành nhiều thời kì chỉ huy các hoạt động chuyên môn và phổ cập GDMN cho trẻ con 5 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục gần gũi “Lấy trẻ làm trung tâm”. Cùng lúc tiếp diễn giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, cố gắng trong 5 2020 đạt Chi bộ “Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ”, nhà trường đạt “Số đông lao động tuyệt vời”, hăng hái xây dựng“Trường học gần gũi – học trò hăng hái”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tăng lên”… nhất là các vấn đề tham vấn với chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương.Cần làm tốt hơn nữa về công việc điều hành giờ giấc làm việc của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị.Chỉ đạo sát sao các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần tiến hành tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:Căn cứ theo tiêu chuẩn bình chọn tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường MN ………. tự bình chọn chất lượng cộng đồng Chi bộ và yêu cầu Đảng uỷ xã ………. phê chuẩn và xác nhận cộng đồng Chi bộ trường Măng non đạt “Chi bộ xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ” 5 2020 (Kèm theo phiếu phân tách chất lượng – Mẫu số 4)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên đây là báo cáo kiểm điểm của cộng đồng Chi bộ trường MN ………. 5 2020. Vậy rất mong được đón chờ sự tham dự góp quan điểm của các vị Đại biểu và các đồng đội Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp diễn hoàn thiện báo báo và tiến hành tốt công việc chỉ đạo, chỉ huy các nhiệm vụ được giao chỉ cần khoảng đến.Xin trân trọng cảm ơn!T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝHiệu trưởngCẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Nhận xét chung………………………………………………………………………………………………………………………………..2. Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………………., ngày ….. tháng ….5 ….T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)Báo cáo kiểm điểm của cộng đồng Ban giám hiệu trườngPHÒNG…………TRƯỜNG……………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc——————-Số: …. /BC-NT…..ngày ….tháng…5………..BÁO CÁO KIỂM ĐIỂMCủa cộng đồng Ban giám hiệu trường ………………5 học ……….. – …………….I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:1. Thành phần và nhiệm vụ Ban giám hiệu 5 học ……….. – …………….: gồm 3 đồng đội.a) Đồng đội…………….. – P. Bí thơ chi bộ – Hiệu trưởng:Nhiệm vụ:- Phụ trách chung, chỉ huy, đôn đốc rà soát việc khai triển nhiệm vụ của các PHT, tổ CM, GVCN lớp. Công việc xây dựng trường đạt chuẩn QG.- Phụ trách chính các ban: Quy chế DCCS ; khen thưởng kỷ luật CBGV- HS; xếp loại CBGV, tuyển sinh, hội đồng lương…b) Đồng đội …………- Bí thơ chi bộ- Phó Hiệu trưởng.Nhiệm vụ:- Phụ trách công việc Chuyên môn khối…..; Phụ trách CSVC, điều hành PCGDTH, Công việc Thư viện – Thiết bị.c) Đồng đội ………………… – Phó Hiệu trưởng.Phụ trách công việc Chuyên môn khối ……….; đảm trách chung về chuyên môn: điều hành chất lượng GV, HS, chuyên đề, BDTX, nghiên cứu khoa học, đúc rút SKKN, chỉ huy các hoạt động giáo dục NGLL, rà soát việc tiến hành quy chế chuyên môn (tổ, nhóm và GV).2. Đặc điểm tình hình:5 học ……….. – ……………., diễn ra trong tình hình chính trị – xã hội của tổ quốc tiếp diễn bất biến với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong 5; toàn Đảng toàn dân đang hăng hái học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng ngày nay”.Thực hiện Chỉ thị 5 học số …./CT-BGDĐT ngày….. của Bộ Giáo dục và Tập huấn Về nhiệm vụ trọng điểm của giáo dục, giáo dục phổ biến, giáo dục thường xuyên và giáo dục nhiều năm kinh nghiệm 5 học ……….. – …………….; với chủ đề 5 học ……….. – ……………. là “5 học tiếp diễn đổi mới điều hành và tăng lên chất lượng giáo dục”. Ban giám hiệu nhà trường đã cố gắng nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được, giải quyết những gian khổ chỉ đạo chỉ huy nhà trường xong xuôi tốt nhiệm vụ đề ra.II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:1. Thực hiện các nhiệm vụ 5 học:a) Việc quán triệt, tầm thường các văn bản chỉ huy cấp trên, tổ chức chỉ huy xây dựng, tiến hành kế hoạch trong nhà trường:Ưu điểm:Ban chỉ đạo nhà trường đã tổ chức học tập các văn bản chỉ huy 5 học gồm:+ Chỉ thị 5 học số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Tập huấn;+ Chỉ thị số ……./CT-UBND ngày ………… của UBND tỉnh ….. về tiến hành nhiệm vụ 5 học ……….. – …………….;+ Công văn số…………/SGD&ĐT-VP, ngày 12/8/2011 của Sở Giáo dục và Tập huấn…………V/v chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ 5 học ……….. – …………….;+ 1 số văn bản khác các về chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ 5 học của Bộ, Sở Giáo dục và Tập huấn, của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Tập huấn Diễn Châu đối với bậc tiểu học.- Thành lập Ban xây dựng kế hoạch với các thành viên là trưởng các đoàn thể, thầy cô giáo nòng cốt để tham vấn ô sin cho nhà trường nhằm bảo đảm tính hợp nhất trong toàn trường, tính hài hoà, cân đối về thời kì tiến hành các công tác. Trên cơ sở phân tách đặc điểm tình hình, những thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thử thách đối với nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, chọn lựa các vẻ ngoài, cách thức hoạt động của nhà trường để vừa bảo đảm các đề xuất giáo dục chung, vừa thích hợp với đặc biệt riêng của nhà trường. Từ kế hoạch toàn cục, nhà trường chỉ huy các tổ, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch của từng bộ phận mình đầy đủ từ kế hoạch toàn cục tới kế hoạch cụ thể; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp theo; cuối kỳ 1 tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế hoạch, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2. Trong công đoạn khai triển tiến hành kế hoạch, BGH thường xuyên rà soát, giám sát việc tiến hành kế hoạch để qua đấy bình chọn rút kinh nghiệm cũng như điều chỉnh kế hoạch cho thích hợp với từng công đoạn tăng trưởng của nhà trường.- Tổ chức và giúp cho cho CB, GV mày mò thêm các thông tin, tư liệu chỉ dẫn, chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học và các tài liệu khác liên can tới công việc điều hành và dạy học.- Phần nhiều các kế hoạch, tiêu chí trong 5 học đều đạt và vượt so với kế hoạch.Tồn tại:+ Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chuyên môn, công đoàn, chi đoàn đủ số lượng theo quy định mà chất lượng chưa thật cao+ Việc xếp đặt 1 số văn bản chỉ huy của trường còn chưa khoa học.b) Về tăng lên chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:Ưu điểm:- Chỉ đạo tiến hành nghiêm chỉnh cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tiến hành cuộc chuyển động “Mỗi thầy, cô giáo là 1 tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”. Thông qua các buổi ngoại khoá, sinh hoạt đội để đoàn luyện kĩ năng sống cho các em, đặc trưng là kĩ năng tự bản thân, kĩ năng tự học.- Xây dựng các kế hoạch kịp thời, thích hợp với điều kiện nhà trường, thường xuyên rà soát, rút kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn; cắt cử nhiệm vụ, xếp đặt sắp đặt cán bộ, thầy cô giáo 1 cách cân đối, thích hợp năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, thầy cô giáo.- Chú trọng công việc tăng lên chuyên môn nghiệp vụ cho thầy cô giáo; bằng nhiều vẻ ngoài như thăm lớp dự giờ, dạy bình chọn, sinh hoạt câu lạc bộ… Chỉ đạo tiến hành nghiêm chỉnh dạy học theo chuẩn tri thức, kĩ năng thích hợp với từng nhân vật học trò.- Tổ chức hội thi thầy cô giáo dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT. kết quả có ………… đ/c đạt thầy cô giáo dạy giỏi cấp trường.- Thực hiện có hiệu quả công việc phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học và điều hành; đến giờ đã có 100% thầy cô giáo thuần thục soạn giáo án sử dụng máy vi tính; 1 số đ/c đã soạn và dạy bằng giáo án điện tử.- Số đông chỉ đạo nhà trường đã căn cứ vào chất lượng của tầng lớp từ cuối 5 học trước và đầu 5 học để hợp nhất tổ chức đăng ký tiêu chí và giao khoán chất lượng cho thầy cô giáo 1 cách chi tiết về số lượng, như mỗi lớp phải đạt bao lăm HS giỏi, HS TT, HS giỏi huyện, giỏi tỉnh, … Tổ chức cho CB,GV đăng ký thi đua bằng văn bản theo mẫu của nhà trường.- Kết quả các cuộc thi, giao lưu trong 5 như sau:+ Thi học trò giỏi: cấp trường …….em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh…… em.+ Tham gia HKPĐ: cấp trường……em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh:……+ Thi IOE tiếng Anh: cấp trường ……em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh……(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Tham gia câu lạc bộ toán tuổi thơ: Cấp cụm…… em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh ……em.- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập mưu hoạch chi tiết, tổ chức hoạt động khá hiệu quả; liên kết giữa giáo dục cộng đồng với đoàn luyện kĩ năng sống cho học trò để tăng lên chất lượng giáo dục toàn diện.- Tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo và học trò học tập, tích luỹ kinh nghiệm dạy và học, đặt nhiều tạp chí chuyên ngành. Phối hợp tốt với Hội phụ huynh, với gia đình để giáo dục toàn diện học trò.Còn đó:- Việc chỉ huy của Ban giám hiệu chưa quyết liệt nên 1 số kế hoạch khai triển chưa thường xuyên, liên tiếp nên đạt hiệu quả chưa thật caoc) Về đổi mới công việc điều hành:Ưu điểm:- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy chế dân chủ cơ sở ngay từ đầu 5 học; mọi chủ trương, kế hoạch và các vấn đề liên can tới cơ chế cơ chế, lợi quyền của tư nhân, cộng đồng đều được Ban chỉ đạo công khai 1 cách rõ ràng, sáng tỏ.- Ban giám hiệu đã cắt cử nhiệm vụ chi tiết cho mỗi thành viên, bám sát nhiệm vụ đã được cắt cử để chỉ huy các cộng đồng, tư nhân hoạt động và chịu phận sự về lĩnh vực do mình đảm trách.- Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động khai triển tiến hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu với Sở, UBND huyện xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch tập huấn, bồi dưỡng; quy hoạch tăng trưởng hàng ngũ tới 5 2020.- Hăng hái phần mềm CNTT trong điều hành, dạy học, các cơ chế báo cáo giữa tư nhân, cộng đồng trong nhà trường đều được tiến hành phê duyệt hòm thư điện tử của trường.- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, thầy cô giáo tự chủ trong việc tiến hành cung ứng chương trình và đổi mới cách thức dạy – học; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Lập mưu hoạch rà soát toàn diện, rà soát chuyên đề chi tiết cho hàng tháng, hàng tuần; công việc rà soát nội đã góp phần tăng lên hiệu quả điều hành, nền nếp dạy học và các hoạt động trong nhà trường.- Từng bước xây dựng và hoàn thiện các văn bản chỉ huy trong nhà trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố các loại giấy tờ sổ sách của nhà trường bảo đảm đầy đủ, khoa học.- Hăng hái học tập tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.Tồn tại:- Các tổ chức, đoàn thể đôi lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.2. Về kết quả sau 5 5 tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong 5 học:Thế mạnh:- Số đông lãnh đạo nhà trường nhận thức được phận sự trong việc tổ chức khai triển các cuộc chuyển động 1 cách sâu rộng với nhiều tiết mục thiết thực, khai triển đến toàn bộ Cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và học trò toàn trường, tạo thành 1 phong trào có sức lan tỏa nhanh và mạnh đến từng con người, từng công tác chi tiết ảnh hưởng ko bé tới nhận thức đạo đức, góp phần tăng lên chất lượng của phong trào học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và phong trào giáo dục của nhà trường khái quát; chấp hành nghiêm chỉnh việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để tiến hành.- Kết quả tổ chức thực hiện cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cán bộ, thầy cô giáo đã có những chuyển biến rõ nét, trước hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký đoàn luyện, tiến hành đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình. Nhiều tư nhân đã hăng hái tự học, tự bồi dưỡng, tham dự các lớp tập huấn để đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, tăng lên trình độ, năng lực chuyên môn.- Từ cộng đồng lãnh đạo đến tập thể hội đồng nhà trường hàng 5 đều có 3̉n đăng ký các nội dung học tập cho riêng mình; bên cạnh các nội dung học tập đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai ko”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” đồng thời kết hợp có hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tiến hành Quy định đạo đức nhà giáo. 100% CB, GV chăm lo bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.- 100% CB, GV có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, 3̉o vệ của công; sửa đổi lề lối làm việc, hội họp; xây dựng và giữ giàng tốt phong cảnh, môi trường.- Trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” Số đông lãnh đạo nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan phệ̉a mạnh mẽ tới quần chúng và phụ huynh học sinh. 5 thứ tư thực hiện phong trào nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao từ phong trào này cụ thể là: cảnh quan trường, lớp khang trang, sạch đẹp hơn; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi giải trí được ân cần thường xuyên hơn, …- Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đã từng bước góp phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.Còn đó:- Việc chỉ huy tiến hành các phong trào thi đua đôi lúc còn bối rối do kinh nghiệm của cộng đồng chỉ đạo chưa nhiều. Giấy tờ khai triển tiến hành các phong trào thi đua xếp đặt chưa khoa học; 1 số bộ giấy tờ còn thiếu minh chứng cho từng hoạt động chi tiết.3. Tinh thần đoàn kết, tính cộng sự, kiểu mẫu của các cán bộ trong cộng đồng chỉ đạo đơn vị; tác phong, lối sống; ý thức phận sự chung của cộng đồng chỉ đạo đối với việc tiến hành nhiệm vụ chính trị của đơn vị:- Chúng tôi luôn xác định rõ tập thể Số đông chỉ đạo phải là trung tâm của mối đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy trong công tác quản lý chúng tôi luôn có được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.- Các cá nhân cán bộ quản lý cơ 3̉n có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.- Góp phần xây dựng tập thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và công tác.- Thường xuyên ân cần cổ vũ cán bộ, thầy cô giáo nên phát huy được tính hăng hái, tự giác, thông minh của mọi người.4. Đánh giá chung:- Trong 5 học ……….. – ……………. Số đông chỉ đạo nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn.- Kết quả học sinh khá, giỏi cũng như chất lượng đại trà chuyển biến hơn 5 trước; đặc biệt là kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp.- Ban giám hiệu xoành xoạch chủ động, thông minh trong công tác, đích thực là trung tâm kết đoàn, phát huy được ý thức làm chủ, thông minh của mọi thành viên trong nhà trường.Qua kết quả chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học, cộng đồng chỉ đạo xin nhận loại: Hoàn thành tuyệt vời chức phận sự vụ được giao.5. Định hướng các giải pháp khắc phục trong 5 tiếp theo:- Hăng hái tham vấn với Phòng GD&ĐT trong việc chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học đối với nhà trường, UBND xã tăng nhanh đầu cơ kinh phí xây dựng thêm các lớp học và các phòng công dụng còn thiếu.- Xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường 1 cách chi tiết, thích hợp với đặc điểm nhà trường; thường xuyên chỉ huy, rà soát bình chọn việc tiến hành kế hoạch của các tổ chức đoàn thể và tư nhân.- Cá nhân cán bộ quản lý phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ điều hành; năng nổ, thông minh trong mọi hoạt động của nhà trường; xây dựng tác phong làm việc khoa học, trong công việc chỉ huy cần linh động, nhẹ nhõm, tránh gây sức ép cho cán bộ, thầy cô giáo.III. TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤCăn cứ vào các lĩnh vực công việc, cộng đồng chỉ đạo trường ……….tự chấm điểm và xếp loại chừng độ xong xuôi nhiệm vụ 5 2020 như sau:- Tự chấm điểm:……………..- Tự xếp loại:……………….Số đông chỉ đạo…………………..trân trọng báo cáo.Nơi nhận- Thường trực Huyện ủy- Chỉ đạo ban.- Lưu VTTẬP THỂ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #kiểm #điểm #tập #thể #lãnh #đạo #mới #nhất #Mẫu #báo #cáo #kiểm #điểm #tập #thể #lãnh #đạo #cuối #5

Báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo mới nhất gồm 2 mẫu, được ban chỉ đạo đơn vị lập ra nhằm báo cáo kết quả, kiểm điểm bình chọn của cộng đồng ban chỉ đạo trong 5 gần đây.

Nội dung trong mẫu báo cáo kiểm điểm cộng đồng cần thể hiện rõ thế mạnh, kết quả đạt được, giảm thiểu, thiếu sót và nguyên cớ, giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, phương hướng giải quyết những giảm thiểu. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo kiểm điểm cộng đồng 5 2020:

Báo cáo kiểm điểm cộng đồng công việc chỉ đạo, Chỉ đạo của Chi bộ 5 2020

ĐẢNG BỘ XÃ ……….

CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NON

Số: 04-BC/CBMN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày …..tháng ….5 ….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM……..

Căn cứ Kế hoạch số………… ngày……….. của Huyện ủy Huyện ………….. về việc “Kiểm điểm, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và cộng đồng tư nhân cán bộ chỉ đạo, điều hành”;

Thực hiện Kế hoạch ………. của Đảng ủy xã ………. về việc “Kiểm điểm, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và cộng đồng tư nhân cán bộ chỉ đạo, điều hành”5 ……;

Căn cứ kết quả chỉ đạo, chỉ huy tiến hành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Số đông Chi uỷ Chi bộ trường Măng non thực hiện kiểm điểm công đoạn chỉ đạo, chỉ huy với các nội dung chủ chốt trong 5 ………như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Việc quán triệt, tổ chức tiến hành các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức tiến hành các chương trình, kế hoạch công việc của cộng đồng:

Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ huy, quán triệt, tiến hành nghiêm chỉnh các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, cơ chế luật pháp của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức trong đơn vị. Đã tuyên truyền, khai triển đến 100% các đồng đội cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị tiến hành nghiêm chỉnh đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và kiểu mẫu tiến hành bổn phận của công dân tại nơi trú ngụ theo Quy định 76-QĐ/TW.

100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên cường với chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã hăng hái tuyên truyền, chuyển động người nhà và gia đình, quần chúng chấp hành đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước.

100% cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị đều có ý thức học tập để tăng lên trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công việc. Luôn phát huy tính kiểu mẫu của người Đảng viên, tiến hành nghiêm chỉnh Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, tiến hành tốt nhiệm vụ 5 học …… và 5 học …….. Luôn có ý thức kết đoàn tương thân tương ái cung cấp giúp sức nhau về mọi mặt, thăm hỏi cổ vũ kịp thời.

Xây dựng khối kết đoàn nội bộ, hợp nhất cao trong mọi hoạt động; tham dự đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; tiến hành tốt cơ chế công khai, dân chủ trong nhà trường, theo ý thức cuộc chuyển động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” “Trung thành – Thông minh – Tận tụy – Kiểu mẫu”. Luôn nêu cao vai trò chỉ đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng đội Đảng viên kiểu mẫu trong công việc và xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có tinh thần tranh đấu chống tham nhũng, tư túi phí phạm, quan liêu và các biểu lộ thụ động khác. Luôn kiểu mẫu tiên phong trong cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”

100% cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong Chi bộ và Nhà trường tiến hành nghiêm chỉnh những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, nhân viên ko được làm.

Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

2. Công việc chỉ đạo, chỉ huy các mặt công việc của đơn vị trong 5; kết quả thật hiện các tiêu chí, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, coi xét trong 5:

Ban chỉ ủy và chỉ đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường lớn mạnh, để chuyên dụng cho tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và xong xuôi tốt nhiệm vụ 5 học, hăng hái xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng nhanh công việc xã hội hoá giáo dục. Chú ý công việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa tiên tiến hóa tổ quốc. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn tăng lên trình độ, điều hành giáo dục.

Xây dựng và tiến hành tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có ý thức thái độ chuyên dụng cho quần chúng. Thực hiện nghiêm chỉnh cơ chế tiếp dân, khắc phục tố cáo, khiếu nại chính đáng của quần chúng.

* Kết quả thật hiện các tiêu chí, nhiệm vụ được giao:

+ Về số lượng: Toàn trường đã huy động được 485 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong đấy: – Trẻ Nhà trẻ 66 cháu đạt tỉ lệ 56% trẻ trong độ tuổi.

– Trẻ Mẫu giáo 419 cháu đạt tỉ lệ 96,3% trẻ trong độ tuổi.

– Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỉ lệ 100% và đã được cấp trên xác nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội đầu cơ kinh phí xây dựng trường theo mẫu hình trường chuẩn Quốc gia và được đầu cơ đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị chuyên dụng cho cho công việc nuôi dưỡng khang trang và tiên tiến. BCU đã phối hợp tốt với Ban giám hiệu chỉ huy hàng ngũ viên chức tiến hành tốt công việc bán trú cho các cháu tại trường.

