Bài tập trắc nghiệm Toán 7

Nội Dung Bài Bài tập trắc nghiệm Toán 7

Bài tập trắc nghiệm Toán 7

Tài liệu gồm 125 trang, hợp tuyển các bài tập trắc nghiệm Toán 7 (Đại số 7 và Hình học 7) theo chuyên đề, có đáp án và lời giải cụ thể.
Phần I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.1. Nhận biết
Nhận biết có thể được hiểu là học trò nêu hoặc nhìn thấy các định nghĩa, nội dung, vấn đề đã học lúc được đề nghị.
Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận diện là: nhận dạng, đối chiếu, chỉ ra ….
Các động từ tương ứng với cấp độ nhận diện là: xác định, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới thiệu, chỉ ra … nhận thức được những tri thức đã nên trong sách giáo khoa.
Học trò nhớ được (thực chất) những định nghĩa căn bản của chủ đề và có thể nêu hoặc nhìn thấy các định nghĩa lúc được đề nghị. Đây là bậc thấp của nhận thức, lúc học trò kể tên, nêu lại, nhớ lại 1 sự kiên, hiện tượng. Chẳng hạn ở mực độ này, học trò chỉ cần có tri thức về hàm số hàng đầu để thay tọa độ điểm vào phương trình đường thẳng để tìm ra tọa độ điểm thích hợp.2. Thông hiểu
Học trò hiểu các định nghĩa căn bản, có bản lĩnh diễn tả được tri thức đã học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng lúc câu hỏi được đặt ra gần giống hoặc gần với các thí dụ học trò đã được học trên lớp.
Các hoạt động tương ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, kể lại, viết lại, lấy được thí dụ theo các hiểu của mình.
Các động từ tương ứng với cấp độ thông hiểu có thể là: tóm lược, giảng giải, miêu tả, so sánh (dễ dàng), phân biệt, thể hiện lại, viết lại, minh họa, tưởng tượng, chứng tỏ, biến đổi ….
Học trò hiểu các định nghĩa căn bản và có thể sử dụng lúc câu hỏi được đặt ra gần với các thí dụ học trò đã được học trên lớp.3. Áp dụng
Học trò vượt qua cấp độ hiểu thuần tuý và có thể sử dụng, xử lý các định nghĩa của chủ đề trong các cảnh huống gần giống nhưng mà ko hoàn toàn giống nhau như cảnh huống đã gặp trên lớp. Học trò có bản lĩnh sử dụng tri thức, kỹ năng đã học trong những cảnh huống chi tiết, cảnh huống gần giống nhưng mà ko hoàn toàn giống như cảnh huống đã học trên lớp (tiến hành nhiệm vụ không xa lạ nhưng mà mới hơn thông thường).
Các hoạt động tương ứng với áp dụng ở cấp độ thấp là: xây dựng mẫu hình, phỏng vấn, thể hiện, thực hiện thí nghiệm, xây dựng các phân loại, vận dụng luật lệ (định lý, định luật, mệnh đề …), mua vai và đảo vai trò ….
Các động từ tương ứng với áp dụng ở cấp độ thấp có thể là: tiến hành, khắc phục, minh họa, tính toán, suy diễn, bộc bạch, vận dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tiễn, chứng minh, ước lượng, vận hành ….
Học trò vượt qua cấp độ hiểu thuần tuý và có thể vận dụng các định nghĩa của chủ đề trong các cảnh huống gần giống trên lớp để khắc phục 1 cảnh huống chi tiết trong thực tiễn hoặc học trò có bản lĩnh sử dụng các định nghĩa căn bản để khắc phục 1 vấn đề mới chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước ấy, nhưng mà có thể khắc phục bằng kĩ năng, tri thức và thái độ đã được học tập và đoàn luyện. Các vấn đề này gần giống như các cảnh huống thực tiễn học trò sẽ gặp ngoài môi trường.4. Áp dụng ở chừng độ cao hơn
Học trò có bản lĩnh sử dụng các định nghĩa căn bản để khắc phục 1 vấn đề mới hoặc ko không xa lạ, chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng mà có thể khắc phục bằng các kĩ năng và tri thức đã được dạy ở chừng độ tương đương. Những vấn đề này gần giống như các cảnh huống thực tiễn học trò sẽ gặp ngoài môi trường lớp học.
Ở chừng độ này học trò phải xác định được những thành tố trong 1 toàn cục và mối quan hệ qua lạị giữa chúng, phát biểu quan điểm tư nhân và bảo vệ được quan điểm đấy về 1 sự kiện, hiện tượng hay đối tượng lịch sử nào đấy.Phần II. CÁC CHỦ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 7.
Chủ đề 1. BỐN PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ HỮU TỈ.
Chủ đề 2. SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ.
Chủ đề 3. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.
Chủ đề 4. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.
Chủ đề 5. TỈ LỆ THỨC. TÍNH CHẤT CỦA DÃY SỐ TỈ SỐ BẰNG NHAU.
Chủ đề 6. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN VÀ SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN LÀM TRÒN SỐ.
Chủ đề 7. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI. SỐ THỰC.
Chủ đề 8. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH.
Chủ đề 9. HÀM SỐ. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax (a khác 0).
Chủ đề 10. THỐNG KÊ.
Chủ đề 11. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ – GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
Chủ đề 12. ĐƠN THỨC. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.
Chủ đề 13. ĐA THỨC.
Chủ đề 14. ĐA THỨC MỘT BIẾN.
Chủ đề 15. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Chủ đề 16. TAM GIÁC.
Chủ đề 17. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC – CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Toán

