Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh – Ngữ văn lớp 8


Bài soạn siêu ngắn: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh – trang 114 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

[Luyện tập] Câu 1: Các văn bản sau có phải là văn bản thuyết minh không? Vì sao?…

Trả lời:

Hai văn bản trên là văn bản thuyết minh vì: 

  • Văn bản khởi nghĩa Nông Văn Vân thuyết minh về cuộc khởi nghĩa nhằm cung cấp kiến thức lịch sử.
  • Văn bản con giun đất: Thuyết minh về con giun đất -> cung cấp kiến thức khoa học sinh vật.

[Luyện tập] câu 2: Hãy đọc lại và cho biết Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 thuộc loại văn bản nào? Nội dung phần thuyết minh trong văn bản này có tác dụng gì ?

Trả lời:

  • Loại văn bản: nghị luận có sử dụng yếu tố thuyết minh.
  • Tác dụng yếu tố thuyết minh: nêu rõ tác hại của bao ni lông và kiến nghị giải pháp thực tế.

[Luyện tập] Câu 3: Các văn bản khác như tự sự, nghị luận, biểu cảm, miêu tả có cần yếu tố thuyết minh không? Vì sao?

Trả lời:

Các văn bản khác có cần yếu tố thuyết minh vì nó làm rõ nội dung văn bản, nhấn mạnh ý và những điểm cần thiết, giúp người đọc đón nhận tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page