Kết quả tỉ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỉ lệ 100%, tỉ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với 5 học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được nâng cao rõ rệt và bảo đảm đề xuất, nhà trường đã tiến hành xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ bảo đảm chất lượng. Đặc trưng là khâu điều hành và hiệp đồng sắm bán thực phẩm được tiến hành theo đúng thứ tự, chặt chẽ, bởi thế trong những 5 qua nhà trường đã ko xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu yêu cầu về chất lượng giảng dạy ngày càng cao, thành ra BCU,BGH luôn giúp cho Đảng viên, CB,GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để tăng lên trình độ chuyên môn và tay nghề. Chi tiết toàn trường có 42 đ/c.

Trong đấy có: 36 đ/c có trình độ ĐH – CĐ đạt tỉ lệ 86%; 6 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỉ lệ 14%. Trong đấy có 4 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa. Phần đông các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, vồ vập và ham học hỏi, 5 học …….. toàn trường đã đạt được những thành quả sau:

+ Trường: Đạt giải 3 khu vực miền Bắc Hội thi “Xây dựng mẫu hình bảo vệ tự nhiên và môi trường khu vực miền bắc” và được tặng bằng khen của Hội bảo vệ tự nhiên môi trường Việt Nam, xếp thứ 5/26 trường MN trong huyện và được UBND huyện xác nhận “Số đông lao động đương đại cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành quả tuyệt vời trong công việc xây dựng môi trường học tập cho học trò”.

+ 7 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ 50 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.

+ 01 đ/c GV đạt giải nhị, 01 đ/c GV đạt giải 3, 02 đ/c đạt GVG,NVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.

+ 9 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 1 đ/c được xếp loại A cấp Huyện và 7 đ/c được xác nhận xếp loại B cấp cơ sở.

Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

3. Việc tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ và các quy định, Quy chế làm việc:

Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và tiến hành tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Hăng hái tranh đấu chống tư tưởng bè cánh cục bộ. Tăng cường việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch rà soát giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước.

Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời kì quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên lý tập hợp dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cắt cử nhiệm vụ chi tiết cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao ý thức phận sự của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

Xây dựng và tiến hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công tác đều tiến hành theo nguyên lý công khai – dân chủ. Nội bộ kết đoàn, trong 5 ko có hiện tượng đơn thư tố cáo, khiếu nại của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học trò; Xây dựng kế hoạch rà soát giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và tiến hành các nhiệm vụ được giao

Chỉ đạo xây dựng hàng ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV tiến hành đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức bình chọn, phân loại đúng thực trạng hàng ngũ nhà giáo, cán bộ điều hành giáo dục. Thực hiện nghiêm chỉnh việc bình chọn cán bộ, nhân viên hàng tháng, hàng kỳ và hàng 5, bình chọn chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo, để sắp đặt xếp đặt các địa điểm việc làm thích hợp với năng lực chuyên môn từng nhân vật. Xây dựng hàng ngũ nhà giáo và cán bộ điều hành đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhân phẩm đạo đức lối sống tốt, có trình độ tập huấn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cách thức giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, phục vụ với nhu cầu của xã hội hiện

Thực hiện tốt công việc quy hoạch, tập huấn, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng 5 chỉ đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử thầy cô giáo tham gia các lớp học tăng lên trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong 5 2020 nhà trường đã có thêm 02 đồng đội tốt nghiệp xong lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong công việc, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng cộng đồng kết đoàn, thân ái, phát huy tính thông minh, chủ động công việc ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên lý tập hợp dân chủ.

Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

4. Việc tranh đấu chặn đứng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ gắn với tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và công việc tranh đấu phòng chống tham nhũng phí phạm:

Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải cương quyết tranh đấu “Ngăn chặn, đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ là công tác cần kíp và phải được thực hiện thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” 5 2019 trong Đảng viên và dân chúng, tiến hành đăng ký thi đua với chủ đề “Tăng lên chất lượng , nuôi dưỡng và giáo dục”

100% Đảng viên và dân chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự bình chọn ưu thiếu sót và đăng ký cố gắng đoàn luyện từng mặt chi tiết “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” gắn với việc tiến hành nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, liên kết với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để bình chọn kết quả cố gắng và tiến hành việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong 5. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” do các ngành tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và rà soát chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước đúng theo kế hoạch.

Việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh bạo về tinh thần tu dưỡng, đoàn luyện, tăng lên đạo đức cách mệnh, tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, thụ động, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học đã đề ra.

Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

5. Kết quả chỉ đạo, chỉ huy, tiến hành công việc rà soát, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:

Trên cơ sở kế hoạch rà soát, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ huy Nhà trường xây dựng kế hoạch tiến hành công việc rà soát, giám sát cộng với việc tiến hành nhiệm vụ và biện pháp chủ chốt trong 5 học, trong đấy có nhiệm vụ rà soát, giám sát trong Đảng nhằm phòng dự phòng, chặn đứng xảy ra thiếu sót, vi phạm của tổ chức tư nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong công đoạn rà soát của Đảng.

Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được tiến hành thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công việc rà soát Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký rà soát việc chấp hành Điều lệ Đảng trong 5 2019, qua mỗi lần sinh hoạt thực hiện rà soát từ 1 tới 2 Đảng viên; tập hợp rà soát về việc tiến hành Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước; tiến hành cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; tiến hành “Nêu gương”; Đảng viên tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao trong công việc chuyên môn; chỉ đạo, chỉ huy thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, phí phạm; việc sắm sửa, sử dụng của nả công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức ko được làm… trong 5 đã rà soát 21/21 Đảng viên.

Trong 5 học qua, Cấp ủy chi bộ đã thực hiện lên kế hoạch rà soát giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đấy Chi bộ ko xảy ra bất cứ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được tiến hành đúng quy định, trong 5 học qua có 2 Đảng viên xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ, 18 Đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ và ko có Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Giảm thiểu, thiếu sót:

– Trách nhiệm của các tư nhân trong Ban Chi ủy, Ban chỉ đạo, cán bộ, Đảng viên và thầy cô giáo, viên chức trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối liên kết với các đoàn thể tại địa phương để làm công việc tuyên truyền thỉnh thoảng còn giảm thiểu. Trong công việc còn 1 số tư nhân chưa bạo dạn yêu cầu và tham vấn các biện pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công việc điều hành chỉ huy và , nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và phận sự của từng tư nhân, còn e sợ, chưa bạo dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nề hà, tình cảm trong công việc phê bình và tự phê bình. Tinh thần tranh đấu phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của 1 số tư nhân còn chưa tốt, còn nề hà ngại va chạm.

– Việc tham dự học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của 1 số tư nhân Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức trong đơn vị đôi lúc còn chưa tham dự đầy đủ, ko bảo đảm thời kì quy định, còn đi muộn về sớm.

– Chất lượng hàng ngũ chưa đồng đều, vẫn còn 1 số thầy cô giáo nhiều tuổi và thầy cô giáo mới vào trường, nên việc vận dụng CNTT vào giảng dạy còn giảm thiểu, ý thức phận sự đối với công tác của 1 số Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức chưa tốt.

2. Nguyên nhân của giảm thiểu:

Sự chỉ đạo, chỉ huy khai triển, tổ chức tiến hành nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị thỉnh thoảng chưa phát huy hết ý thức phận sự. 1 số cán bộ, Đảng viên còn biểu lộ những giảm thiểu về năng lực công việc, còn biểu lộ chưa cao về tu dưỡng, đoàn luyện.

Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội đôi lúc phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập hợp dành thời kì để nghiên cứu, mày mò sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; luật pháp cơ chế của Nhà nước. Trong công việc chỉ đạo, chỉ huy Chi bộ và Nhà trường thỉnh thoảng còn nề hà, chưa quả quyết và chưa ngay thẳng phê bình các biểu lộ chưa tốt của 1 số Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị.

Tinh thần tranh đấu trong Đảng của 1 số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được chỉ tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. 1 số Đảng viên chưa thấy rõ được địa điểm, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công việc chỉ đạo, chỉ huy của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.

Công việc bồi dưỡng hàng ngũ thỉnh thoảng tiến hành còn chưa hiệu quả, công việc tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, hăng hái. Việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp vấn đề về thời kì vì lý do các cháu còn bé.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.

Ban chi ủy, Ban chỉ đạo nhà trường đã đề ra các giải pháp giải quyết những mặt còn giảm thiểu, thiếu sót của cộng đồng và từng tư nhân trong Chi bộ và nhà trường. Cùng lúc khuyến khích các cộng đồng trong đơn vị và từng tư nhân luôn tự tu dưỡng, đoàn luyện bản thân, hăng hái học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các tri thức chuyên môn, kĩ năng sử dụng CNTT để vận dụng vào công việc điều hành, chỉ huy, , nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì thế 5 2020 trong Chi bộ và Nhà trường ko có Đảng viên và cán bộ, công chức, nhân viên nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, nhân viên ko được làm. Cùng lúc tiến hành tốt kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên đã ủy quyền, kết đoàn hợp nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường càng ngày càng tăng trưởng và đi lên, trong 5 học ….., nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở địa điểm số 5/26 trường măng non trong toàn huyện, vượt lên địa điểm so với 5 học trước 1 bậc.

Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

II. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).

1. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

Số đông Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, tăng lên nhận thức, phận sự cho hàng ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên lý cộng đồng chỉ đạo, tư nhân đảm trách. Tăng lên chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở mang sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng bảo đảm về số lượng, cơ cấu cân đối, chất lượng; phát huy vai trò, phận sự tư nhân của cấp ủy viên.

Thường xuyên phát huy vai trò đi đầu kiểu mẫu, ý thức dám nói, dám làm, dám chịu phận sự của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong khắc phục công tác giữa người đứng đầu với cộng đồng Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.

Thực hiện tốt việc tranh đấu tự phê bình và phê bình, cương quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ vẻ ngoài. Đổi mới thứ tự ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức tiến hành Nghị quyết, đảm bảo phát huy trí óc cộng đồng Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức.

Duy trì tốt cơ chế chỉ đạo, thường xuyên rà soát, giám sát để kịp thời chặn đứng, giải quyết các thiếu sót, sai phép của cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức lúc mới mở màn có tín hiệu vi phạm, nhất là biểu lộ vi phạm nguyên lý tập hợp dân chủ, mất kết đoàn, độc đoán, chuyên quyền

II. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

Ban Chi uỷ, ban chỉ đạo nhà trường tập hợp cao hơn nữa trong việc chỉ đạo, chỉ huy về công việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng khái quát và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức nhận thức đúng mực, đầy đủ những biểu lộ về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, tranh đấu chặn đứng và đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của 1 số bộ phận ko bé trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ chỉ đạo, điều hành để tăng lên năng lực chỉ đạo, sức tranh đấu của Đảng. Thông qua đấy tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức tự hoàn thiện mình và bình chọn chừng độ suy thoái để có biện pháp giải quyết tu sửa.