Tài liệu có độ dài 125 trang, gồm hợp tuyển các bài tập trắc nghiệm Toán 7 (Đại số 7 và Hình học 7) theo chuyên đề, có đáp án và lời giải cụ thể.

Phần I.. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
trước tiên. Jakin

Ghi nhận có thể hiểu là diễn tả hoặc ghi nhận các định nghĩa, nội dung, vấn đề đã học lúc học trò đề nghị.
Các hoạt động liên can tới chừng độ nhận thức là: xác định, so sánh, chỉ ra …
Các động từ tương ứng với chừng độ tinh thần là: xác định, liệt kê, so sánh hoặc gọi tên, thể hiện, chỉ ra … nhận thức những kiến ​​thức cần có trong sách giáo khoa.
Học trò được nhắc nhở (về căn bản) các định nghĩa căn bản của chủ đề và có thể diễn tả hoặc xác định các định nghĩa lúc được hỏi. Đây là chừng độ nhận thức thấp hơn lúc học trò gọi tên, nhắc lại và ghi nhớ 1 sự kiện hoặc hiện tượng. Tỉ dụ, ở cấp độ này, học trò chỉ cần có kiến ​​thức về hàm số hàng đầu để thay tọa độ điểm vào phương trình đúng là có thể tìm được tọa độ điểm đúng.
2. Sự hiểu biết

Học trò hiểu các định nghĩa căn bản, có bản lĩnh diễn tả những gì đã học bằng lời của mình và có thể sử dụng các câu hỏi này lúc học trò gần giống hoặc gần với các thí dụ đã học trên lớp.
Các hoạt động liên can tới chừng độ hiểu là: giảng giải, kể lại, viết lại, lấy các thí dụ dựa trên chừng độ hiểu.
Các động từ tương ứng với chừng độ thông hiểu có thể là: tóm lược, giảng giải, mô tả, so sánh (dễ dàng), phân biệt, diễn tả lại, viết lại, minh họa, hiển thị, chứng minh, biến đổi …
Học trò hiểu các định nghĩa căn bản và có thể sử dụng chúng lúc đặt câu hỏi gần với các thí dụ đã học trên lớp.
3. Áp dụng

Học trò vượt ra khỏi chừng độ hiểu thuần tuý và có thể sử dụng và xử lý các định nghĩa của chủ đề trong các cảnh huống gần giống nhưng mà ko hoàn toàn giống với các cảnh huống được tìm thấy trong lớp. Học trò có bản lĩnh sử dụng kiến ​​thức và kĩ năng đã học vào các cảnh huống chi tiết trong những cảnh huống gần giống nhưng mà ko giống hoàn toàn với những kiến ​​thức đã học trên lớp (làm những công tác không xa lạ nhưng mà mới hơn phổ biến).
Các hoạt động liên can tới phần mềm cấp dưới là: xây dựng mẫu hình, phỏng vấn, thể hiện, thực hiện thí nghiệm, phân loại, vận dụng các luật lệ (định lý, định luật, mệnh đề, v.v.), vào vai và dịch vai …
Các động từ liên can tới áp dụng cấp độ thấp có thể là: làm, khắc phục, minh họa, tính toán, diễn giải, diễn tả, vận dụng, phân loại, chỉnh sửa, đưa vào thực tiễn, chứng minh, ước lượng, hoạt động …
Học trò vượt ra khỏi chừng độ hiểu thuần tuý và có thể vận dụng các định nghĩa của chủ đề trong các cảnh huống gần giống trong lớp học để khắc phục 1 cảnh huống thực tiễn chi tiết hoặc học trò có thể sử dụng các định nghĩa căn bản để khắc phục 1 vấn đề mới nhưng mà họ chưa từng học hoặc chưa trải đời qua. , nhưng mà có thể được khắc phục bằng các kĩ năng, kiến ​​thức và thái độ đã được học và thực hành. Những vấn đề này gần giống như những cảnh huống thực tiễn nhưng mà học trò sẽ gặp phải trong môi trường.
4. Vận dụng ở cấp độ cao hơn

