Hỏi Đáp

3 cách đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử nhanh chóng, đơn giản


Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 377/TCT-DNNCN vào gày 05/02/2021 về việc đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử đối với cá nhân  trong lĩnh vực thuế. Khi đó, công dân sẽ thuận lợi hơn trong việc khai và nộp thuế. Cùng tham khảo bài viết bên dưới để hiểu hơn nhé.

Đăng ký bằng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (CDVCQG)

Bước 1: Đăng nhập vào CDVCQG > Chọn Thanh toán trực tuyến > Chọn Khai và nộp thuế cá nhân > chọn Kê khai thuế cá nhân.

Bước 2: Nhập thông tin về mã số thuế, mã kiểm tra (do hệ thống cung cấp), chọn Cá nhân (nếu là MST cá nhân), Tổ chức (nếu là MST của tổ chức) > Nhấn Đăng ký.

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế, mã kiểm tra (do hệ thống cung cấp), tick chọn Cá nhân

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin đăng ký của bạn. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp CMND/CCCD đã đăng ký với Cổng DVCQG khác với CMND/CCCD theo MST: Hệ thống hiển thị ra cảnh báo: “Sổ CMND/CCCD không khớp giữa Cổng DVCQG với thông tin của cơ quan thuế. Đề nghị thực hiện thay đổi thông tin với cơ quan thuế” và không cho đăng ký.
  • Trường hợp CMND/CCCD đã đăng ký với Cổng DVCQG trùng khớp với CMND/CCCD theo thông tin MST: Hệ thống tự động hiển thị các thông tin Mã số thuế, Tên cá nhân, Tỉnh/thành phố cư trú, Chứng minh thư, Cơ quan thuế quản lý theo thông tin MST.

Bạn tiến hành điền đầy đủ các thông tin còn lại. Sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin đăng ký của bạn

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Bạn kiểm tra lại toàn bộ thông tin lần nữa và nhấn vào Hoàn thành đăng ký.

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế

Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công. Tài khoản, mật khẩu sẽ được gửi về số điện thoại đã đăng ký.

Sau đó, bạn tiến hành đăng nhập vào trang thuế điện tử và đổi mật khẩu mới và sử dụng dịch vụ theo nhu cầu, mục đích của mình.

Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công

Đăng ký trên website Tổng cục Thuế

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web Thuế Việt Nam, chọn mục Đăng ký.

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web Thuế Việt Nam, chọn mục Đăng ký.

Bước 2: Bạn cần nhập các thông tin mã số thuế (MST), mã kiểm tra do hệ thống cung cấp, tick chọn mục Cá nhân (nếu là MST cá nhân) hoặc Tổ chức (nếu là MST của tổ chức) > Nhấn Đăng ký.

Bước 2: Ở bước này, bạn cần nhập các thông tin mã số thuế (MST)

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin về số điện thoại, email, mã xác nhận > Chọn Tiếp tục để đến giao diện Tờ khai với các thông tin đăng ký toàn khoản cá nhân.

Bước 3: Tiếp theo, điền đầy đủ thông tin về số điện thoại, email, mã xác nhận. Sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị Tờ khai giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Bạn hãy kiểm tra thông tin một lần nữa để chắc chắn không có sai sót. Sau đó, nhấn vào Hoàn thành đăng ký.

Bước 4: Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị Tờ khai giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Bước 5: 

  • Trường hợp đã nhập mã xác nhận (bước 3), thông báo đăng ký thành công sẽ được gửi vào email của bạn. Mật khẩu sẽ được gửi về số điện thoại đã đăng ký. Tài khoản là mã số thuế của bạn. Lúc này, bạn có thể đăng nhập vào trang thuế điện tử, đổi mật khẩu mới và sử dụng dịch vụ như thường.
  • Trường hợp chưa nhập mã xác nhận (bước 3), bạn cần phải đến CQT gần nhất để hoàn thành đăng ký, mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Người nộp thuế cần đến bộ phận Một cửa, cung cấp MST cho cán bộ thuế (CBT) đồng thời cung cấp cho CBT thông tin số điện thoại, địa chỉ email (nếu có thay đổi) để CBT xác nhận tài khoản. Nhận bản đăng ký mẫu 01/ĐK-TĐT do CBT in từ ứng dụng, kiểm tra lại thông tin và ký vào bản đăng ký gửi CBT.

Đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Người nộp thuế đến trực tiếp cơ quan thuế điền và nộp Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐTGiấy tờ tùy thân như CMND/CCCD tại bộ phận Một cửa, CBT sẽ kiểm tra thông tin trên tờ khai so với các giấy tờ kèm theo:

  • Trường hợp thông tin (SĐT, E-mail) đầy đủ và hợp lệ, Cán bộ thuế (CBT) sẽ thực hiện tạo và gửi thông tin tài khoản giao dịch điện tử cho bạn qua điện thoại và địa chỉ email đã đăng ký.
  • Trường hợp NNT khai thiếu thông tin (SĐT hoặc E-mail): CBT thực hiện tạo và cấp mã xác nhận cho bạn. Hãy sử dụng mã xác nhận này để hoàn tất thủ tục đăng ký. Hệ thống yêu cầu nhập mã xác nhận mà bạn đã nhận từ CQT Thông tin tài khoản, mật khẩu sẽ được gửi về số điện thoại và địa chỉ email bạn đã đăng ký.

Đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Tham khảo: Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT

Mẫu số: 01/ĐK-TĐT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TỜ KHAI
Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

__________

o Tổ chức  o Cá nhân

Kính gửi: …………………….

1. Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………..

2. Mã số thuế:

 

3. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

4. Thông tin về đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

 

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số ………………… ngày ………………………….

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đăng ký sử dụng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế cụ thể như sau:

1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:

2. Thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng

Số sê-ri chứng thư số

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

 

3. Thông tin đăng ký địa chỉ thư điện tử:

3.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả các quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: …………………….

3.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế theo từng thủ tục hành chính thuế:

STT

Địa chỉ thư điện tử

Họ tên người sử dụng

Thủ tục hành chính thuế điện tử đăng ký sử dụng

đăng>

 

4. Thông tin đăng ký số điện thoại:……………………………………………………………………….

1. Thông tin đăng ký địa chỉ thư điện tử:

1.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả các quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế:…………………………….

1.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế theo từng thủ tục hành chính thuế:

STT

Địa chỉ thư điện tử

Họ tên người sử dụng

Thủ tục hành chính thuế điện tử đăng ký sử dụng

đăng>

 

2. Thông tin đăng ký số điện thoại di động:…………………………………………………………..

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác của các thông tin đăng ký nêu trên và cam kết tiếp nhận và phản hồi các thông tin liên quan đến giao dịch điện tử với cơ quan thuế; chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan thuế đã gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký nêu trên và tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và quản lý, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã được cơ quan thuế cấp theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của cơ quan thuế./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………….

 Chứng chỉ hành nghề số: …………………… 

….., ngày …. tháng……năm……

 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

 

Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu chỉ là giải thích hoặc ví dụ.

Hi vọng với hướng dẫn trên đây, bạn sẽ dễ dàng đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử đơn giản. Nếu có thắc mắc hãy bình luận cho chúng tôi biết nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button