Tăng cường công việc tuyên tuyên giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức tiến hành có hiệu quả về việc khai triển học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, cá tính Hồ Chí Minh”.

Tăng mạnh sự chỉ đạo, tiến hành tốt công việc rà soát, giám sát và chủ động ngăn dự phòng những giảm thiểu, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức của đơn vị; giữ giàng kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; tăng lên chất lượng công việc sinh hoạt Chi bộ.

Tăng cường công việc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong kiểu mẫu, nhìn thẳng vào sự thực, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè cánh làm mất kết đoàn nội bộ; chỉ đạo Chi bộ và nhà trường giải quyết hiện trạng còn nề hà, tránh né, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.

Tăng mạnh chỉ đạo công việc điều hành Đảng viên, cương quyết tranh đấu phê phán những tư tưởng, ý kiến sai lầm góp phần làm thất bại mưu mô “diễn biến hòa bình” của các thần thế cừu địch; cùng lúc chủ động ngăn dự phòng những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy Chi bộ và chỉ đạo nhà trường cần ân cần hơn nữa trong công việc chỉ đạo, chỉ huy, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công việc tăng trưởng Đảng viên là thầy cô giáo, viên chức. Cùng lúc phát hiện kịp thời những thầy cô giáo, viên chức ưu tú giới thiệu cho Đảng phê chuẩn để kết nạp.

Thường xuyên chuyển động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận tiện để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự đoàn luyện, tự tập huấn mình để tăng lên trình độ, nhằm phục vụ các đề xuất và nhiệm vụ đặt ra trong thời đoạn đổi mới.

Cần xác định rõ thẩm quyền, phận sự người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với cộng đồng Cấp uỷ, cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị và tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.

Ban Chi ủy, Ban chỉ đạo nhà trường cần tăng nhanh sự phối hợp giữa Bí thơ với các thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với các đoàn thể và thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị về việc tiến hành nhiệm vụ chung của nhà trường; Thực hiện cắt cử, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên trong Cấp ủy và Ban chỉ đạo nhà trường.

Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch chi tiết, thích hợp với tình hình của đơn vị và địa phương; ân cần chỉ huy, dành nhiều thời kì chỉ huy các hoạt động chuyên môn và phổ cập GDMN cho trẻ con 5 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục gần gũi “Lấy trẻ làm trung tâm”. Cùng lúc tiếp diễn giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, cố gắng trong 5 2020 đạt Chi bộ “Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ”, nhà trường đạt “Số đông lao động tuyệt vời”, hăng hái xây dựng“Trường học gần gũi – học trò hăng hái”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tăng lên”… nhất là các vấn đề tham vấn với chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương.

Cần làm tốt hơn nữa về công việc điều hành giờ giấc làm việc của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị.

Chỉ đạo sát sao các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần tiến hành tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ theo tiêu chuẩn bình chọn tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường MN ………. tự bình chọn chất lượng cộng đồng Chi bộ và yêu cầu Đảng uỷ xã ………. phê chuẩn và xác nhận cộng đồng Chi bộ trường Măng non đạt “Chi bộ xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ” 5 2020 (Kèm theo phiếu phân tách chất lượng – Mẫu số 4)

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của cộng đồng Chi bộ trường MN ………. 5 2020. Vậy rất mong được đón chờ sự tham dự góp quan điểm của các vị Đại biểu và các đồng đội Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp diễn hoàn thiện báo báo và tiến hành tốt công việc chỉ đạo, chỉ huy các nhiệm vụ được giao chỉ cần khoảng đến.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Hiệu trưởng

CẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Nhận xét chung……………………………………………

…………………………………………………………………………………..

2. Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………

………., ngày ….. tháng ….5 ….

T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)

Báo cáo kiểm điểm của cộng đồng Ban giám hiệu trường

PHÒNG…………
TRƯỜNG……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
——————-

Số: …. /BC-NT

…..ngày ….tháng…5………..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Của cộng đồng Ban giám hiệu trường ………………

5 học ……….. – …………….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thành phần và nhiệm vụ Ban giám hiệu 5 học ……….. – …………….: gồm 3 đồng đội.

a) Đồng đội…………….. – P. Bí thơ chi bộ – Hiệu trưởng:

Nhiệm vụ:

– Phụ trách chung, chỉ huy, đôn đốc rà soát việc khai triển nhiệm vụ của các PHT, tổ CM, GVCN lớp. Công việc xây dựng trường đạt chuẩn QG.

– Phụ trách chính các ban: Quy chế DCCS ; khen thưởng kỷ luật CBGV- HS; xếp loại CBGV, tuyển sinh, hội đồng lương…

b) Đồng đội …………- Bí thơ chi bộ- Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

– Phụ trách công việc Chuyên môn khối…..; Phụ trách CSVC, điều hành PCGDTH, Công việc Thư viện – Thiết bị.

c) Đồng đội ………………… – Phó Hiệu trưởng.

Phụ trách công việc Chuyên môn khối ……….; đảm trách chung về chuyên môn: điều hành chất lượng GV, HS, chuyên đề, BDTX, nghiên cứu khoa học, đúc rút SKKN, chỉ huy các hoạt động giáo dục NGLL, rà soát việc tiến hành quy chế chuyên môn (tổ, nhóm và GV).

2. Đặc điểm tình hình:

5 học ……….. – ……………., diễn ra trong tình hình chính trị – xã hội của tổ quốc tiếp diễn bất biến với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong 5; toàn Đảng toàn dân đang hăng hái học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng ngày nay”.

Thực hiện Chỉ thị 5 học số …./CT-BGDĐT ngày….. của Bộ Giáo dục và Tập huấn Về nhiệm vụ trọng điểm của giáo dục, giáo dục phổ biến, giáo dục thường xuyên và giáo dục nhiều năm kinh nghiệm 5 học ……….. – …………….; với chủ đề 5 học ……….. – ……………. là “5 học tiếp diễn đổi mới điều hành và tăng lên chất lượng giáo dục”. Ban giám hiệu nhà trường đã cố gắng nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được, giải quyết những gian khổ chỉ đạo chỉ huy nhà trường xong xuôi tốt nhiệm vụ đề ra.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

1. Thực hiện các nhiệm vụ 5 học:

a) Việc quán triệt, tầm thường các văn bản chỉ huy cấp trên, tổ chức chỉ huy xây dựng, tiến hành kế hoạch trong nhà trường:

Ưu điểm:

Ban chỉ đạo nhà trường đã tổ chức học tập các văn bản chỉ huy 5 học gồm:

+ Chỉ thị 5 học số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

+ Chỉ thị số ……./CT-UBND ngày ………… của UBND tỉnh ….. về tiến hành nhiệm vụ 5 học ……….. – …………….;

+ Công văn số…………/SGD&ĐT-VP, ngày 12/8/2011 của Sở Giáo dục và Tập huấn…………V/v chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ 5 học ……….. – …………….;

+ 1 số văn bản khác các về chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ 5 học của Bộ, Sở Giáo dục và Tập huấn, của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Tập huấn Diễn Châu đối với bậc tiểu học.

– Thành lập Ban xây dựng kế hoạch với các thành viên là trưởng các đoàn thể, thầy cô giáo nòng cốt để tham vấn ô sin cho nhà trường nhằm bảo đảm tính hợp nhất trong toàn trường, tính hài hoà, cân đối về thời kì tiến hành các công tác. Trên cơ sở phân tách đặc điểm tình hình, những thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thử thách đối với nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, chọn lựa các vẻ ngoài, cách thức hoạt động của nhà trường để vừa bảo đảm các đề xuất giáo dục chung, vừa thích hợp với đặc biệt riêng của nhà trường. Từ kế hoạch toàn cục, nhà trường chỉ huy các tổ, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch của từng bộ phận mình đầy đủ từ kế hoạch toàn cục tới kế hoạch cụ thể; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp theo; cuối kỳ 1 tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế hoạch, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2. Trong công đoạn khai triển tiến hành kế hoạch, BGH thường xuyên rà soát, giám sát việc tiến hành kế hoạch để qua đấy bình chọn rút kinh nghiệm cũng như điều chỉnh kế hoạch cho thích hợp với từng công đoạn tăng trưởng của nhà trường.

– Tổ chức và giúp cho cho CB, GV mày mò thêm các thông tin, tư liệu chỉ dẫn, chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học và các tài liệu khác liên can tới công việc điều hành và dạy học.

– Phần nhiều các kế hoạch, tiêu chí trong 5 học đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tồn tại:

+ Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chuyên môn, công đoàn, chi đoàn đủ số lượng theo quy định mà chất lượng chưa thật cao

+ Việc xếp đặt 1 số văn bản chỉ huy của trường còn chưa khoa học.

b) Về tăng lên chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

Ưu điểm:

– Chỉ đạo tiến hành nghiêm chỉnh cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tiến hành cuộc chuyển động “Mỗi thầy, cô giáo là 1 tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”. Thông qua các buổi ngoại khoá, sinh hoạt đội để đoàn luyện kĩ năng sống cho các em, đặc trưng là kĩ năng tự bản thân, kĩ năng tự học.

– Xây dựng các kế hoạch kịp thời, thích hợp với điều kiện nhà trường, thường xuyên rà soát, rút kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn; cắt cử nhiệm vụ, xếp đặt sắp đặt cán bộ, thầy cô giáo 1 cách cân đối, thích hợp năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, thầy cô giáo.

– Chú trọng công việc tăng lên chuyên môn nghiệp vụ cho thầy cô giáo; bằng nhiều vẻ ngoài như thăm lớp dự giờ, dạy bình chọn, sinh hoạt câu lạc bộ… Chỉ đạo tiến hành nghiêm chỉnh dạy học theo chuẩn tri thức, kĩ năng thích hợp với từng nhân vật học trò.

– Tổ chức hội thi thầy cô giáo dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT. kết quả có ………… đ/c đạt thầy cô giáo dạy giỏi cấp trường.

– Thực hiện có hiệu quả công việc phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học và điều hành; đến giờ đã có 100% thầy cô giáo thuần thục soạn giáo án sử dụng máy vi tính; 1 số đ/c đã soạn và dạy bằng giáo án điện tử.

– Số đông chỉ đạo nhà trường đã căn cứ vào chất lượng của tầng lớp từ cuối 5 học trước và đầu 5 học để hợp nhất tổ chức đăng ký tiêu chí và giao khoán chất lượng cho thầy cô giáo 1 cách chi tiết về số lượng, như mỗi lớp phải đạt bao lăm HS giỏi, HS TT, HS giỏi huyện, giỏi tỉnh, … Tổ chức cho CB,GV đăng ký thi đua bằng văn bản theo mẫu của nhà trường.