Học trò có bản lĩnh sử dụng các định nghĩa căn bản để khắc phục 1 vấn đề mới hoặc chưa biết nhưng mà các em chưa từng học hoặc chưa trải đời qua, nhưng mà có bản lĩnh khắc phục nó bằng các kĩ năng và kiến ​​thức được dạy ở cấp độ tương đương. Những vấn đề này gần giống như những cảnh huống thực tiễn nhưng mà học trò sẽ gặp phải bên ngoài lớp học.
Ở cấp độ này, học trò cần xác định được các nhân tố của 1 toàn cục và mối quan hệ giữa chúng, bộc bạch quan điểm ​​tư nhân và bảo vệ quan điểm ​​đấy về 1 sự kiện, hiện tượng lịch sử hoặc 1 số câu chuyện.
II. phần. CÁC BÀI KIỂM TRA TOÁN 7.

Chủ đề 1. BỐN BÀI TOÁN TRONG TẬP HỢP SỐ RIÊNG.
Chủ đề 2. SO SÁNH HAI SỐ TRÚNG THƯỞNG.
Chủ đề 3. GIÁ TRỊ CỦA MỘT TRIỆU.
Chủ đề 4. GIẢI THÍCH MỘT SỐ SỐ LỚN.
Chủ đề 5. TỶ LỆ. SỞ HỮU CÁC DÒNG SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG.
Chủ đề 6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG TƯ INFINITE Số thập phân.
Chủ đề 7. CÁC CON SỐ INFINITE. KHÁI NIỆM PHÒNG THỨ HAI. SỐ THỰC.
Chủ đề 8. TỶ LỆ TÀI SẢN. SỐ LƯỢNG TỶ LỆ.
Chủ đề 9. CHỨC NĂNG. y = ax Đồ thị hàm số (a ko 0).
Chủ đề 10. SỐ LIỆU THỐNG KÊ.
11. Chủ thể. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU DIỄN ĐẠI SỐ – CÁC GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
Chủ đề 12. THỰC ĐƠN. CÁC HÌNH THỨC CÙNG.
Chủ đề 13. Các đa thức.
Chủ đề 14. BIẾN ĐA THỨC Đa thức.
Chủ đề 15. NHỮNG ĐƯỜNG THẲNG. NHỮNG ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Chủ đề 16. TAM GIÁC.
Chủ đề 17. MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ TAM GIÁC – ĐIỀU KHIỂN TAM GIÁC.

Tải xuống tài liệu

.

Xem thêm thông tin Bài tập trắc nghiệm Toán 7

Bài tập trắc nghiệm Toán 7

Tài liệu gồm 125 trang, hợp tuyển các bài tập trắc nghiệm Toán 7 (Đại số 7 và Hình học 7) theo chuyên đề, có đáp án và lời giải cụ thể.
Phần I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.1. Nhận biết
Nhận biết có thể được hiểu là học trò nêu hoặc nhìn thấy các định nghĩa, nội dung, vấn đề đã học lúc được đề nghị.
Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận diện là: nhận dạng, đối chiếu, chỉ ra ….
Các động từ tương ứng với cấp độ nhận diện là: xác định, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới thiệu, chỉ ra … nhận thức được những tri thức đã nên trong sách giáo khoa.
Học trò nhớ được (thực chất) những định nghĩa căn bản của chủ đề và có thể nêu hoặc nhìn thấy các định nghĩa lúc được đề nghị. Đây là bậc thấp của nhận thức, lúc học trò kể tên, nêu lại, nhớ lại 1 sự kiên, hiện tượng. Chẳng hạn ở mực độ này, học trò chỉ cần có tri thức về hàm số hàng đầu để thay tọa độ điểm vào phương trình đường thẳng để tìm ra tọa độ điểm thích hợp.2. Thông hiểu
Học trò hiểu các định nghĩa căn bản, có bản lĩnh diễn tả được tri thức đã học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng lúc câu hỏi được đặt ra gần giống hoặc gần với các thí dụ học trò đã được học trên lớp.
Các hoạt động tương ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, kể lại, viết lại, lấy được thí dụ theo các hiểu của mình.
Các động từ tương ứng với cấp độ thông hiểu có thể là: tóm lược, giảng giải, miêu tả, so sánh (dễ dàng), phân biệt, thể hiện lại, viết lại, minh họa, tưởng tượng, chứng tỏ, biến đổi ….
Học trò hiểu các định nghĩa căn bản và có thể sử dụng lúc câu hỏi được đặt ra gần với các thí dụ học trò đã được học trên lớp.3. Áp dụng
Học trò vượt qua cấp độ hiểu thuần tuý và có thể sử dụng, xử lý các định nghĩa của chủ đề trong các cảnh huống gần giống nhưng mà ko hoàn toàn giống nhau như cảnh huống đã gặp trên lớp. Học trò có bản lĩnh sử dụng tri thức, kỹ năng đã học trong những cảnh huống chi tiết, cảnh huống gần giống nhưng mà ko hoàn toàn giống như cảnh huống đã học trên lớp (tiến hành nhiệm vụ không xa lạ nhưng mà mới hơn thông thường).
Các hoạt động tương ứng với áp dụng ở cấp độ thấp là: xây dựng mẫu hình, phỏng vấn, thể hiện, thực hiện thí nghiệm, xây dựng các phân loại, vận dụng luật lệ (định lý, định luật, mệnh đề …), mua vai và đảo vai trò ….
Các động từ tương ứng với áp dụng ở cấp độ thấp có thể là: tiến hành, khắc phục, minh họa, tính toán, suy diễn, bộc bạch, vận dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tiễn, chứng minh, ước lượng, vận hành ….
Học trò vượt qua cấp độ hiểu thuần tuý và có thể vận dụng các định nghĩa của chủ đề trong các cảnh huống gần giống trên lớp để khắc phục 1 cảnh huống chi tiết trong thực tiễn hoặc học trò có bản lĩnh sử dụng các định nghĩa căn bản để khắc phục 1 vấn đề mới chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước ấy, nhưng mà có thể khắc phục bằng kĩ năng, tri thức và thái độ đã được học tập và đoàn luyện. Các vấn đề này gần giống như các cảnh huống thực tiễn học trò sẽ gặp ngoài môi trường.4. Áp dụng ở chừng độ cao hơn
Học trò có bản lĩnh sử dụng các định nghĩa căn bản để khắc phục 1 vấn đề mới hoặc ko không xa lạ, chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng mà có thể khắc phục bằng các kĩ năng và tri thức đã được dạy ở chừng độ tương đương. Những vấn đề này gần giống như các cảnh huống thực tiễn học trò sẽ gặp ngoài môi trường lớp học.
Ở chừng độ này học trò phải xác định được những thành tố trong 1 toàn cục và mối quan hệ qua lạị giữa chúng, phát biểu quan điểm tư nhân và bảo vệ được quan điểm đấy về 1 sự kiện, hiện tượng hay đối tượng lịch sử nào đấy.Phần II. CÁC CHỦ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 7.
Chủ đề 1. BỐN PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ HỮU TỈ.
Chủ đề 2. SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ.
Chủ đề 3. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.
Chủ đề 4. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.
Chủ đề 5. TỈ LỆ THỨC. TÍNH CHẤT CỦA DÃY SỐ TỈ SỐ BẰNG NHAU.
Chủ đề 6. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN VÀ SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN LÀM TRÒN SỐ.
Chủ đề 7. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI. SỐ THỰC.
Chủ đề 8. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH.
Chủ đề 9. HÀM SỐ. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax (a khác 0).
Chủ đề 10. THỐNG KÊ.
Chủ đề 11. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ – GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
Chủ đề 12. ĐƠN THỨC. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.
Chủ đề 13. ĐA THỨC.
Chủ đề 14. ĐA THỨC MỘT BIẾN.
Chủ đề 15. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Chủ đề 16. TAM GIÁC.
Chủ đề 17. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC – CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Toán

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Toán

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button