– Kết quả các cuộc thi, giao lưu trong 5 như sau:

+ Thi học trò giỏi: cấp trường …….em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh…… em.

+ Tham gia HKPĐ: cấp trường……em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh:……

+ Thi IOE tiếng Anh: cấp trường ……em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh……

+ Tham gia câu lạc bộ toán tuổi thơ: Cấp cụm…… em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh ……em.

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập mưu hoạch chi tiết, tổ chức hoạt động khá hiệu quả; liên kết giữa giáo dục cộng đồng với đoàn luyện kĩ năng sống cho học trò để tăng lên chất lượng giáo dục toàn diện.

– Tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo và học trò học tập, tích luỹ kinh nghiệm dạy và học, đặt nhiều tạp chí chuyên ngành. Phối hợp tốt với Hội phụ huynh, với gia đình để giáo dục toàn diện học trò.

Còn đó:

– Việc chỉ huy của Ban giám hiệu chưa quyết liệt nên 1 số kế hoạch khai triển chưa thường xuyên, liên tiếp nên đạt hiệu quả chưa thật cao

c) Về đổi mới công việc điều hành:

Ưu điểm:

– Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy chế dân chủ cơ sở ngay từ đầu 5 học; mọi chủ trương, kế hoạch và các vấn đề liên can tới cơ chế cơ chế, lợi quyền của tư nhân, cộng đồng đều được Ban chỉ đạo công khai 1 cách rõ ràng, sáng tỏ.

– Ban giám hiệu đã cắt cử nhiệm vụ chi tiết cho mỗi thành viên, bám sát nhiệm vụ đã được cắt cử để chỉ huy các cộng đồng, tư nhân hoạt động và chịu phận sự về lĩnh vực do mình đảm trách.

– Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động khai triển tiến hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu với Sở, UBND huyện xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch tập huấn, bồi dưỡng; quy hoạch tăng trưởng hàng ngũ tới 5 2020.

– Hăng hái phần mềm CNTT trong điều hành, dạy học, các cơ chế báo cáo giữa tư nhân, cộng đồng trong nhà trường đều được tiến hành phê duyệt hòm thư điện tử của trường.

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn, thầy cô giáo tự chủ trong việc tiến hành cung ứng chương trình và đổi mới cách thức dạy – học; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Lập mưu hoạch rà soát toàn diện, rà soát chuyên đề chi tiết cho hàng tháng, hàng tuần; công việc rà soát nội đã góp phần tăng lên hiệu quả điều hành, nền nếp dạy học và các hoạt động trong nhà trường.

– Từng bước xây dựng và hoàn thiện các văn bản chỉ huy trong nhà trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố các loại giấy tờ sổ sách của nhà trường bảo đảm đầy đủ, khoa học.

– Hăng hái học tập tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tồn tại:

– Các tổ chức, đoàn thể đôi lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Về kết quả sau 5 5 tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong 5 học:

Thế mạnh:

– Số đông lãnh đạo nhà trường nhận thức được phận sự trong việc tổ chức khai triển các cuộc chuyển động 1 cách sâu rộng với nhiều tiết mục thiết thực, khai triển đến toàn bộ Cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và học trò toàn trường, tạo thành 1 phong trào có sức lan tỏa nhanh và mạnh đến từng con người, từng công tác chi tiết ảnh hưởng ko bé tới nhận thức đạo đức, góp phần tăng lên chất lượng của phong trào học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và phong trào giáo dục của nhà trường khái quát; chấp hành nghiêm chỉnh việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để tiến hành.

– Kết quả tổ chức thực hiện cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cán bộ, thầy cô giáo đã có những chuyển biến rõ nét, trước hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký đoàn luyện, tiến hành đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình. Nhiều tư nhân đã hăng hái tự học, tự bồi dưỡng, tham dự các lớp tập huấn để đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, tăng lên trình độ, năng lực chuyên môn.

– Từ cộng đồng lãnh đạo đến tập thể hội đồng nhà trường hàng 5 đều có 3̉n đăng ký các nội dung học tập cho riêng mình; bên cạnh các nội dung học tập đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai ko”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” đồng thời kết hợp có hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tiến hành Quy định đạo đức nhà giáo. 100% CB, GV chăm lo bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

– 100% CB, GV có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, 3̉o vệ của công; sửa đổi lề lối làm việc, hội họp; xây dựng và giữ giàng tốt phong cảnh, môi trường.

– Trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” Số đông lãnh đạo nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan phệ̉a mạnh mẽ tới quần chúng và phụ huynh học sinh. 5 thứ tư thực hiện phong trào nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao từ phong trào này cụ thể là: cảnh quan trường, lớp khang trang, sạch đẹp hơn; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi giải trí được ân cần thường xuyên hơn, …

– Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đã từng bước góp phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Còn đó:

– Việc chỉ huy tiến hành các phong trào thi đua đôi lúc còn bối rối do kinh nghiệm của cộng đồng chỉ đạo chưa nhiều. Giấy tờ khai triển tiến hành các phong trào thi đua xếp đặt chưa khoa học; 1 số bộ giấy tờ còn thiếu minh chứng cho từng hoạt động chi tiết.

3. Tinh thần đoàn kết, tính cộng sự, kiểu mẫu của các cán bộ trong cộng đồng chỉ đạo đơn vị; tác phong, lối sống; ý thức phận sự chung của cộng đồng chỉ đạo đối với việc tiến hành nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

– Chúng tôi luôn xác định rõ tập thể Số đông chỉ đạo phải là trung tâm của mối đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy trong công tác quản lý chúng tôi luôn có được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.

– Các cá nhân cán bộ quản lý cơ 3̉n có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Góp phần xây dựng tập thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và công tác.

– Thường xuyên ân cần cổ vũ cán bộ, thầy cô giáo nên phát huy được tính hăng hái, tự giác, thông minh của mọi người.

4. Đánh giá chung:

– Trong 5 học ……….. – ……………. Số đông chỉ đạo nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn.

– Kết quả học sinh khá, giỏi cũng như chất lượng đại trà chuyển biến hơn 5 trước; đặc biệt là kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp.

– Ban giám hiệu xoành xoạch chủ động, thông minh trong công tác, đích thực là trung tâm kết đoàn, phát huy được ý thức làm chủ, thông minh của mọi thành viên trong nhà trường.

Qua kết quả chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học, cộng đồng chỉ đạo xin nhận loại: Hoàn thành tuyệt vời chức phận sự vụ được giao.

5. Định hướng các giải pháp khắc phục trong 5 tiếp theo:

– Hăng hái tham vấn với Phòng GD&ĐT trong việc chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học đối với nhà trường, UBND xã tăng nhanh đầu cơ kinh phí xây dựng thêm các lớp học và các phòng công dụng còn thiếu.

– Xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường 1 cách chi tiết, thích hợp với đặc điểm nhà trường; thường xuyên chỉ huy, rà soát bình chọn việc tiến hành kế hoạch của các tổ chức đoàn thể và tư nhân.

– Cá nhân cán bộ quản lý phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ điều hành; năng nổ, thông minh trong mọi hoạt động của nhà trường; xây dựng tác phong làm việc khoa học, trong công việc chỉ huy cần linh động, nhẹ nhõm, tránh gây sức ép cho cán bộ, thầy cô giáo.

III. TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Căn cứ vào các lĩnh vực công việc, cộng đồng chỉ đạo trường ……….tự chấm điểm và xếp loại chừng độ xong xuôi nhiệm vụ 5 2020 như sau:

– Tự chấm điểm:……………..

– Tự xếp loại:……………….

Số đông chỉ đạo…………………..trân trọng báo cáo.

Nơi nhận

– Thường trực Huyện ủy

– Chỉ đạo ban.

– Lưu VT

TẬP THỂ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Xem thêm thông tin Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo cuối năm 2020

Báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo mới nhất Mẫu báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo cuối 5 2020

Báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo mới nhất gồm 2 mẫu, được ban chỉ đạo đơn vị lập ra nhằm báo cáo kết quả, kiểm điểm bình chọn của cộng đồng ban chỉ đạo trong 5 gần đây.Nội dung trong mẫu báo cáo kiểm điểm cộng đồng cần thể hiện rõ thế mạnh, kết quả đạt được, giảm thiểu, thiếu sót và nguyên cớ, giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, phương hướng giải quyết những giảm thiểu. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo kiểm điểm cộng đồng 5 2020:Báo cáo kiểm điểm cộng đồng chỉ đạo 5 2020Báo cáo kiểm điểm cộng đồng công việc chỉ đạo, Chỉ đạo của Chi bộ 5 2020Báo cáo kiểm điểm của cộng đồng Ban giám hiệu trườngBáo cáo kiểm điểm cộng đồng công việc chỉ đạo, Chỉ đạo của Chi bộ 5 2020(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐẢNG BỘ XÃ ……….CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NONSố: 04-BC/CBMNĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………., ngày …..tháng ….5 ….BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂCÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM……..Căn cứ Kế hoạch số………… ngày……….. của Huyện ủy Huyện ………….. về việc “Kiểm điểm, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và cộng đồng tư nhân cán bộ chỉ đạo, điều hành”;Thực hiện Kế hoạch ………. của Đảng ủy xã ………. về việc “Kiểm điểm, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và cộng đồng tư nhân cán bộ chỉ đạo, điều hành”5 ……;Căn cứ kết quả chỉ đạo, chỉ huy tiến hành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Số đông Chi uỷ Chi bộ trường Măng non thực hiện kiểm điểm công đoạn chỉ đạo, chỉ huy với các nội dung chủ chốt trong 5 ………như sau:I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.1. Việc quán triệt, tổ chức tiến hành các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức tiến hành các chương trình, kế hoạch công việc của cộng đồng:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ huy, quán triệt, tiến hành nghiêm chỉnh các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, cơ chế luật pháp của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức trong đơn vị. Đã tuyên truyền, khai triển đến 100% các đồng đội cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị tiến hành nghiêm chỉnh đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và kiểu mẫu tiến hành bổn phận của công dân tại nơi trú ngụ theo Quy định 76-QĐ/TW.100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên cường với chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã hăng hái tuyên truyền, chuyển động người nhà và gia đình, quần chúng chấp hành đường lối cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước.100% cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị đều có ý thức học tập để tăng lên trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công việc. Luôn phát huy tính kiểu mẫu của người Đảng viên, tiến hành nghiêm chỉnh Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, tiến hành tốt nhiệm vụ 5 học …… và 5 học …….. Luôn có ý thức kết đoàn tương thân tương ái cung cấp giúp sức nhau về mọi mặt, thăm hỏi cổ vũ kịp thời.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xây dựng khối kết đoàn nội bộ, hợp nhất cao trong mọi hoạt động; tham dự đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; tiến hành tốt cơ chế công khai, dân chủ trong nhà trường, theo ý thức cuộc chuyển động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và “Trung thành – Thông minh – Tận tụy – Kiểu mẫu”. Luôn nêu cao vai trò chỉ đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng đội Đảng viên kiểu mẫu trong công việc và xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có tinh thần tranh đấu chống tham nhũng, tư túi phí phạm, quan liêu và các biểu lộ thụ động khác. Luôn kiểu mẫu tiên phong trong cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”100% cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong Chi bộ và Nhà trường tiến hành nghiêm chỉnh những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, nhân viên ko được làm.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém2. Công việc chỉ đạo, chỉ huy các mặt công việc của đơn vị trong 5; kết quả thật hiện các tiêu chí, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, coi xét trong 5:Ban chỉ ủy và chỉ đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường lớn mạnh, để chuyên dụng cho tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và xong xuôi tốt nhiệm vụ 5 học, hăng hái xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng nhanh công việc xã hội hoá giáo dục. Chú ý công việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa tiên tiến hóa tổ quốc. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn tăng lên trình độ, điều hành giáo dục.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xây dựng và tiến hành tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có ý thức thái độ chuyên dụng cho quần chúng. Thực hiện nghiêm chỉnh cơ chế tiếp dân, khắc phục tố cáo, khiếu nại chính đáng của quần chúng.* Kết quả thật hiện các tiêu chí, nhiệm vụ được giao:+ Về số lượng: Toàn trường đã huy động được 485 cháu trong độ tuổi ra lớp.Trong đấy: – Trẻ Nhà trẻ 66 cháu đạt tỉ lệ 56% trẻ trong độ tuổi.- Trẻ Mẫu giáo 419 cháu đạt tỉ lệ 96,3% trẻ trong độ tuổi.- Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỉ lệ 100% và đã được cấp trên xác nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.+ Về chất lượng nuôi: Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội đầu cơ kinh phí xây dựng trường theo mẫu hình trường chuẩn Quốc gia và được đầu cơ đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị chuyên dụng cho cho công việc nuôi dưỡng khang trang và tiên tiến. BCU đã phối hợp tốt với Ban giám hiệu chỉ huy hàng ngũ viên chức tiến hành tốt công việc bán trú cho các cháu tại trường.Kết quả tỉ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỉ lệ 100%, tỉ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với 5 học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được nâng cao rõ rệt và bảo đảm đề xuất, nhà trường đã tiến hành xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ bảo đảm chất lượng. Đặc trưng là khâu điều hành và hiệp đồng sắm bán thực phẩm được tiến hành theo đúng thứ tự, chặt chẽ, bởi thế trong những 5 qua nhà trường đã ko xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu yêu cầu về chất lượng giảng dạy ngày càng cao, thành ra BCU,BGH luôn giúp cho Đảng viên, CB,GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để tăng lên trình độ chuyên môn và tay nghề. Chi tiết toàn trường có 42 đ/c.Trong đấy có: 36 đ/c có trình độ ĐH – CĐ đạt tỉ lệ 86%; 6 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỉ lệ 14%. Trong đấy có 4 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa. Phần đông các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, vồ vập và ham học hỏi, 5 học …….. toàn trường đã đạt được những thành quả sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Trường: Đạt giải 3 khu vực miền Bắc Hội thi “Xây dựng mẫu hình bảo vệ tự nhiên và môi trường khu vực miền bắc” và được tặng bằng khen của Hội bảo vệ tự nhiên môi trường Việt Nam, xếp thứ 5/26 trường MN trong huyện và được UBND huyện xác nhận “Số đông lao động đương đại cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành quả tuyệt vời trong công việc xây dựng môi trường học tập cho học trò”.+ 7 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.+ 50 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.+ 01 đ/c GV đạt giải nhị, 01 đ/c GV đạt giải 3, 02 đ/c đạt GVG,NVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.+ 9 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 1 đ/c được xếp loại A cấp Huyện và 7 đ/c được xác nhận xếp loại B cấp cơ sở.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém3. Việc tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ và các quy định, Quy chế làm việc:Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và tiến hành tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Hăng hái tranh đấu chống tư tưởng bè cánh cục bộ. Tăng cường việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch rà soát giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước.Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời kì quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên lý tập hợp dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cắt cử nhiệm vụ chi tiết cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao ý thức phận sự của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.Xây dựng và tiến hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công tác đều tiến hành theo nguyên lý công khai – dân chủ. Nội bộ kết đoàn, trong 5 ko có hiện tượng đơn thư tố cáo, khiếu nại của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học trò; Xây dựng kế hoạch rà soát giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và tiến hành các nhiệm vụ được giaoLãnh đạo xây dựng hàng ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV tiến hành đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức bình chọn, phân loại đúng thực trạng hàng ngũ nhà giáo, cán bộ điều hành giáo dục. Thực hiện nghiêm chỉnh việc bình chọn cán bộ, nhân viên hàng tháng, hàng kỳ và hàng 5, bình chọn chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo, để sắp đặt xếp đặt các địa điểm việc làm thích hợp với năng lực chuyên môn từng nhân vật. Xây dựng hàng ngũ nhà giáo và cán bộ điều hành đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhân phẩm đạo đức lối sống tốt, có trình độ tập huấn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cách thức giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, phục vụ với nhu cầu của xã hội hiện(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thực hiện tốt công việc quy hoạch, tập huấn, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng 5 chỉ đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử thầy cô giáo tham gia các lớp học tăng lên trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong 5 2020 nhà trường đã có thêm 02 đồng đội tốt nghiệp xong lớp trung cấp lý luận chính trị.Trong công việc, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng cộng đồng kết đoàn, thân ái, phát huy tính thông minh, chủ động công việc ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên lý tập hợp dân chủ.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém4. Việc tranh đấu chặn đứng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ gắn với tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và công việc tranh đấu phòng chống tham nhũng phí phạm:Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải cương quyết tranh đấu “Ngăn chặn, đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ là công tác cần kíp và phải được thực hiện thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” 5 2019 trong Đảng viên và dân chúng, tiến hành đăng ký thi đua với chủ đề “Tăng lên chất lượng , nuôi dưỡng và giáo dục”100% Đảng viên và dân chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự bình chọn ưu thiếu sót và đăng ký cố gắng đoàn luyện từng mặt chi tiết “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” gắn với việc tiến hành nhiệm vụ chuyên môn.Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, liên kết với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để bình chọn kết quả cố gắng và tiến hành việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong 5. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” do các ngành tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và rà soát chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước đúng theo kế hoạch.Việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh bạo về tinh thần tu dưỡng, đoàn luyện, tăng lên đạo đức cách mệnh, tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, thụ động, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học đã đề ra.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém5. Kết quả chỉ đạo, chỉ huy, tiến hành công việc rà soát, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:Trên cơ sở kế hoạch rà soát, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ huy Nhà trường xây dựng kế hoạch tiến hành công việc rà soát, giám sát cộng với việc tiến hành nhiệm vụ và biện pháp chủ chốt trong 5 học, trong đấy có nhiệm vụ rà soát, giám sát trong Đảng nhằm phòng dự phòng, chặn đứng xảy ra thiếu sót, vi phạm của tổ chức tư nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong công đoạn rà soát của Đảng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được tiến hành thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công việc rà soát Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký rà soát việc chấp hành Điều lệ Đảng trong 5 2019, qua mỗi lần sinh hoạt thực hiện rà soát từ 1 tới 2 Đảng viên; tập hợp rà soát về việc tiến hành Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước; tiến hành cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; tiến hành “Nêu gương”; Đảng viên tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao trong công việc chuyên môn; chỉ đạo, chỉ huy thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, phí phạm; việc sắm sửa, sử dụng của nả công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức ko được làm… trong 5 đã rà soát 21/21 Đảng viên.Trong 5 học qua, Cấp ủy chi bộ đã thực hiện lên kế hoạch rà soát giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đấy Chi bộ ko xảy ra bất cứ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được tiến hành đúng quy định, trong 5 học qua có 2 Đảng viên xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ, 18 Đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ và ko có Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ KémII. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.1. Giảm thiểu, thiếu sót:- Trách nhiệm của các tư nhân trong Ban Chi ủy, Ban chỉ đạo, cán bộ, Đảng viên và thầy cô giáo, viên chức trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối liên kết với các đoàn thể tại địa phương để làm công việc tuyên truyền thỉnh thoảng còn giảm thiểu. Trong công việc còn 1 số tư nhân chưa bạo dạn yêu cầu và tham vấn các biện pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công việc điều hành chỉ huy và , nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và phận sự của từng tư nhân, còn e sợ, chưa bạo dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nề hà, tình cảm trong công việc phê bình và tự phê bình. Tinh thần tranh đấu phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của 1 số tư nhân còn chưa tốt, còn nề hà ngại va chạm.- Việc tham dự học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của 1 số tư nhân Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức trong đơn vị đôi lúc còn chưa tham dự đầy đủ, ko bảo đảm thời kì quy định, còn đi muộn về sớm.- Chất lượng hàng ngũ chưa đồng đều, vẫn còn 1 số thầy cô giáo nhiều tuổi và thầy cô giáo mới vào trường, nên việc vận dụng CNTT vào giảng dạy còn giảm thiểu, ý thức phận sự đối với công tác của 1 số Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức chưa tốt.2. Nguyên nhân của giảm thiểu:Sự chỉ đạo, chỉ huy khai triển, tổ chức tiến hành nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị thỉnh thoảng chưa phát huy hết ý thức phận sự. 1 số cán bộ, Đảng viên còn biểu lộ những giảm thiểu về năng lực công việc, còn biểu lộ chưa cao về tu dưỡng, đoàn luyện.Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội đôi lúc phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập hợp dành thời kì để nghiên cứu, mày mò sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; luật pháp cơ chế của Nhà nước. Trong công việc chỉ đạo, chỉ huy Chi bộ và Nhà trường thỉnh thoảng còn nề hà, chưa quả quyết và chưa ngay thẳng phê bình các biểu lộ chưa tốt của 1 số Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị.Tinh thần tranh đấu trong Đảng của 1 số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được chỉ tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. 1 số Đảng viên chưa thấy rõ được địa điểm, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công việc chỉ đạo, chỉ huy của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.Công việc bồi dưỡng hàng ngũ thỉnh thoảng tiến hành còn chưa hiệu quả, công việc tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, hăng hái. Việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp vấn đề về thời kì vì lý do các cháu còn bé.III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.Ban chi ủy, Ban chỉ đạo nhà trường đã đề ra các giải pháp giải quyết những mặt còn giảm thiểu, thiếu sót của cộng đồng và từng tư nhân trong Chi bộ và nhà trường. Cùng lúc khuyến khích các cộng đồng trong đơn vị và từng tư nhân luôn tự tu dưỡng, đoàn luyện bản thân, hăng hái học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các tri thức chuyên môn, kĩ năng sử dụng CNTT để vận dụng vào công việc điều hành, chỉ huy, , nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì thế 5 2020 trong Chi bộ và Nhà trường ko có Đảng viên và cán bộ, công chức, nhân viên nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, nhân viên ko được làm. Cùng lúc tiến hành tốt kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên đã ủy quyền, kết đoàn hợp nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường càng ngày càng tăng trưởng và đi lên, trong 5 học ….., nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở địa điểm số 5/26 trường măng non trong toàn huyện, vượt lên địa điểm so với 5 học trước 1 bậc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tự bình chọn về cấp độ tiến hành:□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ KémII. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).1. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:Số đông Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, tăng lên nhận thức, phận sự cho hàng ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên lý cộng đồng chỉ đạo, tư nhân đảm trách. Tăng lên chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở mang sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng bảo đảm về số lượng, cơ cấu cân đối, chất lượng; phát huy vai trò, phận sự tư nhân của cấp ủy viên.Thường xuyên phát huy vai trò đi đầu kiểu mẫu, ý thức dám nói, dám làm, dám chịu phận sự của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong khắc phục công tác giữa người đứng đầu với cộng đồng Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.Thực hiện tốt việc tranh đấu tự phê bình và phê bình, cương quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ vẻ ngoài. Đổi mới thứ tự ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức tiến hành Nghị quyết, đảm bảo phát huy trí óc cộng đồng Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức.Duy trì tốt cơ chế chỉ đạo, thường xuyên rà soát, giám sát để kịp thời chặn đứng, giải quyết các thiếu sót, sai phép của cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức lúc mới mở màn có tín hiệu vi phạm, nhất là biểu lộ vi phạm nguyên lý tập hợp dân chủ, mất kết đoàn, độc đoán, chuyên quyềnII. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.Ban Chi uỷ, ban chỉ đạo nhà trường tập hợp cao hơn nữa trong việc chỉ đạo, chỉ huy về công việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng khái quát và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức nhận thức đúng mực, đầy đủ những biểu lộ về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, tranh đấu chặn đứng và đẩy lùi hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của 1 số bộ phận ko bé trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ chỉ đạo, điều hành để tăng lên năng lực chỉ đạo, sức tranh đấu của Đảng. Thông qua đấy tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và viên chức tự hoàn thiện mình và bình chọn chừng độ suy thoái để có biện pháp giải quyết tu sửa.Tăng cường công việc tuyên tuyên giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức tiến hành có hiệu quả về việc khai triển học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, cá tính Hồ Chí Minh”.Tăng mạnh sự chỉ đạo, tiến hành tốt công việc rà soát, giám sát và chủ động ngăn dự phòng những giảm thiểu, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo, viên chức của đơn vị; giữ giàng kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; tăng lên chất lượng công việc sinh hoạt Chi bộ.Tăng cường công việc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong kiểu mẫu, nhìn thẳng vào sự thực, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè cánh làm mất kết đoàn nội bộ; chỉ đạo Chi bộ và nhà trường giải quyết hiện trạng còn nề hà, tránh né, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.Tăng mạnh chỉ đạo công việc điều hành Đảng viên, cương quyết tranh đấu phê phán những tư tưởng, ý kiến sai lầm góp phần làm thất bại mưu mô “diễn biến hòa bình” của các thần thế cừu địch; cùng lúc chủ động ngăn dự phòng những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.Cấp ủy Chi bộ và chỉ đạo nhà trường cần ân cần hơn nữa trong công việc chỉ đạo, chỉ huy, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công việc tăng trưởng Đảng viên là thầy cô giáo, viên chức. Cùng lúc phát hiện kịp thời những thầy cô giáo, viên chức ưu tú giới thiệu cho Đảng phê chuẩn để kết nạp.Thường xuyên chuyển động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận tiện để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự đoàn luyện, tự tập huấn mình để tăng lên trình độ, nhằm phục vụ các đề xuất và nhiệm vụ đặt ra trong thời đoạn đổi mới.Cần xác định rõ thẩm quyền, phận sự người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với cộng đồng Cấp uỷ, cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị và tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.Ban Chi ủy, Ban chỉ đạo nhà trường cần tăng nhanh sự phối hợp giữa Bí thơ với các thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với các đoàn thể và thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị về việc tiến hành nhiệm vụ chung của nhà trường; Thực hiện cắt cử, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên trong Cấp ủy và Ban chỉ đạo nhà trường.Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch chi tiết, thích hợp với tình hình của đơn vị và địa phương; ân cần chỉ huy, dành nhiều thời kì chỉ huy các hoạt động chuyên môn và phổ cập GDMN cho trẻ con 5 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục gần gũi “Lấy trẻ làm trung tâm”. Cùng lúc tiếp diễn giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, cố gắng trong 5 2020 đạt Chi bộ “Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ”, nhà trường đạt “Số đông lao động tuyệt vời”, hăng hái xây dựng“Trường học gần gũi – học trò hăng hái”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tăng lên”… nhất là các vấn đề tham vấn với chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương.Cần làm tốt hơn nữa về công việc điều hành giờ giấc làm việc của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị.Chỉ đạo sát sao các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần tiến hành tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:Căn cứ theo tiêu chuẩn bình chọn tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường MN ………. tự bình chọn chất lượng cộng đồng Chi bộ và yêu cầu Đảng uỷ xã ………. phê chuẩn và xác nhận cộng đồng Chi bộ trường Măng non đạt “Chi bộ xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ” 5 2020 (Kèm theo phiếu phân tách chất lượng – Mẫu số 4)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên đây là báo cáo kiểm điểm của cộng đồng Chi bộ trường MN ………. 5 2020. Vậy rất mong được đón chờ sự tham dự góp quan điểm của các vị Đại biểu và các đồng đội Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp diễn hoàn thiện báo báo và tiến hành tốt công việc chỉ đạo, chỉ huy các nhiệm vụ được giao chỉ cần khoảng đến.Xin trân trọng cảm ơn!T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝHiệu trưởngCẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Nhận xét chung………………………………………………………………………………………………………………………………..2. Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………………., ngày ….. tháng ….5 ….T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)Báo cáo kiểm điểm của cộng đồng Ban giám hiệu trườngPHÒNG…………TRƯỜNG……………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc——————-Số: …. /BC-NT…..ngày ….tháng…5………..BÁO CÁO KIỂM ĐIỂMCủa cộng đồng Ban giám hiệu trường ………………5 học ……….. – …………….I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:1. Thành phần và nhiệm vụ Ban giám hiệu 5 học ……….. – …………….: gồm 3 đồng đội.a) Đồng đội…………….. – P. Bí thơ chi bộ – Hiệu trưởng:Nhiệm vụ:- Phụ trách chung, chỉ huy, đôn đốc rà soát việc khai triển nhiệm vụ của các PHT, tổ CM, GVCN lớp. Công việc xây dựng trường đạt chuẩn QG.- Phụ trách chính các ban: Quy chế DCCS ; khen thưởng kỷ luật CBGV- HS; xếp loại CBGV, tuyển sinh, hội đồng lương…b) Đồng đội …………- Bí thơ chi bộ- Phó Hiệu trưởng.Nhiệm vụ:- Phụ trách công việc Chuyên môn khối…..; Phụ trách CSVC, điều hành PCGDTH, Công việc Thư viện – Thiết bị.c) Đồng đội ………………… – Phó Hiệu trưởng.Phụ trách công việc Chuyên môn khối ……….; đảm trách chung về chuyên môn: điều hành chất lượng GV, HS, chuyên đề, BDTX, nghiên cứu khoa học, đúc rút SKKN, chỉ huy các hoạt động giáo dục NGLL, rà soát việc tiến hành quy chế chuyên môn (tổ, nhóm và GV).2. Đặc điểm tình hình:5 học ……….. – ……………., diễn ra trong tình hình chính trị – xã hội của tổ quốc tiếp diễn bất biến với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong 5; toàn Đảng toàn dân đang hăng hái học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng ngày nay”.Thực hiện Chỉ thị 5 học số …./CT-BGDĐT ngày….. của Bộ Giáo dục và Tập huấn Về nhiệm vụ trọng điểm của giáo dục, giáo dục phổ biến, giáo dục thường xuyên và giáo dục nhiều năm kinh nghiệm 5 học ……….. – …………….; với chủ đề 5 học ……….. – ……………. là “5 học tiếp diễn đổi mới điều hành và tăng lên chất lượng giáo dục”. Ban giám hiệu nhà trường đã cố gắng nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được, giải quyết những gian khổ chỉ đạo chỉ huy nhà trường xong xuôi tốt nhiệm vụ đề ra.II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:1. Thực hiện các nhiệm vụ 5 học:a) Việc quán triệt, tầm thường các văn bản chỉ huy cấp trên, tổ chức chỉ huy xây dựng, tiến hành kế hoạch trong nhà trường:Ưu điểm:Ban chỉ đạo nhà trường đã tổ chức học tập các văn bản chỉ huy 5 học gồm:+ Chỉ thị 5 học số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Tập huấn;+ Chỉ thị số ……./CT-UBND ngày ………… của UBND tỉnh ….. về tiến hành nhiệm vụ 5 học ……….. – …………….;+ Công văn số…………/SGD&ĐT-VP, ngày 12/8/2011 của Sở Giáo dục và Tập huấn…………V/v chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ 5 học ……….. – …………….;+ 1 số văn bản khác các về chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ 5 học của Bộ, Sở Giáo dục và Tập huấn, của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Tập huấn Diễn Châu đối với bậc tiểu học.- Thành lập Ban xây dựng kế hoạch với các thành viên là trưởng các đoàn thể, thầy cô giáo nòng cốt để tham vấn ô sin cho nhà trường nhằm bảo đảm tính hợp nhất trong toàn trường, tính hài hoà, cân đối về thời kì tiến hành các công tác. Trên cơ sở phân tách đặc điểm tình hình, những thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thử thách đối với nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, chọn lựa các vẻ ngoài, cách thức hoạt động của nhà trường để vừa bảo đảm các đề xuất giáo dục chung, vừa thích hợp với đặc biệt riêng của nhà trường. Từ kế hoạch toàn cục, nhà trường chỉ huy các tổ, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch của từng bộ phận mình đầy đủ từ kế hoạch toàn cục tới kế hoạch cụ thể; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp theo; cuối kỳ 1 tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế hoạch, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2. Trong công đoạn khai triển tiến hành kế hoạch, BGH thường xuyên rà soát, giám sát việc tiến hành kế hoạch để qua đấy bình chọn rút kinh nghiệm cũng như điều chỉnh kế hoạch cho thích hợp với từng công đoạn tăng trưởng của nhà trường.- Tổ chức và giúp cho cho CB, GV mày mò thêm các thông tin, tư liệu chỉ dẫn, chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học và các tài liệu khác liên can tới công việc điều hành và dạy học.- Phần nhiều các kế hoạch, tiêu chí trong 5 học đều đạt và vượt so với kế hoạch.Tồn tại:+ Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chuyên môn, công đoàn, chi đoàn đủ số lượng theo quy định mà chất lượng chưa thật cao+ Việc xếp đặt 1 số văn bản chỉ huy của trường còn chưa khoa học.b) Về tăng lên chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:Ưu điểm:- Chỉ đạo tiến hành nghiêm chỉnh cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tiến hành cuộc chuyển động “Mỗi thầy, cô giáo là 1 tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”. Thông qua các buổi ngoại khoá, sinh hoạt đội để đoàn luyện kĩ năng sống cho các em, đặc trưng là kĩ năng tự bản thân, kĩ năng tự học.- Xây dựng các kế hoạch kịp thời, thích hợp với điều kiện nhà trường, thường xuyên rà soát, rút kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn; cắt cử nhiệm vụ, xếp đặt sắp đặt cán bộ, thầy cô giáo 1 cách cân đối, thích hợp năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, thầy cô giáo.- Chú trọng công việc tăng lên chuyên môn nghiệp vụ cho thầy cô giáo; bằng nhiều vẻ ngoài như thăm lớp dự giờ, dạy bình chọn, sinh hoạt câu lạc bộ… Chỉ đạo tiến hành nghiêm chỉnh dạy học theo chuẩn tri thức, kĩ năng thích hợp với từng nhân vật học trò.- Tổ chức hội thi thầy cô giáo dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT. kết quả có ………… đ/c đạt thầy cô giáo dạy giỏi cấp trường.- Thực hiện có hiệu quả công việc phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học và điều hành; đến giờ đã có 100% thầy cô giáo thuần thục soạn giáo án sử dụng máy vi tính; 1 số đ/c đã soạn và dạy bằng giáo án điện tử.- Số đông chỉ đạo nhà trường đã căn cứ vào chất lượng của tầng lớp từ cuối 5 học trước và đầu 5 học để hợp nhất tổ chức đăng ký tiêu chí và giao khoán chất lượng cho thầy cô giáo 1 cách chi tiết về số lượng, như mỗi lớp phải đạt bao lăm HS giỏi, HS TT, HS giỏi huyện, giỏi tỉnh, … Tổ chức cho CB,GV đăng ký thi đua bằng văn bản theo mẫu của nhà trường.- Kết quả các cuộc thi, giao lưu trong 5 như sau:+ Thi học trò giỏi: cấp trường …….em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh…… em.+ Tham gia HKPĐ: cấp trường……em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh:……+ Thi IOE tiếng Anh: cấp trường ……em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh……(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Tham gia câu lạc bộ toán tuổi thơ: Cấp cụm…… em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh ……em.- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập mưu hoạch chi tiết, tổ chức hoạt động khá hiệu quả; liên kết giữa giáo dục cộng đồng với đoàn luyện kĩ năng sống cho học trò để tăng lên chất lượng giáo dục toàn diện.- Tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo và học trò học tập, tích luỹ kinh nghiệm dạy và học, đặt nhiều tạp chí chuyên ngành. Phối hợp tốt với Hội phụ huynh, với gia đình để giáo dục toàn diện học trò.Còn đó:- Việc chỉ huy của Ban giám hiệu chưa quyết liệt nên 1 số kế hoạch khai triển chưa thường xuyên, liên tiếp nên đạt hiệu quả chưa thật caoc) Về đổi mới công việc điều hành:Ưu điểm:- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy chế dân chủ cơ sở ngay từ đầu 5 học; mọi chủ trương, kế hoạch và các vấn đề liên can tới cơ chế cơ chế, lợi quyền của tư nhân, cộng đồng đều được Ban chỉ đạo công khai 1 cách rõ ràng, sáng tỏ.- Ban giám hiệu đã cắt cử nhiệm vụ chi tiết cho mỗi thành viên, bám sát nhiệm vụ đã được cắt cử để chỉ huy các cộng đồng, tư nhân hoạt động và chịu phận sự về lĩnh vực do mình đảm trách.- Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động khai triển tiến hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu với Sở, UBND huyện xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch tập huấn, bồi dưỡng; quy hoạch tăng trưởng hàng ngũ tới 5 2020.- Hăng hái phần mềm CNTT trong điều hành, dạy học, các cơ chế báo cáo giữa tư nhân, cộng đồng trong nhà trường đều được tiến hành phê duyệt hòm thư điện tử của trường.- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, thầy cô giáo tự chủ trong việc tiến hành cung ứng chương trình và đổi mới cách thức dạy – học; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Lập mưu hoạch rà soát toàn diện, rà soát chuyên đề chi tiết cho hàng tháng, hàng tuần; công việc rà soát nội đã góp phần tăng lên hiệu quả điều hành, nền nếp dạy học và các hoạt động trong nhà trường.- Từng bước xây dựng và hoàn thiện các văn bản chỉ huy trong nhà trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố các loại giấy tờ sổ sách của nhà trường bảo đảm đầy đủ, khoa học.- Hăng hái học tập tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.Tồn tại:- Các tổ chức, đoàn thể đôi lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.2. Về kết quả sau 5 5 tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong 5 học:Thế mạnh:- Số đông lãnh đạo nhà trường nhận thức được phận sự trong việc tổ chức khai triển các cuộc chuyển động 1 cách sâu rộng với nhiều tiết mục thiết thực, khai triển đến toàn bộ Cán bộ, Đảng viên, thầy cô giáo và học trò toàn trường, tạo thành 1 phong trào có sức lan tỏa nhanh và mạnh đến từng con người, từng công tác chi tiết ảnh hưởng ko bé tới nhận thức đạo đức, góp phần tăng lên chất lượng của phong trào học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và phong trào giáo dục của nhà trường khái quát; chấp hành nghiêm chỉnh việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để tiến hành.- Kết quả tổ chức thực hiện cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cán bộ, thầy cô giáo đã có những chuyển biến rõ nét, trước hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký đoàn luyện, tiến hành đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình. Nhiều tư nhân đã hăng hái tự học, tự bồi dưỡng, tham dự các lớp tập huấn để đoàn luyện nhân phẩm đạo đức, tăng lên trình độ, năng lực chuyên môn.- Từ cộng đồng lãnh đạo đến tập thể hội đồng nhà trường hàng 5 đều có 3̉n đăng ký các nội dung học tập cho riêng mình; bên cạnh các nội dung học tập đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai ko”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” đồng thời kết hợp có hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tiến hành Quy định đạo đức nhà giáo. 100% CB, GV chăm lo bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.- 100% CB, GV có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, 3̉o vệ của công; sửa đổi lề lối làm việc, hội họp; xây dựng và giữ giàng tốt phong cảnh, môi trường.- Trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” Số đông lãnh đạo nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan phệ̉a mạnh mẽ tới quần chúng và phụ huynh học sinh. 5 thứ tư thực hiện phong trào nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao từ phong trào này cụ thể là: cảnh quan trường, lớp khang trang, sạch đẹp hơn; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi giải trí được ân cần thường xuyên hơn, …- Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đã từng bước góp phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.Còn đó:- Việc chỉ huy tiến hành các phong trào thi đua đôi lúc còn bối rối do kinh nghiệm của cộng đồng chỉ đạo chưa nhiều. Giấy tờ khai triển tiến hành các phong trào thi đua xếp đặt chưa khoa học; 1 số bộ giấy tờ còn thiếu minh chứng cho từng hoạt động chi tiết.3. Tinh thần đoàn kết, tính cộng sự, kiểu mẫu của các cán bộ trong cộng đồng chỉ đạo đơn vị; tác phong, lối sống; ý thức phận sự chung của cộng đồng chỉ đạo đối với việc tiến hành nhiệm vụ chính trị của đơn vị:- Chúng tôi luôn xác định rõ tập thể Số đông chỉ đạo phải là trung tâm của mối đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy trong công tác quản lý chúng tôi luôn có được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.- Các cá nhân cán bộ quản lý cơ 3̉n có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.- Góp phần xây dựng tập thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và công tác.- Thường xuyên ân cần cổ vũ cán bộ, thầy cô giáo nên phát huy được tính hăng hái, tự giác, thông minh của mọi người.4. Đánh giá chung:- Trong 5 học ……….. – ……………. Số đông chỉ đạo nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn.- Kết quả học sinh khá, giỏi cũng như chất lượng đại trà chuyển biến hơn 5 trước; đặc biệt là kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp.- Ban giám hiệu xoành xoạch chủ động, thông minh trong công tác, đích thực là trung tâm kết đoàn, phát huy được ý thức làm chủ, thông minh của mọi thành viên trong nhà trường.Qua kết quả chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học, cộng đồng chỉ đạo xin nhận loại: Hoàn thành tuyệt vời chức phận sự vụ được giao.5. Định hướng các giải pháp khắc phục trong 5 tiếp theo:- Hăng hái tham vấn với Phòng GD&ĐT trong việc chỉ huy tiến hành nhiệm vụ 5 học đối với nhà trường, UBND xã tăng nhanh đầu cơ kinh phí xây dựng thêm các lớp học và các phòng công dụng còn thiếu.- Xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường 1 cách chi tiết, thích hợp với đặc điểm nhà trường; thường xuyên chỉ huy, rà soát bình chọn việc tiến hành kế hoạch của các tổ chức đoàn thể và tư nhân.- Cá nhân cán bộ quản lý phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ điều hành; năng nổ, thông minh trong mọi hoạt động của nhà trường; xây dựng tác phong làm việc khoa học, trong công việc chỉ huy cần linh động, nhẹ nhõm, tránh gây sức ép cho cán bộ, thầy cô giáo.III. TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤCăn cứ vào các lĩnh vực công việc, cộng đồng chỉ đạo trường ……….tự chấm điểm và xếp loại chừng độ xong xuôi nhiệm vụ 5 2020 như sau:- Tự chấm điểm:……………..- Tự xếp loại:……………….Số đông chỉ đạo…………………..trân trọng báo cáo.Nơi nhận- Thường trực Huyện ủy- Chỉ đạo ban.- Lưu VTTẬP THỂ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #kiểm #điểm #tập #thể #lãnh #đạo #mới #nhất #Mẫu #báo #cáo #kiểm #điểm #tập #thể #lãnh #đạo #cuối #5

#Báo #cáo #kiểm #điểm #tập #thể #lãnh #đạo #mới #nhất #Mẫu #báo #cáo #kiểm #điểm #tập #thể #lãnh #đạo #cuối #5

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button